!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Písecká brána na Praze 6
Kultura

Písecká brána na Praze 6

Dokážete si představit, že Prahu dříve svíraly mocné hradby s mohutnými bastiony a několika málo branami, které dovolovaly vstup do "pevnosti"? Jedním z dochovaných fragmentů barokního fortifikačního systému se stala Písecká brána na Praze 6.

Písecká brána, někdy nazývaná také Bruská či Karlova je součástí Mariánských hradeb, bývalého barokního opevnění Prahy. Stojí nedaleko Bílkovy vily, v ulici K Brusce, blízko stanice metra Hradčanská. Ze sedmi bran se dodnes dochovaly pouze tři: Táborská a Leopoldova na Vyšehradě a Písecká na Hradčanech. Své jméno brána získala od dnes již neexistujícího předměstí, zvaného Písek. Brána leží mezi dosud zachovalými bastiony XVI. (sv. Jiří) a XVII. (sv. Ludmily). Ty jsou jasně patrné pod stejnojmennými ulicemi v okolí brány. Směrem odtud se zachovaly ještě bastiony na Letné. Barokní opevnění levého břehu Vltavy se táhlo od nynější budovy předsednictva vlády (bývalá Strakova akademie) do vzhůru svahem k dnešní Kramářově vile, poté velkým obloukem ke Strahovu a dále přes Petřín a po jeho svahu zpět Vltavě.

V tomto pásu stály tři mohutné brány Písecká, Strahovská a Újezdská, fortifikace byla zpevněna dvaceti bastiony pojmenovaných podle svatých patronů. Píseckou bránu postavil roku 1721 Kryštof Dienzenhofer. Autorem výtvarného návrhu byl císařský stavitel Giovanni Battista Alliprandi. Fasáda brány je bohatě obložena opracovaným kamenem. Ve středu brány se nachází půlkruhový průjezd pro vozy s ozdobným motivem v podobě stařecké hlavy, po stranách jsou menší průchody pro pěší. Plastickou orlici vytvořil sochař Jana Oldřicha Mayer. Od roku 1828 odtud jezdila koňská železnice do Lán a o 20 let později parní železnice do Olomouce i do Drážďan. Když začaly později Mariánské hradby překážet rozvoji Prahy, došlo v roce 1860 k rozhodnutí je zrušit. Postupně začaly mizet a do dnešních dnů se dochovaly jen v několika torzech. Píseckou bránu uchránila před demolicí její poloha, která nepřekážela stavebnímu a dopravnímu ruchu.

Zrekonstruovaný barokní objekt Písecká brána je oblíbeným kulturním a veřejně společenským centrem Prahy 6, kde se konají výstavy, svatby, společenská setkání, koncerty a prezentace městské části, oslavy výročí a státních svátků, charitativní akce pro postižené a vystoupení dětských souborů, škol a spolků Prahy 6.

Celoročně je v Písecké bráně otevřena kavárna, v letním období se zahrádkou.

Zobrazit více