Úvod > Co chcete dělat? > Baťův Obchodní dům ve Zlíně

Baťův Obchodní dům ve Zlíně

Památky
Stavba Obchodního domu ve Zlíně byla podle návrhu dvorního baťovského architekta Františka Lydie Gahury byla předána k užívání o Vánocích 1931. V průběhu let se budova stala dominantou Zlína a vyhledávaným centrem pro nákupy obyvatel Zlína a širokého okolí.
Dynamický rozvoj Baťových závodů a celého Zlína si vyžádal rozvoj obchodu a služeb. V roce 1931 tak vznikla nová dominanta Náměstí práce, která nahradila původní prodejní pasáž Tržnice. Po dokončení stavby v roce 1931, se v Obchodním domě Baťa otevřely prodejny zboží a to hned ve čtyřech etážích. V páté až sedmé se nacházely jídelny se samoobsluhou, v nejvyšších patrech byly vybudovány sklady. Samotný prodej byl uskutečňován většinou v revoluční podobě samoobsluh a volných výběrech.
 
Obchodní dům proslul také prvními jezdícími schody v republice, dle nedávno objevených dobových materiálů a novinových článků byly instalovány v roce 1934. Postupem času se stával dominantou Zlína a místem setkání, bohatého výběru zboží a významným objektem návštěv obyvatel širokého okolí. Název budovy se v proměnách časů a režimů měnil a lidé si jej pamatují jako Obchodní dům Baťa, Obchodní dům Předvoj nebo Obchodním dům Prior. Právě Prior pamatuje největší rozmach, název vydržel až do roku 2017. Postupem času se ovšem na budově projevovalo stáří, a tak přišlo na obnovu v podobě rekonstrukce, která byla započata v červenci roku 2017.
 
Nová podoba Obchodní domu Zlín navrací vzhled původní budovy ze 30. let, která byla v 70. letech necitelným zásahem upravena. Budova Obchodního domu systémem stavby zapadá do konceptu Baťových závodů, základem je modulová síť rozdělená sloupy vzdálenými od sebe vždy přesně 6,15 metrů. Kompletní rekonstrukce byla dokončena v listopadu 2018 a kromě tradiční prodejní pasáže Obchodní dům Zlín slouží také jako kancelářské prostory, hotel, restaurace a spa.
Celý popis
Naposledy změněno: 6. 10. 2019

Ubytování a restaurace v okolí