Úvod > Česká nej > Architektonické > Černínský palác - nejdelší barokní palácová stavba v České republice
Architektonické

Černínský palác – nejdelší barokní palácová stavba v České republice

Černínský palác na Loretánském náměstí v Praze je nejdelší barokní stavbou v Česku. Jeho průčelí měří 150 metrů. Barokní palác slouží od roku 1934 jako sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR. Založil jej v roce 1669 Jan Humprecht Černín z Chudenic, císařský vyslanec v Benátkách.
Rozsáhlost a monumentalita Černínského paláce z jedné strany budila obdiv a podporovala význačné postavení rodu Černínů v monarchii, kteří výstavbou tohoto paláce soupeřili s Habsburky. Stavební pozemek, který Černín zakoupil v roce 1666 měl řadu nevýhod. Architektům například ztěžoval práci zejména jeho nerovnoměrný tvar 60 x 250 metrů a klesání 8,5 metru. Pod terasou paláce se nacházejí pozůstatky křesťanského pohřebiště z 10. až 12. století, základy domů z 16. století i základy kruhové kaple sv. Matouše, vybudované v letech 1727–32 F. M. Kaňkou a zbořené v roce 1791.

Stavbu paláce na místě několika renesančních domů zahájil roku 1669 F. Caratti na objednávku Černínů z Chudenic, později se na ní podíleli G. B. Alliprandi, F. M. Kaňka, A. M. Lurago, G. B. Maderna a další. Na výzdobě pracovali kameníci M. Allia, G. B. Allia a J. Santini-Eichel, štukatéři G. B. Cometa, T. Soldati, B. Spinetti, sochaři M. B. Braun, I. F. Platzer, K. J. Hiernle či F. O. a J. A. Quittainerové, malíři V. V. Rainer, D. E. Rossi, P. J. Brandl a S. Nosecký. Křídla paláce uzavírají dva dvory, k severní straně přiléhá rozlehlá francouzská zahrada s oranžerií, dvěma sallami terrenami a několika fontánami a kašnami.

Ve dvacátých letech 18. století byly dokončeny i štuky v jednotlivých vnitřních prostorách a ve velkém sále byly instalovány sochy Merkura, Androniky a Kupida od Matyáše Brauna, a parádní pokoje vyzdobil a fresky v nich namaloval Václav Vavřinec Reiner. Byla také instalována mramorová kamna a krby. Při paláci vznikla zahrada a okolí bylo vydlážděno. Černínský palác se těšil značné pozornosti Pražanů i cizích návštěvníků a prohlídky paláce byly na každodenním pořádku. Množství obrazů i tapisérií z francouzských a belgických dílen v palácových interiérech bylo příslovečné a hrabě František Josef Černín se těšil pověsti nesmírně bohatého člověka. Vysoké finanční náklady na správu budovy však způsobily finanční pád rodu Černínů. Ti jej roku 1851 prodali státu a na krátký čas zde byla zřízena kasárna.

Po vzniku Československé republiky roku 1918 byl palác znovu zrestaurován a začal sloužit pro potřeby úřadu Ministerstva zahraničních věcí, které zde sídlí dodnes. Interiéry jsou vybaveny dobovým nábytkem a uměleckými předměty. Z okna svého bytu v zadním traktu paláce spadl dne 10. 3. 1948 ministr zahraničí Jan Masaryk; okolnosti jeho smrti stále nejsou vyjasněny.
Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.

Procházka Prahou barokní

Procházka Prahou barokní

V době baroka byla Praha jedno obrovské staveniště. Město se proměnilo téměř k nepoznání. Potkávali se tu nejslavnější architekti z celé Evropy, rostly kostely, paláce se zahradami, měšťanské domy i brány, byly přestavovány kláštery, vše nádherně zdobeno sochami… Dodnes se dá bez nadsázky říci, že Praha je barokním srdcem Evropy.

Černínský palác a zahrada v Praze

Černínský palác a zahrada v Praze

Zahrada Černínského paláce v Praze, kde sídlí ministerstvo zahraničí, bývá v hlasvní turistické sezoně přístupná veřejnosti. Původně barokní zahrada byla vybudována na konci 17. století významnými architekty tehdejší doby. V 19. století byla zahrada přeměněna do podoby anglického parku.

Poznejte pověstné pražské baroko

Poznejte pověstné pražské baroko

Pražské baroko je skutečný pojem. Objevíte je téměř všude, nechalo svůj otisk na fasádách kostelů, paláců i měšťanských domů na Malé Straně a na Starém Městě. Barokní architekti vtiskli městu nad Vltavou neopakovatelný styl a jedinečnou krásu, která přitahuje návštěvníky z celého světa.

Otevřená Černínská zahrada vyzývá k letním návštěvám

Otevřená Černínská zahrada vyzývá k letním návštěvám

Víte, že můžete zavítat do zahrady Černínského paláce v Praze na Pohořelci? Ministerstvo zahraničí totiž svoji historickou zahradu v letním období zpřístupňuje veřejnosti. Do zahrady je možné vstoupit pouze samostatným vchodem naproti Loretě, a to každý víkend až do 30. září, vždy od 10 do 17 hodin.

Po pražských stopách velkých barokních skvostů architekta Kaňky

Po pražských stopách velkých barokních skvostů architekta Kaňky

V roce 2016 uplynulo 250 let od smrti Františka Maxmiliána Kaňky, jednoho z nejvýznamnějších českých barokních architektů. Pojďte se s portálem Kudy z nudy podívat na stavby, které nesou jeho rukopis – a připravte se na pořádnou jízdu, protože pracovní tempo pana Kaňky bylo zdrcující.

Navštivte mimořádně otevřený Černínský palác

Navštivte mimořádně otevřený Černínský palác

Černínský palác, skvost středoevropské barokní architektury a sídlo Ministerstva zahraničních věcí bude ve středu 8. května mimořádně přístupný veřejnosti. Od 9 do 15 hodin budete mít výjimečnou možnost zhlédnout reprezentační prostory paláce, byt Jana Masaryka a zahrady. Zahrady pak zůstanou otevřeny přes celou letní sezonu až do konce září.

Černínský palác v novém kabátě se přiblížil původnímu baroknímu vzhledu

Černínský palác v novém kabátě se přiblížil původnímu baroknímu vzhledu

V listopadu se uzavřela dlouholetá komplikovaná obnova fasády Černínského paláce, sídla ministerstva zahraničních věcí, na Hradčanech. Výsledkem opravy 27 tisíc metrů čtverečních fasádních ploch jednoho z nejvýraznějších děl barokní architektury v Čechách je mimo jiné monochromní řešení, které dává vyniknout rafinované architektuře stavby a promyšlenému členění fasád. Národní památkový ústav představí nové pojetí 9. prosince při komentované prohlídce.

Pražské barokní paláce: využijte výstavy a nahlédněte do jejich interiérů!

Pražské barokní paláce: využijte výstavy a nahlédněte do jejich interiérů!

Pražské barokní paláce patří k nejkrásnějším památkám hlavního města. Každý má svůj jedinečný příběh a prohlídky překrásných barokních interiérů nabízejí netušené umělecké zážitky. Zvlášť když v jednom z paláců můžete navštívit zajímavou výstavu, v jiném pak muzeum nebo jinou instituci.