!

Upozornění: Redakce prosí všechny zájemce o akce a aktivity, aby se před jejich návštěvou informovali u organizátora, zda a kdy probíhají vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR k nákaze Covid-19. Omlouváme se, že informace o otevíracích dobách a termínech konání uvedených na webu Kudyznudy.cz nemusí být vždy aktuální.

Úvod > Co chcete dělat? > Kaple Stětí sv. Jana Křtitele na Vyšehradě

Kaple Stětí sv. Jana Křtitele na Vyšehradě

Památky
Kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV.

Kapli Stětí sv. Jana Křtitele najdete kousek od rotundy sv. Martina. Kaple měla příkrou gotickou střechu, vysoký západní štít a štíhlou věžičku. V její těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy.

Když v padesátých letech 17. století začala výstavba vyšehradské barokní pevnosti, byl kostel zprvu ponechán beze změn, jen portál byl odbourán. Protože by ale přerušoval souvislé opevnění, byl nakonec přece jen začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.

Jeho strmá střecha s vížkou ale značně převyšovala fortifikaci, což vojenští velitelé pokládali z hlediska obrany za nebezpečné. Kostel byl tedy snížen a zarovnán do mohutného valu. A tak se zachoval jenom vnitřek kaple.

Komentované prohlídky kaple probíhají každý 1. a 3. víkend v měsíci, vždy v 11.00 hod a 14.00 hod. Sraz na prohlídku je v Informačním centru Špička.

Celý popis
Naposledy změněno: 9. 10. 2019