Úvod > Aktuality > Hrady kolem Berounky: vyberete si výlet po souši nebo po vodě?
Hrady kolem Berounky: vyberete si výlet po souši nebo po vodě?
"> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Letní sporty

Hrady kolem Berounky: vyberete si výlet po souši nebo po vodě?

Vydáno 27. května 2021
Berounka je řeka pro pohodáře, kteří nikam nespěchají. Snadno se s ní vypořádají i začátečníci, navíc většinu trasy poplujete nádhernou přírodou, kde civilizace zůstane daleko za vámi. A hlavně: téměř za každou zatáčkou čeká tábořiště a někde v okolí se dozajista skrývá zajímavá památka. K nim se pohodlně dostanou i ti, kteří zvolí pohyb po souši či na kole.
Podobně jako Divokou Orlici a Vltavu i Berounku lemuje bezpočet starých hradišť, starých tvrzí a důstojných hradů. Jen na horním toku z Plzně do Roztok u Křivoklátu čeká takových míst pět – a k tomu jako bonus nádherná místa z knížek Oty Pavla, od hospody U Rozvědčíka přes přívoz strýce Proška a spisovatelovu pamětní síň v Luhu pod Branovem.

Záleží jen na vás, zda zvolíte cesty autem, na kole či pěšky po souši anebo loď.
 

Zapomenutý hrad Věžka

Letní vodácké putování po Berounce pro mnohé nezačíná v Plzni, ale u mostu v Dolanech. Tak přijdete o půvabný říční úsek v přírodním parku Horní Berounka (anebo o průjezd průmyslovou částí západočeské metropole, což je hlavní důvod, proč se lodě na vodu spouštějí až za Plzní) a zároveň o první z hradů, Věžku. Každopádně od dolanského mostu to k ní není nijak daleko: jde o volně přístupnou zříceninu malého středověkého hrádku u Druztové.

Název napovídá, že jeho dominantou bývala zdaleka viditelná obytná věž, ovšem jinak to byl hrádek malý a nijak významný. Už v 15. století Věžka zpustla, dnes tu najdete jen zbytky zdí, gotickou branku či tesané schodiště, vesměs s pěknými výhledy do okolí. Rozhodně by ale byla škoda Věžku minout, zvlášť když sem pohodlně vede žlutá turistická značka.
 

Libšten a Krašov

Než mírná Berounka dorazí k soutoku s divokou řekou Střelou, která se sem řítí ze země rozeklaných kaňonů od severozápadu, kousek za Kaceřovem mine hranolovou věž zříceniny hradu Libštejn na strmém pahorku nad pravým břehem. Měl podobné osudy jako Věžka, opuštěný byl zhruba o sto let později a dnes je rovněž volně přístupný. Vodáci mohou přistát na louce pod hradem, cyklisty a pěší k němu dovede červená značka z Liblína; cestou navíc půjdete přes pěknou vyhlídku na Havlově skále.

Romantická zřícenina hradu Krašov je obestřená krvavou pověstí o sporu dvou znepřátelených rodin, pánů z Krašova a pánů z Libštejna, když se hádali o statek na hranici svých panství. Krašov vydržel z dosud navštívených sídel nejdéle, dokonce byl přestavěn na barokní letní rezidenci mnichů plaského kláštera, ovšem po jeho zrušení rychle zchátral. Vodáci snadno „zakotví“ pod hradem, ostatní výletníci mohou využít modrou značku z obce Bohy.
 

Týřov a Křivoklát

Po několika dalších oblých zátočinách se na ostrohu nad Berounkou vynoří zříceniny hradu Týřova. Patřil mezi nejstarší české hrady, první zmínka o něm pochází již z roku 1249 a jeho devět okrouhlých věží vzbuzovalo úctu tehdy i nyní, když z nich zbyly jen rozvaliny. Hrad patří k oblíbeným výletním místům, je volně přístupný a vede k němu žlutá turistická značka ze Skryjí.

Týřov leží v zeleném moři chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, podobně jako další hrad, který nepochybně znáte: Křivoklát. Jeho dnešní podobu mu dali Fürstenberkové, kteří hrad drželi až do roku 1929. Prohlédnete si tu nádhernou hradní kapli, královský a rytířský sál s expozicí gotického malířského a sochařského umění, knihovnu, bohaté fürstenberské muzeum a obrazárnu, proslulé vězení a mučírny s mučicími nástroji i velkou věž s loveckými sbírkami.

Pokud se po relaxu na minimálně osídleném horním toku odhodláte k plavbě do Berouna (kousek za ním můžete přespat na tábořišti v lomu Alkazar) a dál, třeba až k místu, kde Berounka ústí do Vltavy, můžete připočítat a navštívit ještě zámek Nižbor, zříceninu hradu Tetín, hrad Karlštejn a Kazín, pozůstatky středověké tvrze nad Černošicemi, kam legendy umístily sídlo nejstarší sestry kněžny Libuše.
 

Víte, že?

  • Berounka vzniká soutokem čtyř řek, Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy.
  • Lehká a bezpečná řeka je ideální pro vodácké rodiny, seniory i juniory. Na splutí z Plzně do Prahy je potřeba zhruba pět dnů.
  • Většinou nemá problémy s vodou, ovšem čeká vás časté přenášení lodí přes jezy a přetahování přes mělčiny pod nimi; kvůli nim se řece občas hanlivě říká Spojené rybníky Berounské.
Přívoz Kazín – Černošice: v sezóně 2021 mimo provoz

Přívoz Kazín – Černošice: v sezóně 2021 mimo provoz

Přívoz Kazín je až do odvolání (r. 2021) mimo provoz. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyřadila ze zákona Berounku jako vodní cestu. Nyní se zkoumají právní dopady tohoto kroku.

Vintířova stezka – pěšky i po vodě

Vintířova stezka – pěšky i po vodě

Vintířova stezka vede takřka neobydleným krajem po jedné z nejstarších obchodních stezek Prášily – Dobrá Voda – Hartmanice – Annín – Sušice – Horažďovice – Blatná. Část stezky se vine podél zlatonosné řeky Otavy.

Památník Joachima Barranda

Památník Joachima Barranda

Francouzský inženýr a paleontolog Joachim Barrande věnoval téměř pětačtyřicet let svého života studiu českých silurských skal a zkamenělin ve středních Čechách, tím proslavil Čechy a také Skryje.

Zámek Nižbor – poznejte každodenní život Keltů

Zámek Nižbor – poznejte každodenní život Keltů

Na zámku Nižbor je již několik let zřízeno Keltské informační centrum, které se stalo střediskem nejen kultury dávno zaniklé, ale i Keltství nově se probouzejícího.

Křivoklátsko – kraj spisovatele Oty Pavla

Křivoklátsko – kraj spisovatele Oty Pavla

Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO je v porovnání s podobnými krajinami v Evropě zvláštností. Rozkládá se uprostřed Čech a téměř dvě třetiny rozlohy území pokrývají listnaté a smíšené lesy.

Chráněná krajinná oblast Český kras

Chráněná krajinná oblast Český kras

Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá pestrá a mnohotvárná krajina, která zahrnuje téměř 700 jeskyní s nejdelším jeskynním systémem v Čechách, významná naleziště zkamenělin a cennou teplomilnou květenu i zvířenu.

Vyhlídka Havlova skála na Berounce

Vyhlídka Havlova skála na Berounce

Havlova skála se nachází poblíž obce Horní Liblín v přírodním parku Horní Berounka. Jedná se o přibližně 30 metrů vysoký skalní ostroh s krásným výhledem na meandr řeky Berounky. Je odsud vidět městečko Liblín, hrad Libštejn s nedalekým mlýnem a vodácký kemp Kobylka.

Lesnický park Křivoklátsko

Lesnický park Křivoklátsko

Křivoklátsko je prvním lesnickým parkem na území České republiky. Byl vyhlášen 13. května 2010 a v tomto pojetí je zřejmě i první v Evropě. Jedná se o zvláštní druh přírodní chráněné oblasti.

Zřícenina hradu Týřov

Zřícenina hradu Týřov

Hrad Týřov stojící na skále vysoko nad hladinou Berounky, postavil nejspíše až ke konci své vlády král Václav I. Hrad patří mezi hrady typu francouzského kastelu a byl jedním z prvních hradů tohoto typu na našem území, který umožňoval aktivní obranu.

Jeskyně Turské maštale v Českém krasu

Jeskyně Turské maštale v Českém krasu

Jeskyně se nacházejí na skalním ostrohu Tetínských skal mezi řekou Berounkou a lomem č. 152 Pod hradem, který jeskyně také z podstatné části také zničil. Jeskyně byly známy hlavně v dřívějších dobách, kdy se o ně zejména po archeologické stránce zajímali mnozí badatelé.

Vyhlídka Paraplíčko nad řekou Berounkou

Vyhlídka Paraplíčko nad řekou Berounkou

Krásná vyhlídka nad soutokem Rakovnického potoka a řeky Berounky nedaleko Křivoklátu na vrchu zvaném Na Babě. Své jméno dostala podle tvaru altánku s kuželovitou střechou. Pohled z Paraplíčka patří k nejkrásnějším výhledům na Berounku.

Hrad Krašov – malebný výhled na řeku Berounku

Hrad Krašov – malebný výhled na řeku Berounku

Malebná zřícenina hradu Krašova stojí na skalnatém ostrohu nad levým břehem řeky Berounky jihovýchodně od Kralovic na Plzeňsku. Krašov je jedním z nejstarších šlechtických hradů u nás.

Berounka – řeka, kterou proslavil spisovatel a vášnivý rybář Ota Pavel

Berounka – řeka, kterou proslavil spisovatel a vášnivý rybář Ota Pavel

Berounka je největším levobřežním přítokem Vltavy. Měří necelých 140 km a na své cestě její tok obohacují vody 45 přítoků, z toho 24 levobřežních. Původní název řeky byl Mže a právě ta je jednou z řek, z níž Berounka vzniká.

Hrad Libštejn – osamělý hrádek

Hrad Libštejn – osamělý hrádek

Tichému údolí jižně od Liblína vévodí osamělý hrádek svou vysokou, mohutnou věží. Vrch, na němž stojí, je z obou stran oddělen údolím dvou bystřin od sousedních zalesněných strání, které jej převyšují. Hrad patří k vrcholům šlechtické hradní architektury doby Karla IV.

Vodácká naučná stezka Berounka

Vodácká naučná stezka Berounka

Trasu naučné stezky Berounka tvoří řeka Berounka a je primárně určena vodákům. Začíná na západní hranici CHKO Křivoklátsko a končí na východní hranici CHKO Český kras.

Zřícenina hradu Věžka v Druztové u Plzně

Zřícenina hradu Věžka v Druztové u Plzně

Romantická zřícenina hradu na vyvýšenině nad Berounkou.

Museum trati a Ostře sledovaných vlaků v Loděnici u Berouna

Museum trati a Ostře sledovaných vlaků v Loděnici u Berouna

Parta nadšenců se pustila do rekonstrukce prostor místního vlakového nádraží, aby v nich při příležitosti 120. výročí zahájení provozu na trati Praha – Rudná – Beroun vzniklo Museum trati a Ostře sledovaných vlaků.

Tetínské vyhlídky

Tetínské vyhlídky

Krátký turistický okruh, který představuje nejvýznamnější památky obce Tetín. Celá trasa měří cca 1 km a tvoří ji 5 zastavení.