Úvod > Aktuality > Divocí koně se rychle stali součástí ochrany přírody v Česku
Divocí koně se rychle stali součástí ochrany přírody v Česku
"> "> "> "> "> ">
Příroda

Divocí koně se rychle stali součástí ochrany přírody v Česku

Vydáno 23. ledna 2021
Stádo prvních čtrnácti divokých koní přijelo do České republiky dne 28. ledna 2015. Zvířata, která patří v Evropě, včetně České republiky, k původním živočišným druhům, byla na kontinentu vyhubena člověkem. Po opětovném vysazení se koním u nás začalo dařit - nyní po šesti letech je na našem území devět dalších koňských rezervací.
divocí koně miloviceKdyž v lednu roku 2015 vyběhlo stádo divokých koní do první rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice ve Středočeském kraji, zahájilo jednu z největších změn v rámci tuzemské ochrany přírody za poslední desítky let. V České republice se tím začala prosazovat pastva velkých kopytníků k udržování rozsáhlých částí krajiny.

V ochranářsky vyspělých zemích Evropy se velcí kopytníci k péči o krajinu využívají již desítky let. V Česku se o to zasloužila ochranářská nestátní společnost Česká krajina. Ta kromě první tuzemské rezervace v Milovicích založila v roce 2018 také pastevní rezervaci v Národním parku Podyjí, která je první v rámci tuzemských národních parků. Pastviny, donedávna utopené v hustém porostu dusivých trav, jsou dnes protkané spletí koňských chodníčků a před očima se mění v květnaté oázy plné vzácných rostlin a hmyzu.
 

Za šest let devět dalších rezervací

koně podyjíZa šest let vzniklo v Česku celkem devět rezervací velkých kopytníků. Rozlohou největší zůstává s 231 hektary milovická rezervace. Ta i po šesti letech zůstává ve Středočeském kraji zatím jediná. V dalších regionech jich přibylo více. Dvě rezervace vznikly v Plzeňském kraji – v Rokycanech a v Dobřanech u Plzně. Další dvě pak v Hradeckém krajiNa Plachtě v Hradci Králové a v Ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře. V Jihočeském kraji vznikla rezervace v Meandrech Lužnice, v Pardubickém kraji u rybníka Baroch. V Moravskoslezském kraji na Kozmických ptačích loukách a v Jihomoravském kraji v Národním parku Podyjí.

kůň MiloviceVšude divocí koně pomáhají řešit situace, se kterými si předtím ochrana přírody nedokázala příliš poradit. Ptačí park Josefovské louky od svého založení řeší otázku příliš rychlého zarůstání hustou mokřadní vegetací v jarním období, kdy má tato rezervace sloužit lučním ptákům, především bahňákům, jako hnízdiště. Bahňáci, jak už název napovídá, upřednostňují raději obnažený povrch než vysoký hustý porost. Vliv divokých koní dovezených v roce 2018 překvapil i samotné ornitology. Nejenže zavčas dokonale vypasou nejtvrdší mokřadní rostliny, ale pouštějí se i do mělké vody, kde s nepředstíraným apetitem vykousávají na dně rašící trávu. Tím zamezují zarůstání míst, kde bahňáci hledají potravu.

Poníci z BritániePřínos pastvy divokých koní oceňují také na Kozmických ptačích loukách. Přítomnost koní v rezervaci považují orchranáří za dosavadních 14 měsíců za velmi přínosnou. A to přesto, že počet koníků vzhledem k úživnosti prostředí a rozloze území byl silně poddimenzován. Již dnes je zcela zřejmé, že pastva velkých býložravců je na tak velkém území, navíc z hlediska údržby ve velmi komplikovaným terénu, jediným efektivním a dlouhodobě udržitelným způsobem péče. Nenaplnily se ani předběžné obavy z negativních dopadů soužití početného stáda divokých koní s velmi rozsáhlou populací vzácných opeřenců. Ornitologové nezaznamenali zničení snůšek ptáků rozšlapáním, ani jiné podobné rušivé vlivy.

kůňTakzvaná přirozená pastva velkých kopytníků navíc poskytuje řešení některých aktuálních problémů, kterým dnešní měnící se svět čelí. Jde nejen přírodě blízkou péčí o krajinu, ale také o racionální odpověď na rostoucí potřebu dlouhodobé udržitelnost a nezávislosti na fosilních palivech. Přirozená pastva je ve srovnání s jinými způsoby péče o krajinu provozně levná a velkým kopytníkům stačí ke spásání rozsáhlých hornatých, podmáčených i jinak náročných terénů prostě to, co roste na místě. Počty rezervací velkých kopytníků by měly růst i do budoucna.
 

Zpět jsou i zubři a pratuři

bizonPřímo z Velké Británie přijeli divocí koně do rezervace v Milovicích a do Národního parku Podyjí. Do všech ostatních pak putovaly přírůstky z těchto dvou rezervací. Nešlo jen o divoké koně, do některých rezervací zamířili také zubři a zpětně šlechtění pratuři narození v bývalém vojenském prostoru Milovice. Desátým místem v ČR, kde mohou lidé přírůstky z Milovic vidět, je expozice Živá voda v obci Modrá u Velehradu. Zubři a divocí koně z Milovic putovali také do zahraničí, například do Nizozemí nebo Německa.

zubrMezinárodní dopad českého programu návratu velkých kopytníků přitom nekončí poskytováním zvířat do zahraničních rezervací. V rámci spolupráce organizace Česká krajina s vědci z Biologického centra Akademie věd ČR vznikla například tuzemská pobočka mezinárodní organizace na ochranu zubra evropského, European Bison Conservation Centre. Na dokončení rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět zasláním zprávy ve tvaru DMS KRAJINA 30, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 30, 60 nebo 90 korun, na projekty neziskové organizace jde 29, 59 nebo 89 Kč korun.
Rezervace divokých koní v Kozmicích na Opavsku

Rezervace divokých koní v Kozmicích na Opavsku

Na louky u Kozmic na Opavsku o rozloze téměř 70 hektarů byly na podzim 2019 vypuštěny exmoorští pony.

Rezervace divokých koní na Třeboňsku

Rezervace divokých koní na Třeboňsku

V listopadu 2020 vznikla nová rezervace divokých koní, a to na Třeboňsku, v nivě řeky Lužnice.

Ptačí park Josefovské louky a rezervace divokých koní

Ptačí park Josefovské louky a rezervace divokých koní

Na loukách mezi Metují a Starou Metují se rozkládá významná ornitologická oblast zvaná ptačí park. O udržování rozlehlých luk se starají divocí koně.

Obora praturů Křišťanov

Obora praturů Křišťanov

Z dřevěné vyhlídkové věže můžete pozorovat pratury v obci Křišťanov u Prachatic. Poslední evropský pratur zmizel ze světa roku 1627 v Polsku. Jsou to předchůdci dnešních krav. Vysocí jsou až 2 metry a váží kolem 1 tuny.

Rezervace zubrů Traviny u Benátek nad Jizerou

Rezervace zubrů Traviny u Benátek nad Jizerou

Rezervace Traviny zahrnuje rozlehlou oplocenou pastvinu nedaleko Benátek nad Jizerou. Jedná se o oboru i s kusem lesa, která se stala domovem zubrů evropských a divokých koní. Ti zde byli vysazeni pro záchranu biodiverzity bývalého vojenského prostoru, který je dnes evropsky významnou lokalitou.

Rezervace divokých koní v Podyjí

Rezervace divokých koní v Podyjí

Jedenáct divokých koní našlo domov v Národním parku Podyjí na Znojemsku, kde pomáhají s jejich údržbou a chrání je před zarůstáním. Setkat se s nimi můžete na Mašovické střelnici a Havranickém vřesovišti.

Rezervace praturů v expozici Živá voda v Modré

Rezervace praturů v expozici Živá voda v Modré

Pratuři, původem ze středočeských Milovic, osídlili pastvinu, která je součástí unikátní expozice Živá voda. Na Moravu se tak tito původní kopytníci vrátili po mnoha staletích.

Rezervace divokých koní na přírodní památce Na Plachtě u Hradce Králové

Rezervace divokých koní na přírodní památce Na Plachtě u Hradce Králové

Unikátní přírodní lokalita Na Plachtě se rozkládá na jihovýchodním okraji města Hradec Králové. Kromě vzácných drobných živočichů zde uvidíte také divoké koně, kteří šetrně pomáhají udržovat zdejší travní porosty a tím i životní prostor pro mnohé bezobratlé živočichy.

Rezervace divokých koní a zubrů na bývalém vojenském cvičišti v Rokycanech

Rezervace divokých koní a zubrů na bývalém vojenském cvičišti v Rokycanech

Na jižním okraji Rokycan v místech bývalého vojenského cvičiště vznikla obora s divokými koňmi a zubry, kteří pomáhají navrátit zdejší krajinu opět do rovnováhy. Jde o jedno z nejbohatších míst z hlediska obojživelníků ve východní části Plzeňského kraje.

Rezervace divokých koní Šlovický vrch u Dobřan

Rezervace divokých koní Šlovický vrch u Dobřan

Šlovický vrch u Dobřan býval vojenským tankodromem. Díky výskytu chráněných živočichů byl bývalý zařazen na seznam evropsky významných lokalit Natura 2000. Divocí koně, spolu s dalšími opatřeními, pomohou udržovat biotop potřebný pro život chráněných druhů.

Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích

Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích

V bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá vzniká nestátní rezervace divokých koní, zubrů a praturů, kteří zde spásáním vzácných stepí a zbytků bohatých luk pomohou zachovat křehkou biodiverzitu a zabrání tak zarůstání biologicky cenných lokalit.