Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Haštala v Praze

Kostel sv. Haštala v Praze

Památky
Gotická stavba pochází asi ze 2. čtvrtiny 14. století. Přestavěn byl do podoby nepravidelné čtyřlodní baziliky, zařízení kostela je převážně barokní.
V sakristii se dochovaly se gotické nástěnné malby - Poslední večeře a Ukřižování. Novorenesanční hlavní oltář zdobí obraz od Josefa Scheiwla. Sochařská výzdoba - překrásné barokní sochy sv. Jana Křtitele a Jana Nepomuckého, jsou rovněž dílem Ferdinanda Maxmiliana Brokoffa.

Kostel sv. Haštala byl podle historických pramenů jedním z míst, kde by se mohly nacházet ostatky sv. Anežky české. Archeologický průzkum v r. 2010 však uložení ostatků této významné české světice nepotvrdil.
Celý popis
Naposledy změněno: 29. 9. 2019