Úvod > Co chcete dělat? > Leopoldova brána na Vyšehradě

Leopoldova brána na Vyšehradě

Památky
Brána postavená v roce 1669 v raně barokním stylu nese jméno rakouského císaře Leopolda. Brána je ozdobena štítem s římsami nesoucími kamenické artefakty v podobě dvou ležících lvů a třemi erby z pískovce.
V době napoleonských válek bylo rozhodnuto, že brána není obranyschopná. Velení pevnosti se proto rozhodlo vstupy zazdít. Do hradby na severní straně byl proražen průchod pro pěší, ke kterému vedl dřevěný můstek.

V době postavení dolní Cihelné brány se zprovoznila silnice skrze Vyšehrad a Leopoldova brána byla opětovně odezděna.
Celý popis
Naposledy změněno: 6. 8. 2020