Úvod > Co chcete dělat? > Dům U Zlatého prstenu v Praze – expozice Praha Karla IV.
Dům U Zlatého prstenu v Praze - expozice Praha Karla IV.
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Dům U Zlatého prstenu v Praze – expozice Praha Karla IV.

Dům U Zlatého prstenu v Týnské ulici je ve správě Muzea hlavního města Prahy. Prohlédnete si zde expozici zaměřenou na proměnu Prahy v době panování Karla IV., která věrně přiblížuje podobu měst a život jejich obyvatel v lucemburské době.

Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

V Domě U Zlatého prstenu si prohlédnete hmatové a virtuálně provedené modely staveb, které odpovídají nejnovějším vědeckým poznatkům. Odrážejí Karlovy představy i zrealizované záměry, především velkolepý projekt výstavby Nového Města pražského. Jedním z ústředních exponátů je model pražského souměstí, Starého a Nového Města pražského, Malé Strany a Hradčan, s dvou královských hradů, Pražského hradu a Vyšehradu, na němž se pomocí video-mappingu demonstruje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století.

Celou expozicí provázejí dramatická zastavení, přibližující atmosféru města, jeho života a některých událostí: Karlovo narození, jeho příchod do Prahy v roce 1333, korunovaci i pohřeb. Podobu města i život jeho obyvatel v době lucemburské představují vystavené originální předměty ze sbírek Muzea HMP a dalších institucí. Kromě modelů je k vidění i řada cenných exponátů ze sbírek muzea jako například poutní odznak z druhé poloviny 14. století dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům.
 

Praha Karla IV. – středověké město

Unikátní expozice Praha Karla IV. – středověké město dává nahlédnout do všedního života středověkých obyvatel a jejich domovů. Expozice se věnuje změnám podoby pražského souměstí zhruba do roku 1400. K vidění je množství interaktivních exponátů, originální archeologické předměty nebo autentický videomapping modelu Karlova náměstí. Ten návštěvníky seznámí se středověkou zástavbou tohoto místa i s jeho funkcí, nové vizualizace připomenou důležitost řeky, brodů a mostů pro středověké město, způsoby řízení pražského souměstí a důležitý prostor dostane i téma pražského opevnění.

Na výstavě si prohlédnete řadu dalších modelů a virtuálních prezentací přibližujících pražské souměstí. Z hmotových modelů jmenujme například areál Pražského hradu, Vyšehradu, kaple Božího Těla, Hrádku u Kunratic, domu v Karlově ulici.

Autoři expozice pamatovali i na děti, na které v přízemí budovy čeká herna inspirovaná knihou Po stopách Karla IV.
 

Expozice Praha 1606 – Multimediální pohled na Prahu Rudolfa II.

Roku 1606 zprostředkoval městu a světu podobu hlavního města českého království významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter.

V roce 2019 přinášíme prostřednictvím devítimetrové animace současníkům vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt… obraz města zaplněný lidmi a jejich radostmi i starostmi, obraz rudolfínské Prahy v pohybu.
 

Z historie domu U Zlatého prstenu

Dům U Zlatého prstenu v Týnské ulici vznikl stavebním sjednocením dvou samostatných středověkých domů. Z raně gotického období stavebního vývoje domu se zachovaly sklepy a chodba v prvním patře s původní valenou klenbou, ve které se rovněž nachází fragmenty nástěnných maleb z konce 15. století.

Týnská ulice ve které tento dům stojí je jednou z nejvíce křivolakých ulic Starého Města a jak naznačuje svým půdorysem, jedna z nejstarších. Místy je široká pouze 2,68 m. Má sedm rohů a sedm cípů. Na úzkém průčelí se vyjímá restaurované a skutečně zlaté zářící domovní znamení, zlatý prsten. Ten se na své místo podle pověsti dostal díky měšťanovi, který jej našel a nechal ho zavěsit na domovní vrata. Zajistil tak svému obydlí magickou ochranu, neboť prsten, stejně tak jako náramek, svým principem uzavřeného kruhu ochraňuje před nečistými silami.
Zobrazit více