Úvod > Aktuality > Hrady a zámky letos představí diplomaty z řad české šlechty

Hrady a zámky letos představí diplomaty z řad české šlechty

Vydáno 10. března 2018 Památky
Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu zahajují sezonu, v níž se vydávají po stopách šlechty českých zemí v evropské diplomacii. Na čtyřiceti hradech a zámcích budou probíhat výstavy a doprovodné programy zaměřené na šlechtické rody, které významně ovlivnily běh evropských a světových dějin. K oslavám sta let novodobé české státnosti se Národní památkový ústav připojuje projektem Století republiky v jehož rámci se můžete těšit na speciální prohlídkové trasy na hradech a zámcích.
Černínský palácBrány celé stovky památek ve správě NPÚ se letos návštěvníkům otevírají symbolicky 30. března na Velký pátek, tedy v den, kdy se podle lidových pověstí otevírají poklady. Každá návštěvnická sezóna na památkách NPÚ má své speciální téma. Tím letošním je Rok šlechty českých zemí v evropské diplomacii, které je zároveň součástí série oblíbeného projektu Po stopách šlechtických rodů. Slavnostní zahájení Roku šlechty českých zemí v evropské diplomacii se uskuteční v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničích věcí ve čtvrtek 22. března. Vyvrcholením celého roku bude otevření nové expozice na zámku v Jindřichově Hradci s názvem "Dokonalý diplomat. Černínové – vyslanci, cestovatelé a sběratelé" v červenci tohoto roku. Výstava se bude věnovat diplomatickým aktivitám příslušníků černínského rodu od raného novověku až do první poloviny 20. století.
 
Český KrumlovNa zámku v Českém Krumlově bude nově prezentován příběh zlatého Eggenberského kočáru, který byl vytvořen v Římě v roce 1638. Zámek Kynžvart připomene rozličnými aktivitami roli knížete Klementa Václava Metternicha v evropské diplomacii a bude zároveň centrem letošní Hradozámecké noci poslední srpnovou sobotu (25. srpna 2018). Zámek Červená Lhota vzpomene posledního rakousko-uherského velvyslance ve Vatikánu, prince Johanna Schönburg-Hartensteina, prohlídková trasa zákupského zámku bude obohacena o tři reinstalované pokoje, které připomenou osobnost Orlíka, vévody zákupského.

Besešov nad PloučnicíVýstava na zámku Hradec nad Moravicí zmapuje životní příběh diplomata Karla Maxmiliána VI. knížete Lichnovského. A na zámku v Benešově nad Ploučnicí se seznámíte s rolí hraběte Viléma Kinského ze Vchynic a Tetova v letech 1630–1634 při spiknutí Albrechta z Valdštejna proti císaři Ferdinandovi II. Štýrskému na výstavě Vchynský – diplomat ve službách Valdštejna a kostýmované prohlídky Duchcova připomenou nejznámějšího milovníka Giacoma Casanovu jako intrikána, špiona a diplomata.

Své cesty po památkách si navíc můžete zaznamenávat do nového „Zápisníku návštěvníka památek“, který NPÚ na novou sezonu připravuje.
 

Století republiky v NPÚ – speciální prohlídky ke stému výročí

Zámek ZákupyV rámci připomenutí sta let novodobé české státnosti přichází NPÚ s projektem Století republiky, ve kterém zaměří svoji pozornost zejména na období předválečného Československa. Zámek Zákupy chystá novou prohlídkovou trasu Letní sídlo posledních českých panovníků 100 let v majetku státu. Prohlídková trasa připomene éru první republiky na zákupském zámku zpřístupněním někdejšího úřednického bytu v prvním patře a zároveň představí probíhající reinstalaci ve druhém patře, kde se nacházely pokoje bývalé panovnické rodiny.

Vila Stiassni v Brně připravila výstavu věnovanou československým státníkům a významným státním návštěvám, které nocovaly v této takzvaně vládní vile. V srpnu se v Praze jako připomenutí pražského jara a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa uskuteční Sympózium o pražském jaru a srpnu 1968. Stejnému období se pak bude věnovat výstava Společenské změny po roce 1968 a normalizace na Pražském hradě. Výstavní exponáty představí tzv. „normalizační poměry“ po roce 1968 s důrazem na represivní opatření vedoucí k potlačování práv a svobody občanů v Československu.

ChmelZámek Stekník zase výstavou Jak se češe do věrtele připomene dobu chmelových brigád, jejichž účastníci bývali na zámku ubytováni. Výstava ve skanzenu v Zubrnicích pak ukáže, jakými změnami prošel český venkov mezi lety 1938 až 1988. Tématu života na venkově se věnuje i Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém Hlinsko výstavou Magické osmičky: 1848 – 1948 – 1968. Výstava bude věnovaná proměnám způsobů života na venkově od zrušení roboty, přes kolektivizaci až k normalizaci.

Kastelánské prohlídky na zámku Hluboká zavedou návštěvníky do soukromých apartmánů posledních generací hlubocko-krumlovské větve schwarzenberského rodu. Výklad bude zaměřen především na období první republiky, kdy byl vládnoucím knížetem Jan Nepomuk (1860–1938), kterému se správou rodinného majetku významně pomáhal jeho syn Adolf (1890–1950). Návštěvníci se dozvědí, jak klíčové historické milníky ovlivnily životní osudy posledních dvou Schwarzenbergů na Hluboké.
 
Náměšť nad OslavouZámek v Náměšti nad Oslavou připravuje výstavu k výročí 100 let vzniku Československé republiky, která představí nově instalované interiéry a život na zámku v době první republiky a která bude doplněna i historickým kolokviem o situaci šlechty po roce 1918 a životě posledních majitelů náměšťského zámku v meziválečném období. Stejné výročí bude v závěru roku připomínat státní zámek Lemberk. Námětem akce "Vánoční hrané prohlídky aneb Nové zvyky nové republiky" budou dopady, které mělo založení nového státu na rodinu Clam-Gallasů. Roku 1918 v důsledku zavedené tzv. daně z oken byl František Clam-Gallas donucen pronajmout československému ministerstvu financí svůj pražský palác a prožít tak vánoční svátky společně s rodinou na některém ze svých severočeských zámků.
Hrad a zámek Český Krumlov - prohlídka perly UNESCO

Hrad a zámek Český Krumlov - prohlídka perly UNESCO

Státní hrad a zámek Český Krumlov je významným a velmi vyhledávaným turistickým místem. Veřejnosti je otevřen od dubna do října. Celý areál hradu a zámku je průchozí, veřejnosti přístupný a v sezóně, zvláště v podvečer, je nevšedním zážitkem procházka jednotlivými nádvořími.

Zámek Červená Lhota - nejpohádkovější zámek v Česku

Zámek Červená Lhota - nejpohádkovější zámek v Česku

Vodní zámek Červená Lhota se řadí k nejkrásnějším „pohádkovým“ zámkům v České republice. Červená Lhota drží prim v počtu pohádek a filmů zde natočených, jako např. Zlatovláska, O zatoulané princezně, O kráse a štěstí či Princezna na hrášku.

Letní sídlo posledních českých panovníků: 100 let v majetku státu

Letní sídlo posledních českých panovníků: 100 let v majetku státu

Po vzniku Československa byly Zákupy jako bývalý majetek panovnické rodiny předány do správy Státních lesů a statků spolu se zemědělským hospodářstvím. Sídlili zde úředníci, v areálu se nacházely služební byty.

Zámek Hradec nad Moravicí - zámek, který hrál po 700 let prim v dějinách českých zemí

Zámek Hradec nad Moravicí - zámek, který hrál po 700 let prim v dějinách českých zemí

Objekt, který i dnes nabídne atraktivní podívanou každému návštěvníkovi. Prohlídková trasa přepychově zařízenými salóny mj. připomíná i pobyty Ludwiga van Beethovena a Ference Liszta.

Zámecký komplex Benešov nad Ploučnicí - saská renesance

Zámecký komplex Benešov nad Ploučnicí - saská renesance

V Benešově nad Ploučnicí se dochoval velmi významný komplex dvou oddělených samostatných zámeckých celků - Horního a Dolního zámku, k nimž můžeme připojit ještě třetí doklad jedinečné renesanční architektury, přilehlý farní kostel Narození Panny Marie.

Zámek Duchcov s expozicí Giacoma Casanovy

Zámek Duchcov s expozicí Giacoma Casanovy

Zámek Duchcov leží přibližně 8 km jihozápadně od města Teplice. Návštěvníci zde mohou zhlédnout především Valdštejnskou rodovou galerii, expozici v tzv. biliárovém křídle, tři místnosti zámeckého personálu, Vojenskou zbrojnici, Lovecký salonek a muzeum věnované osobnosti Giacoma Casanovy.

Českoslovenští státníci ve vile Stiassni

Českoslovenští státníci ve vile Stiassni

Výstava mapující významné státní návštěvy, které nocovaly ve vládní vile, dnes označované jako Vila Stiassni. Výstava s dalším programem přiblíží medailony významných politických činitelů, ale také představí vilu jako honosný, reprezentativní prostor vždy připravený hostit vysoce postavené politiky.

Skanzen Zubrnice - nejmladší skanzen v Čechách

Skanzen Zubrnice - nejmladší skanzen v Čechách

V urbanisticky i krajinářsky jedinečně umístěné obci v kopcovité krajině Českého středohoří se nachází soubor hodnotné zástavby lidové architektury, kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v několika objektech.

Zámek Hluboká nad Vltavou - neogotický klenot přístupný po celý rok

Zámek Hluboká nad Vltavou - neogotický klenot přístupný po celý rok

Zámek Hluboká je ideálním výletním cílem pro milovníky historie, nenapravitelné romantiky a na své si zde přijdou i vyznavači sportovních aktivit. Zámek vděčí za svoji současnou podobu rodu Schwarzenberků a mnohdy bývá označován jako nejhezčí zámek České republiky.

Zámek Náměšť nad Oslavou

Zámek Náměšť nad Oslavou

Zámek v Náměšti nad Oslavou, postavený na levém břehu řeky Oslavy, patří mezi významné doklady renesančního stavitelství na Moravě. Původní hrad ze 13. st. byl moravskými pány ze Žerotína přebudován v létech 1565-1578 na honosné renesanční sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné podobě dodnes.

Betlém Hlinsko - památková rezervace na Vysočině

Betlém Hlinsko - památková rezervace na Vysočině

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina, jediného muzea v přírodě v Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští řemeslníci.

Zámek Stekník na Žatecku

Zámek Stekník na Žatecku

Zámek Stekník patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách. Od roku 1997 prochází celkovou rekonstrukcí. Veřejnosti jsou v letošním roce 2015 poprvé zpřístupněny nově zrestaurované prostory: zámecké kaple s původním mobiliářem z r. 1772, dále vstupní hala a chodby prvního patra.

Hrad a zámek Jindřichův Hradec - okouzlující gotické malby a renesanční arkády

Hrad a zámek Jindřichův Hradec - okouzlující gotické malby a renesanční arkády

K nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice patří bezpochyby hrad a zámek v Jindřichově Hradci. Na třetím nádvoří vás přivítají vznosné arkády a zahrada, v níž stojí Rondel, jedna z nejpůvabnějších renesančních staveb v Česku. V Rondelu se pořádají koncertní vystoupení.

Černínský palác a zahrada v Praze

Černínský palác a zahrada v Praze

Zahrada Černínského paláce v Praze, kde sídlí ministerstvo zahraničí, bývá v hlasvní turistické sezoně přístupná veřejnosti. Původně barokní zahrada byla vybudována na konci 17. století významnými architekty tehdejší doby. V 19. století byla zahrada přeměněna do podoby anglického parku.

Zámek Lemberk - domov léčitelky sv. Zdislavy

Zámek Lemberk - domov léčitelky sv. Zdislavy

Zámek Lemberk leží v obci Lvová u Jablonného v Podještědí. Součástí zámku byl původně i raně barokní Bredovský letohrádek, který stojí nedaleko. Předchůdcem zámku Lemberk byl středověký hrad, založený snad ve 40. letech 13. století jako strážní pomezní pevnost na obchodní stezce z Čech do Žitavy.

Vila Stiassni v Brně-Pisárkách

Vila Stiassni v Brně-Pisárkách

Městská vila manželů Alfreda a Hermine Stiassnych s velkoryse koncipovanou zahradou, postavená mezi lety 1927-28 podle návrhu Ernesta Wiesnera, je jedním z dokladů mezinárodního významu brněnské meziválečné architektury.

Zámek Zákupy - prohlídky zámeckých interiérů i krajinářského parku

Zámek Zákupy - prohlídky zámeckých interiérů i krajinářského parku

Zámek Zákupy v severních Čechách nabízí prohlídku jedinečných souborů vybavení císařských salonů z poloviny 19. století. Uvidíte téměř 160 let staré papírové tapety, lustry, garnýže, závěsy a nábytek s původními potahy.