Úvod > Co chcete dělat? > Svatojánská vinice na úbočí Petřína
Příroda

Svatojánská vinice na úbočí Petřína

​Réva vinná se na území Strahovské zahrady pod Petřínem pěstovala již před rokem 1143, kdy byl založen Strahovský klášter premonstrátů. V současné době vinici spravuje hlavní město Praha.
Od 12. století byly vinice pod Petřínem rozšiřovány. Část obhospodařovali sami premonstráti ze Strahovského kláštera a část jich pronajímali nájemcům.

Během válečných let (husitské války, třicetiletá válka, válka o rakouské dědictví) byly vinice i štěpnice zcela zničeny, ale pokaždé se je podařilo znovu obnovit. Zanikly až během 19. století a zachoval se pouze viniční lis ve zdi Úvozu.

Oddělení péče o zeleň MHMP obnovilo část vinice kolem lisu v roce 2011.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 1. 9. 2020