Úvod > Aktuality > Pražské barokní paláce: využijte výstavy a nahlédněte do jejich interiérů!
Kultura

Pražské barokní paláce: využijte výstavy a nahlédněte do jejich interiérů!

  • Vydáno23. ledna 2019
Pražské barokní paláce patří k nejkrásnějším památkám hlavního města. Každý má svůj jedinečný příběh a prohlídky překrásných barokních interiérů nabízejí netušené umělecké zážitky. Zvlášť když v jednom z paláců můžete navštívit zajímavou výstavu, v jiném pak muzeum nebo jinou instituci.

Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Colloredo-Mansfeldský palácUž jste si například prohlédli interiéry Colloredo-Mansfeldského paláce v Karlově ulici? Průvodci jej donedávna přecházeli bez povšimnutí, protože dovnitř jste se dostali jen jako návštěvníci či zaměstnanci České akademie věd. Nyní o palác pečuje Galerie hlavního města Prahy a všechno je jinak, kromě interiérů můžete navštívit i zajímavé výstavy. V současnoti je zde výstava představující dvě mladé sochařky, vycházející středoevropské hvězdy: českou umělkyni Annu Hulačovou a její maďarskou vrstevnici Zsófii Keresztes. Dále zde vystavuje Roman Štětina a Eliška Havlíková.

colloredo-mandsfeldský palácProhlídková trasa, která zpřístupňuje návštěvníkům reprezentační prostory piana nobile, seznamuje návštěvníka s historií a architektonickými kvalitami paláce a nabízí jedinečný zážitek z prostor naplněných stopami minulosti a komplikovaného vztahu moderní společnosti k historickému dědictví. V zimních měsících od 1. 11. do 31. 3. je otevřeno denně mimo pondělí od 10:00 do 16:00 hodin.

A samotný palác? Měli byste vědět, že historie budovy sahá mnohem dál než k době baroka a že mezi jeho majitele patřil hrabě Jáchym Ondřej Šlik, popravený roku 1621 na Staroměstském náměstí za účast při pražském stavovském povstání. Do vrcholně barokní podoby dal palác přestavět Pavel Jindřich kníže z Mansfeldu-Fondi v polovině 18. století, ovšem definitivní novorokokovou tvář interiérům vtiskla rodina Auerspergů, když kolem roku 1900 přestavěla velkou část paláce na luxusní činžovní dům.
 

Clam-Gallasovův palác s Archivem hlavního města Prahy

Mezi krásné barokní paláce Prahy se řadí také Clam-Gallasův palácHusově ulici na Starém Městě. Pro Jana Václava Gallase jej postavil Johann Bernhard Fischer z Erlachu, nejvýznamnější rakouský barokní architekt. Na jeho výzdobě včetně impozantního portálu se podílela řada pražských umělců včetně sochaře Matyáše Bernarda Brauna.

Dnes tu sídlí Archiv hlavního města Prahy, ale v reprezentačních sálech se konají příležitostné výstavy, koncerty a další společenské akce.
 

Obři mezi obry: Valdštejnský a Černínský palác

Barokní paláce nejsou jen krásné, jsou také obrovské. Žádný z nich se však nemůže rovnat Valdštejnskému paláci, největšímu nejenom na Malé Straně, ale prý také v celé střední Evropě. Honosný palác se zahradou, salou terrenou a jízdárnou, který výstavností a přepychovou výzdobou předstihl i Pražský hrad, dal podle plánů italských architektů v letech 1624–1630 postavit generál císařských vojsk Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna.

Valdštejnský palác je sídlem Senátu České republiky a přístupný je o víkendech a zdarma. Zahrada je přístupná denně a také zdarma, v sale terreně probíhají v letní sezoně koncerty a další kulturní akce.

Impozantní je rovněž 150 metrů dlouhé průčelí Černínského paláce, postaveného po roce 1668 pro hraběte Černína z Chudenic, císařského velvyslance v Benátkách. Sídlí v něm Ministerstvo zahraničních věcí a přístupný bývá jen výjimečně, v létě (od května do října) se však můžete podívat do zahrady s letohrádkem. Malé půvabné náměstí před hlavním průčelím Černínského paláce z druhé strany lemuje budova Lorety, autorem jejího barokního průčelí jsou otec a syn Dientzenhoferové. Jen o kousek dál na Hradčanském náměstí před vstupem do areálu pražského hradu pak najdete další přepychovou barokní stavbu: Arcibiskupský palác, současné sídlo pražských arcibiskupů.
 

Malostranské barokní paláce

lobkovický palácŘadu dalších překrásných barokních paláců najdete také na Malé Straně, mnohé však slouží jako sídla zahraničních ambasád. To je případ dvou paláců v Nerudově ulici, Morzinského (č. 5) a Thun-Hohenštejnského (č. 20), které navrhl věhlasný architekt Jan Blažej Santini a představují vrchol jeho palácové tvorby. Santini rovněž navrhl průčelí Valkounského paláce v téže ulici, z něhož se však zachovalo jen málo; v domě sídlí hostel Santini.

Při prVrtbovská zahradaocházce po stráních Petřína můžete zahlédnout zahradní průčelí dvou dalších barokních paláců s velkorysou koncepcí, zahradami a čestnými dvory. Lobkovický palác ve Vlašské ulici, postavený podle návrhu proslulého architekta českého baroka Giovanni Battisty Alliprandiho, je sídlem německého velvyslanectví, o něco níž ve svahu stojí Schönbornský palác, sídlo velvyslanectví USA. Jeho autorem byl italský architekt a pražský pevnostní stavitel Giovanni Pieroni, který tuto impozantní budovu postavil pro hraběte Rudolfa Colloredo-Waldsee, velkopřevora maltézského řádu a rakouského generála, který jako vojenský velitel pražské posádky ubránil v roce 1648 Staré Město pražské před vpádem švédských vojsk.

Téměř neznámý je Vrtbovský palác na nároží Tržiště a Karmelitské ulice, zato jeho zahradu určitě znáte: Vrtbovská zahrada, na jejímž vzniku se podílely umělecké hvězdy pražského baroka od Františka Maxmiliana Kaňky, autora projektu, až po sochařskou výzdobu Matyáše Bernarda Brauna se totiž právem řadí mezi nejkrásnější barokní zahrady Evropy.
Valdštejnská zahrada – oáza klidu na Malé Straně v Praze

Valdštejnská zahrada – oáza klidu na Malé Straně v Praze

Mezi nejvýraznější stavby českého raného baroka patří Valdštejnská zahrada v areálu Valdštejnského paláce na Malé Straně v Praze. Místo je sídlem Senátu České republiky. Zahrada se stala nejen příjemným místem pro odpočinek, ale díky aktivitám Senátu i kulturním stánkem.

Colloredo-Mansfeldský palác v Praze – uzavřen

Colloredo-Mansfeldský palác v Praze – uzavřen

Colloredo – Mansfeldský palác patří pod správu Galerie hlavního města Prahy. Objekt je zpřístupněn veřejnosti od června 2013. Součástí paláce je ohromující barokní taneční sál s freskou od Pietra Scottiho a Giovanniho Battisty Zeista. O dubna 2022 je z důvodu rekonstrukce uzavřen.

Clam-Gallasův palác v Praze

Clam-Gallasův palác v Praze

Mohutná budova Clam-Gallasova paláce v Husově ulici na Starém Městě pražském leží na křižovatce důležité středověké spojnice Pražského hradu s centrem Starého Města, zvané též Královská cesta, a prastaré komunikace vedoucí k Vyšehradu.

Prohlídky Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci

Prohlídky Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci

Senát Parlamentu ČR sídlí v Praze 1 na Malé Straně a patří mu tři paláce: Valdštejnský, včetně Valdštejnské zahrady, Kolovratský a Malý Fürstenberský palác. V opravdu reprezentativních prostorách těchto paláců se konají pravidelné prohlídky, které určitě stojí za návštěvu.

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy se zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech.

Vrtbovský palác

Vrtbovský palác

Vrtbovský palác se nachází na rohu Tržiště a Karmelitské ulice na Malé Straně v Praze 1. Mnoho lidí o jeho existenci nemá příliš tušení, neboť jeho průčelí do ulice není nějak výrazně nápadné, ale za ním se skrývá jedna z nejhezčích pražských zahrad.

Arcibiskupský palác v Praze

Arcibiskupský palác v Praze

Arcibiskupský palác v těsném sousedství Pražského hradu představuje jednu z nejvýznamnějších pozdně barokních staveb Prahy. Vznikl v šestnáctém století a do dnešního dne prodělal několik přestaveb mimo jiné od J. B. Matheye.

Morzinský palác na Malé Straně v Praze

Morzinský palác na Malé Straně v Praze

Morzinský palác, zvaný též u Mouřenínů, je jedna z nejvýznamnějších staveb pražského vrcholného baroka stojící v Nerudově ulici, na Malé Straně v Praze. V současné době v objektu sídlí velvyslanectví Rumunské republiky.

Valkounský palác na Malé Straně v Praze

Valkounský palác na Malé Straně v Praze

Původně gotický dům, renesančně a roku 1704 barokně přestavěný Kryštofem Dientzenhoferem. V letech 1705–23 patřil J. B. Santinimu, který vytvořil vrcholně barokní domovní průčelí, z nějž se zachovaly jen zvlněné římsy. Dnes se zde nachází Hostel Santini Prague.

Schönbornský palác – sídlo Velvyslanectví Spojených států amerických

Schönbornský palác – sídlo Velvyslanectví Spojených států amerických

Hrabě Colloredo Walsee, kterému dříve pozemky patřily, zde zřídil v roku 1660 rozsáhlou terasovou zahradu na petřínském svahu. Často bývá také palác nazýván Colloredovský palác.

Vrtbovská zahrada – nejkrásnější barokní zahrada v Praze

Vrtbovská zahrada – nejkrásnější barokní zahrada v Praze

Na svahu Petřína můžete navštívit jednu z nejkrásnějších a nejvýznamnějších barokních zahrad v Praze, Vrtbovskou zahradu. Tvrdí se o ní dokonce, že je jednou z nejkrásnějších zahrad svého druhu na sever od Alp.

Černínský palác a zahrada v Praze

Černínský palác a zahrada v Praze

Zahrada Černínského paláce v Praze, kde sídlí ministerstvo zahraničí, bývá v hlasvní turistické sezoně přístupná veřejnosti. Původně barokní zahrada byla vybudována na konci 17. století významnými architekty tehdejší doby. V 19. století byla zahrada přeměněna do podoby anglického parku.

Další aktuality

Kam vyrazit s dětmi na Mikuláše? Přinášíme přehled akcí v Praze i mimo ni

Marně byste v Česku hledali město, které nepořádá mikulášský program. Svátek svatého Mikuláše letos připadá na úterý 5. prosince, oslavy se konají na náměstích, na hradech i zámcích, ale i ve vlaku a tajemném podzemí. Připravili jsme pro vás přehled zajímavých tematických akcí na které můžete vyrazit.
Praha | Zážitky

Tipy na víkend v Praze a okolí

Kudy z nudy přináší aktuální tipy na víkend (02.12. – 03.12.) v Praze a jejím okolí. Čeká na vás romantika, sport, výlety do přírody, výstavy, koncerty i adrenalinové zážitky, programy pro rodiny s dětmi a další aktivity: Vánoční trhy na Václavském náměstí v Praze, Mikulášské jízdy v Prahou a okolím – Čertohráček, Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí, Advent na Hamousově statku, Čertovské jízdy na Kolínské řepařské drážce. Vyberte si zajímavé akce a naplánujte s námi program na víkend!
Praha | Zážitky

Užijte si lední bruslení v Praze!

Kudy z nudy vám i v zimní sezóně 2023/24 přináší tipy, kde si v Praze zabruslit na oblíbených i nových venkovních kluzištích nebo na krytých stadionech. Vezměte si brusle a vzhůru na led! Pokud vlastní vybavení nemáte, nevadí. Na většině pražských kluzišť si brusle můžete půjčit anebo si své vlastní nechat perfektně nabrousit.
Praha | Zimní sporty

20 tipů, jak si užít Mikuláše v Praze

Mikulášské jízdy, Čerty na Čertovce, venkovní bruslení, Ježíškovu cestu a další zajímavé akce si můžete užít začátkem prosince, kdy bude městem opět chodit svatý Mikuláš se svou družinou. Přehled nejlepších akcí vám přináší Kudy z nudy.
Praha | Zážitky

7 věcí, které nevíte o… cyklu symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast

Žádná česká hudba tak dokonale nevystihuje krásu české krajiny jako Má vlast, cyklus šesti symfonických básní hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Poprvé byla uvedena 5. listopadu 1882 na Žofíně a premiéry se tehdy zúčastnil i její autor. Teď si Mou vlast můžete vychutnat i na portálu Kudy z nudy se všemi zajímavostmi, pikanteriemi a překvapivými detaily z hudebního zákulisí.
Praha | Kultura

Cesty za uměním: Josef Lada, Ladovská zima a obrázky zimy a pohádek našeho dětství

Stejně jako perníčky, voňavé chvojí, světýlka, andělé, čerti a Mikuláš patří k adventu také obrázky Josefa Lady. Najdete na nich všechno, co mají mít pravé české Vánoce: padající sníh, rozsvícené lucerny, děti na saních a místa, která si malíř zamiloval. Pojďte se projít Ladovskou zimou s portálem Kudy z nudy!
Praha | Životní styl

15 tipů na zimní procházky po pražských parcích

Stromovka, Grébovka, Letná nebo Ladronka – to jsou parky, které nikdy nezklamou. Praha však nabízí daleko víc míst, kde se projít v příjemném prostředí parku či lesoparku. Dokonce si drží 1. místo mezi evropskými metropolemi z hlediska poměru zelených ploch oproti celkové rozloze města (tzv. HUGSI index), který v Praze tvoří 57 %. Udělejte si vycházku v některém z nich! Pražské parky lákají k relaxačním procházkám i sportovnímu vyžití.
Praha | Příroda

Výstava Vánoce v Betlémské kapli ukáže krásu skleněných betlémů a ozdob

V podzemních prostorách Betlémské kaple se opět otevře již tradiční vánoční výstava, která potrvá od 25. listopadu 2023 až do 3. 1. 2024. Tématem letošní výstavy jsou skleněné betlémy. Výstava probíhá denně, vždy od 9:00 do 18:00 hodin.
Praha | Kultura