Úvod > Co chcete dělat? > Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Kultura

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se věnuje především českému a slovenskému výtvarnému umění a architektuře 19. až 21. století. Spravuje a dále buduje sbírku uměleckých děl, pořádá výstavy, vzdělávací programy a spektrum své činnosti doplňuje o akce propojující různé obory kultury.
Galerie usiluje o to stát se jedinečným místem nevšedního vzdělávání a prostorem pro aktivní setkávaní s uměním. Hlavním magnetem galerie je nově otevřená stálá expozice ve druhém patře budovy 14 zlínského továrního areálu, do které se galerie přestěhovala z Domu umění a zlínského zámku na jaře roku 2013. V jejím 1. patře vznikl také nový prostor pro krátkodobé výstavy.

Nadto galerie nabízí svým návštěvníkům možnost studia sbírkových předmětů a konzultace v oblasti výtvarného umění a architektury a také rozsáhlou specializovanou knihovnu a badatelnu. V návaznosti na svůj program vydává odborné publikace, mimo jiné čtvrtletník Prostor Zlín.

Od poloviny 50. let galerie systematicky budovala své sbírky se zaměřením na české a slovenské umění 19. a 20. století. Nejvýznamnější součástí kolekce jsou obrazy dokumentující rozvoj českého moderního umění, zastoupené zejména díly představitelů meziválečné avantgardy – s přesahy k počátkům dvacátého století i do doby následující.

Stěžejními díly je dokumentována tvorba představitelů Mařákovy krajinářské školy, poté následuje historický úsek od vystoupení Osmy, přes kubistickou tvorbu, neoklasicismus dvacátých let a práce členů Umělecké besedy, surrealismus, až po protiválečně zaměřenou tvorbu přelomu 30. a 40. let. Významné místo ve sbírce zaujímají rovněž díla členů Skupiny 42. V kontextu tvorby druhé poloviny dvacátého století vynikají zejména některé práce představitelů českého informelu šedesátých let, ale i soubor děl z posledních tří desetiletí.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2013 – II. místo v kategorii Muzejní počin roku 2013 – za projekt „14|15 Baťův institut“, ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Zlínským krajem
2009 – III. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2009 – za publikaci „Fenomén Baťa. Zlínská architektura 1910–1960.“

Provozovatel

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

Vavrečkova 7040
760 01 Zlín
Tel.:
+420 573 032 220
Email:
info@galeriezlin.cz
WWW:
www.galeriezlin.cz
GPS:
49,223090 17,653205
 
 

Vstupné

Cena: 129 Kč

Snížená cena: 59 Kč

Rodinné vstupné: 199 Kč

Poznámka:Ceny za stálé expozice

 

Časová náročnost

1,5 hodiny

 
 

Ubytování a restaurace v okolí