Úvod > Co chcete dělat? > Hradiště Hrada v Příhrazských skalách
Památky

Hradiště Hrada v Příhrazských skalách

Hradiště Hrada najdete v nádherné přírodě Českého ráje, na náhorní plošině vrcholu Mužský. Místo je fascinující nejen tím, že bylo osídleno v mnoha obdobích pravěku, ale i děsivým nálezem ostatků sedmi lidských jedinců se stopami po kanibalismu.
Výšinné sídliště a hradiště Hrada se nalézá na náhorní plošině skalního pískovcového masivu s vrcholem Mužský (463 m n.m.) v oblasti Českého ráje v těsném sousedství oblíbených Drábských světniček. Asi 2,5-3 km východně od  tohoto místa se nachází také skalní hrádek Staré Hrady.

Hradiště Hrada tvoří dodnes patrný 250 m dlouhý hlinitý val, široký 2 – 5 m a vysoký až 2 metry. Prvními zdejšími obyvateli byli Lidé s kulturou lineární keramiky z mladší doby kamenné (neolitu). Hradiště bylo významné, patrně pro celou oblast středního Pojizeří v mladší a pozdní době bronzové, kdy ho obýval Lid lužických popelnicových polí.

Hradiště bylo osídleno i v pozdní době halštatské a laténské – v jeho blízkosti se našla žárová pohřebiště i 150 sídlištních jam, pozůstatky obydlí i dalších objektů, ale také polozemnici s lidskými kostmi sedmi jedinců, nesoucí nejen známky násilí, ale i stopy po pečení, ořezávání a rozbíjení. Dalším zajímavým nálezem je kostra mladého muže, nalezeného v jedné z jam, který byl fyzicky postižen (podle deformace kostí kulhal). Jeho lebka byla oddělena od kostry a ležela vedle ní. Po stranách lebky ležely bronzové spirálky. Ve stejné jámě se našly kameny, parohová palice a keramika.

Mezi zdejší šokující nálezy patří nález polozemnice, v níž byly objeveny lidské kosti sedmi jedinců, nesoucí nejen známky násilí, ale i stopy po pečení, ořezávání a rozbíjení.
 

Jak původní hradiště vypadalo

Hradiště o rozloze 15 ha je na severní a západní straně chráněno příkrými skalnatými srázy. Opevněno bylo pouze na východní, nejpřístupnější straně. Zde je zpevňovala palisáda s dřevěným ochozem. Původní vstup na hradiště snad mohl vést východním údolím k tzv. Ženským vratům, v podobě dvou protilehlých útesů, které byly upraveny ve středověku, ale snad již dříve. Další možný přístup do prostoru hradiště je úvalem na jihovýchodě.

Hned vedle hradiště Hrada se nalézá další pravěká lokalita – Klamorna, které spolu s lokalitou Hrada tvořilo patrně už od doby bronzové jedno jediné hradiště. V době hradištní pak byly lokality Hrada a Klamorna spojeny v jeden opevněný celek.

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace a penzion Na krásné vyhlídce

Restaurace a penzion Na krásné vyhlídce

Boseň, Středočeský kraj
Agarden restaurant

Agarden restaurant

Mnichovo Hradiště, Středočeský kraj
Agarden restaurant v Českém ráji

Agarden restaurant v Českém ráji

Boseň, Středočeský kraj
Autocamping Příhrazy

Autocamping Příhrazy

Žďár, Středočeský kraj