ÚvodAktualityDivocí koně, zubři a pratuři se rychle stali součástí ochrany přírody v Česku
Příroda

Divocí koně, zubři a pratuři se rychle stali součástí ochrany přírody v Česku

  • 31. ledna 2023
Stádo prvních čtrnácti divokých koní přijelo do České republiky dne 28. ledna 2015. Zvířata, která patří v Evropě, včetně České republiky, k původním živočišným druhům, byla na kontinentu vyhubena člověkem. Po opětovném vysazení se koním u nás začalo dařit – nyní po osmi letech je na našem území dvanáct dalších rezervací. A nejen koňských! Spolu s koňmi spásají invazivní druhy vegetace velcí kopytníci – pratuři a zubři.
divocí koně miloviceKdyž v lednu roku 2015 vyběhlo stádo divokých koní do první rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice ve Středočeském kraji, zahájilo jednu z největších změn v rámci tuzemské ochrany přírody za poslední desítky let. V České republice se tím začala prosazovat pastva velkých kopytníků k udržování rozsáhlých částí krajiny.

V ochranářsky vyspělých zemích Evropy se velcí kopytníci k péči o krajinu využívají již desítky let. V Česku se o to zasloužila ochranářská nestátní společnost Česká krajina. Ta kromě první tuzemské rezervace v Milovicích založila v roce 2018 také pastevní rezervaci v Národním parku Podyjí, která je první v rámci tuzemských národních parků. Pastviny, donedávna utopené v hustém porostu dusivých trav, jsou dnes protkané spletí koňských chodníčků a před očima se mění v květnaté oázy plné vzácných rostlin a hmyzu.
 

Za osm let jedenáct dalších rezervací

koně podyjíZa osm let vzniklo v Česku celkem dvanáct rezervací velkých kopytníků. Rozlohou největší zůstává s 231 hektary milovická rezervace. Nedaleko je rovněž rezervace Traviny, oplocená pastvina nedaleko Benátek nad Jizerou, domov zubrů a dicokých koní. Koně, zubry a pratury najdete ale i v dalších regionech České republiky. Tři rezervace vznikly v Plzeňském kraji – v Rokycanech, Dobřanech a v roce 2021 u Nýřan tzv. Janovský mokřad. Další dvě pak naleznete v Hradeckém krajiNa Plachtě v Hradci Králové a v Ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře. V Jihočeském kraji se nachází rezervace v Meandrech Lužnice, v Pardubickém kraji u rybníka Baroch (veřejnosti nepřístupná). Další rezervace se pak nacházejí v Moravskoslezském kraji na Kozmických ptačích loukách a v Jihomoravském kraji v Národním parku Podyjí. Úplně nejnovější oblast osídlení divokých koní a praturů představuje od ledna 2023 území bývalé vojenské střelnice v Chomýži u Krnova.

kůň MiloviceVšude divocí koně pomáhají řešit situace, se kterými si předtím ochrana přírody nedokázala příliš poradit. Ptačí park Josefovské louky od svého založení řeší otázku příliš rychlého zarůstání hustou mokřadní vegetací v jarním období, kdy má tato rezervace sloužit lučním ptákům, především bahňákům, jako hnízdiště. Bahňáci, jak už název napovídá, upřednostňují raději obnažený povrch než vysoký hustý porost. Vliv divokých koní dovezených v roce 2018 překvapil i samotné ornitology. Nejenže zavčas dokonale vypasou nejtvrdší mokřadní rostliny, ale pouštějí se i do mělké vody, kde s nepředstíraným apetitem vykousávají na dně rašící trávu. Tím zamezují zarůstání míst, kde bahňáci hledají potravu.

Poníci z BritániePřínos pastvy divokých koní oceňují také na Kozmických ptačích loukách. Přítomnost koní v rezervaci považují orchranáří za velmi přínosnou. A to přesto, že počet koníků vzhledem k úživnosti prostředí a rozloze území byl silně poddimenzován. Je zcela zřejmé, že pastva velkých býložravců je na tak velkém území, navíc z hlediska údržby ve velmi komplikovaným terénu, jediným efektivním a dlouhodobě udržitelným způsobem péče. Nenaplnily se ani předběžné obavy z negativních dopadů soužití početného stáda divokých koní s velmi rozsáhlou populací vzácných opeřenců. Ornitologové nezaznamenali zničení snůšek ptáků rozšlapáním, ani jiné podobné rušivé vlivy.

kůňV roce 2022 osídlili divocí koně a pratuři Janovský mokřad u Nýřan. Koně se zde živí především třtinou křovištní, která se v Janovském mokřadu hojně vyskytuje. Navíc je to rostlina, kterou žádné jiné druhy zvířat příliš nemilují, proto je zde přítomnost kopytníků velmi vítaná. Hojně rostoucí maliník je zas pochoutkou pro pratury. Oba druhy se starají o to, aby na Janovských mokřadech zase rozkvetly krásné a druhově bohaté louky. Žije zde například polák malý, bramborníček hnědý nebo jeřáb popelavý.

Takzvaná přirozená pastva velkých kopytníků navíc poskytuje řešení některých aktuálních problémů, kterým dnešní měnící se svět čelí. Jde nejen přírodě blízkou péčí o krajinu, ale také o racionální odpověď na rostoucí potřebu dlouhodobé udržitelnost a nezávislosti na fosilních palivech. Přirozená pastva je ve srovnání s jinými způsoby péče o krajinu provozně levná a velkým kopytníkům stačí ke spásání rozsáhlých hornatých, podmáčených i jinak náročných terénů prostě to, co roste na místě. Počty rezervací velkých kopytníků by měly růst i do budoucna.
 

Zpět jsou i zubři a pratuři

bizonPřímo z Velké Británie přijeli divocí koně do rezervace v Milovicích a do Národního parku Podyjí. Do všech ostatních pak putovaly přírůstky z těchto dvou rezervací. Nešlo jen o divoké koně, do některých rezervací zamířili také zubři a zpětně šlechtění pratuři narození v bývalém vojenském prostoru Milovice. Dalším místem v ČR, kde lze pratury a zubry vidět je expozice Živá voda v obci Modrá u Velehradu anebo obora Židlov v Ralsku. Zubři a divocí koně z Milovic putovali také do zahraničí, například do Nizozemí nebo Německa.

Nejnovější rezervací praturů je od ledna 2023 pastevní areál na území bývalé vojenské střelnice v Chomýži u Krnova. Zatím zde našli domov dva pratuři a tři exmoorští ponyové, původem z Milovic.

praturMezinárodní dopad českého programu návratu velkých kopytníků přitom nekončí poskytováním zvířat do zahraničních rezervací. V rámci spolupráce organizace Česká krajina s vědci z Biologického centra Akademie věd ČR vznikla například tuzemská pobočka mezinárodní organizace na ochranu zubra evropského, European Bison Conservation Centre. Na budování rezervací velkých kopytníků v ČR může veřejnost přispět zasláním zprávy ve tvaru DMS KRAJINA 30, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 či DMS KRAJINA 190 na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 30, 60, 90 nebo 190 korun, na projekty neziskové organizace jde 29, 59, 89 nebo 189 Kč korun.
Pratuři a divocí koně v Chomýži u Krnova Příroda

Pratuři a divocí koně v Chomýži u Krnova

Pratuři a divocí koně obývají v Chomýži nedaleko Krnova pastevní areál na území bývalé vojenské střelnice. Pomáhají zde spásat invazivní druhy vegetace, čímž podpoří růst chráněných druhů rostlin.

Rezervace divokých koní – Přírodní památka Na Plachtě u Hradce Králové Příroda

Rezervace divokých koní – Přírodní památka Na Plachtě u Hradce Králové

Unikátní přírodní lokalita Na Plachtě se rozkládá na jihovýchodním okraji města Hradec Králové. Kromě vzácných drobných živočichů zde uvidíte také divoké koně, kteří šetrně pomáhají udržovat zdejší travní porosty a tím i životní prostor pro mnohé bezobratlé živočichy.

Stezka praturů v expozici Živá voda v Modré Příroda

Stezka praturů v expozici Živá voda v Modré

Pratuři osídlili pastvinu, která je součástí unikátní expozice Živá voda. Na Moravu se tak tito původní kopytníci vrátili po mnoha staletích. Stezka praturů vede z areálu Živé vody po lávce i ve čtyřmetrové výšce. Kromě rozhledny zde najdete dvanáct tematických zastavení.

Rezervace divokých koní v Podyjí Příroda

Rezervace divokých koní v Podyjí

Jedenáct divokých koní našlo domov v Národním parku Podyjí na Znojemsku, kde pomáhají s jejich údržbou a chrání je před zarůstáním. Setkat se s nimi můžete na Mašovické střelnici a Havranickém vřesovišti.

Obora Židlov – rezervace zubrů v Ralsku Příroda

Obora Židlov – rezervace zubrů v Ralsku

Druhá největší obora v Česku vznikla na území bývalého vojenského prostoru Ralsko v roce 2000 a byla pojmenována podle zaniklé obce Židlov, kde se později nacházela tanková střelnice. V oboře žije početné stádo zubra evropského, jelena evropského a stádo muflonů.

Rezervace divokých koní a praturů meandry Lužnice na Třeboňsku Příroda

Rezervace divokých koní a praturů meandry Lužnice na Třeboňsku

V listopadu 2020 vznikla nová rezervace divokých koní, a to na Třeboňsku, v nivě řeky Lužnice. V únoru 2022 ke koním přibyly samice pratura.

Rezervace divokých koní v Kozmicích na Opavsku Příroda

Rezervace divokých koní v Kozmicích na Opavsku

Na louky u Kozmic na Opavsku o rozloze téměř 70 hektarů byly na podzim 2019 vypuštěny exmoorští pony.

Rezervace divokých koní Janovský mokřad u Nýřan Příroda

Rezervace divokých koní Janovský mokřad u Nýřan

Janovský mokřad o výměře 20,6 ha se nachází vedle dálnice D5 u Nýřan na Plzeňsku. Rezervaci obývají divocí koně a mladé jalovice praturů. Pomáhají zde spásáním trávy pečovat o cenný biotop.

Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích Příroda

Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích

V bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá vzniká nestátní rezervace divokých koní, zubrů a praturů, kteří zde spásáním vzácných stepí a zbytků bohatých luk pomohou zachovat křehkou biodiverzitu a zabrání tak zarůstání biologicky cenných lokalit.

Rezervace zubrů Traviny u Benátek nad Jizerou Příroda

Rezervace zubrů Traviny u Benátek nad Jizerou

Rezervace Traviny zahrnuje rozlehlou oplocenou pastvinu nedaleko Benátek nad Jizerou. Jedná se o oboru i s kusem lesa, která se stala domovem zubrů evropských a divokých koní. Ti zde byli vysazeni pro záchranu biodiverzity bývalého vojenského prostoru, který je dnes evropsky významnou lokalitou.

Ptačí park Josefovské louky a rezervace divokých koní Příroda

Ptačí park Josefovské louky a rezervace divokých koní

Na loukách mezi Metují a Starou Metují se rozkládá významná ornitologická oblast zvaná ptačí park. O udržování rozlehlých luk se starají divocí koně.

Rezervace divokých koní Šlovický vrch u Dobřan Příroda

Rezervace divokých koní Šlovický vrch u Dobřan

Šlovický vrch u Dobřan býval vojenským tankodromem. Díky výskytu chráněných živočichů byl bývalý zařazen na seznam evropsky významných lokalit Natura 2000. Divocí koně, spolu s dalšími opatřeními, pomohou udržovat biotop potřebný pro život chráněných druhů.

Rezervace divokých koní a zubrů na bývalém vojenském cvičišti v Rokycanech Příroda

Rezervace divokých koní a zubrů na bývalém vojenském cvičišti v Rokycanech

Na jižním okraji Rokycan v místech bývalého vojenského cvičiště vznikla obora s divokými koňmi a zubry, kteří pomáhají navrátit zdejší krajinu opět do rovnováhy. Jde o jedno z nejbohatších míst z hlediska obojživelníků ve východní části Plzeňského kraje.

Další aktuality

České značky: fenomén Igráček

Nejsou tak populární jako hračky Lego nebo Playmobil, ale přesto je zná celé Česko: řeč je o Igráčcích, malých figurkách představujících nejrůznější profese a činnosti. Kdo si s nimi nehrál jako dítě, ten je alespoň znal od kamarádů. Dnes je kromě dětí mají rádi i sběratelé, navíc Českem řadu let kolovala výstava Fenomén Igráček.
29. květen 2024 8:00
Zážitky, Středočeský kraj

10 tipů, jak si užít volný čas s dětmi ve Středočeském kraji

Skvělé výlety pro děti a rodinné zážitky i dovolená v regionu Středočeský kraj. Vezmeme vás na krásná místa, kde si výlet užije celá rodina. Středočeský kraj patří mezi oblíbené turistické oblasti a svým návštěvníkům nabízí spousty památek, hradů a zámků, kulturních událostí, zábavních center i sportovního vyžití.
29. květen 2024 7:54
Zážitky, Středočeský kraj

České značky: sklárna Rückl

Sklárna Rückl v Nižboru je proslulá výrobou broušeného křišťálu. Navazuje na 300 let dlouhou tradici a specializuje se na exkluzivní ruční produkci. V rukou zdejších návrhářů sklářů a brusičů se zrodily křišťálové trofeje Český lev i oceňované designové kolekce Ronyho Plesla, mimořádně oblíbené jsou komentované prohlídky. Dokonce tu narazíte i na stopy seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře!
28. květen 2024 15:16
Kultura, Středočeský kraj

Historické traktory a zemědělské stroje v pohybu uvidíte v Čáslavi

Zájemce o historickou zemědělskou techniku láká na tradiční akci muzeum v Čáslavi. Pro návštěvníky je připraven ve dnech 1. a 2. 6. 2024 bohatý program. Tradičně budou předváděny v chodu unikátní exponáty ze sbírek muzea, ale i od soukromých sběratelů. Po celý víkend bude probíhat předváděcí akce historické zemědělské techniky s názvem Pradědečkův traktor.
27. květen 2024 16:00
Kultura, Středočeský kraj

Turistický autobus vás v létě zaveze do Brdských lesů

V sobotu 8. června 2024 poprvé vyjede okružní cyklobusová linka s označením 505 (dříve 5B), která každý víkend až do 15. září poveze turisty a cyklisty z Příbrami do Kozičína nebo Orlova za krásami a klidem Brd.
26. květen 2024 15:00
Letní sporty, Středočeský kraj

Kostelec nad Černými lesy ožije keramickými trhy

Letošní ročník Keramických trhů 2024 v Kostelci nad Černými lesy se uskuteční v sobotu 25. května na náměstí Smiřických. Příchozí se mohou těšit nejen na prodej keramiky, ale také na práci s hrnčířským kruhem, přehlídku řemesel či koncert.
23. květen 2024 13:32
Zážitky, Středočeský kraj

V Pečkách uvidíte o víkendu stovky modelů mašinek

Poslední květnový víkendu 24. až 26. 5. 2024 se ve středočeských Pečkách otevírá oblíbená výstava mašinek Spolku železničních modelářů. V jejich klubovně se dají do pohybu stovky svítících a houkajících mašinek. V provozu uvidíte více než desítku modelových kolejišť a představí se muzeum modelové železnice od šedesátých let do současnosti.
22. květen 2024 12:00
Zážitky, Středočeský kraj

Lešanské muzeum zahajuje v sobotu novou sezónu

Vojenské technické muzeum Lešany vstoupí do své již 25. muzejní sezóny, a to v sobotu 25. května. Vojenské technické muzeum Lešany si za více než dvacet let své existence získalo velmi dobré jméno a především se stalo mimořádně populární muzejní destinací, kterou i přes pouze letní sezónu navštíví desítky tisíc návštěvníků. Muzeum, které je dnes klíčovou a nedílnou součástí Vojenského historického ústavu Praha, patří i v evropském rozměru k těm nejkomplexnějším a největším. Vstupné do muzea je zdarma.
21. květen 2024 8:00
Památky, Středočeský kraj