Úvod > Co chcete dělat? > Diecézní muzeum Brno - Vita Christi - sakrální umění brněnské diecéze

Diecézní muzeum Brno - Vita Christi - sakrální umění brněnské diecéze

Památky
Stálá expozice Vita Christi – Život Kristův, vypráví příběh života Ježíše Krista. Více než čtyři desítky obrazů, plastik a liturgických předmětů z období od 13. do 19. století představuje bohaté umělecké dědictví brněnské diecéze.
 Díky přítomným citátům z Písma je návštěvník upozorněn na myšlenková východiska a inspirační zdroje. Vedle známých středověkých skvostů jsou některá díla veřejně vystavena poprvé.

Ve stálé expozici je mimo obraz Madony z Veveří pocházející z dílny Mistra vyšebrodského oltáře z období po roce 1340 zařazena také jedna z nejstarších soch Madony na našem území – Madona z Klentnice z konce 13. století. Dále je zde instalována autorská kopie Veraikonu, obrazu symbolisty Gabriela Maxe z roku 1874, nebo dva reliéfy z gotického oltáře v Mostištích.
Celý popis
Naposledy změněno: 9. 10. 2019

Ubytování a restaurace v okolí