ÚvodAktualityHrady kolem Berounky: vyberete si výlet po souši nebo po vodě?
Letní sporty

Hrady kolem Berounky: vyberete si výlet po souši nebo po vodě?

Poslechněte si audio verzi článku
Berounka je řeka pro pohodáře, kteří nikam nespěchají. Snadno se s ní vypořádají i začátečníci, navíc většinu trasy poplujete nádhernou přírodou, kde civilizace zůstane daleko za vámi. A hlavně: téměř za každou zatáčkou čeká tábořiště a někde v okolí se dozajista skrývá zajímavá památka. K nim se pohodlně dostanou i ti, kteří zvolí pohyb po souši či na kole.
Podobně jako Divokou Orlici a Vltavu i Berounku lemuje bezpočet starých hradišť, starých tvrzí a důstojných hradů. Jen na horním toku z Plzně do Roztok u Křivoklátu čeká takových míst pět – a k tomu jako bonus nádherná místa z knížek Oty Pavla, od hospody U Rozvědčíka přes přívoz strýce Proška a spisovatelovu pamětní síň v Luhu pod Branovem.

Záleží jen na vás, zda zvolíte cesty autem, na kole či pěšky po souši anebo plavbu řekou Berounkou na kanoi či kajaku. Tomu, kdo se rozhodne pro vodní cestu, je určena vodácká naučná stezka Berounka. Tu totiž tvoří samotná řeka Berounka a je primárně určena vodákům. Začíná na západní hranici CHKO Křivoklátsko a končí na východní hranici CHKO Český kras.
 

Zapomenutý hrad Věžka

Hezké vodácké putování po Berounce pro mnohé nezačíná v Plzni, ale u mostu v Dolanech. Tak ale přijdete o půvabný říční úsek v přírodním parku Horní Berounka (anebo o průjezd průmyslovou částí západočeské metropole, což je hlavní důvod, proč se lodě na vodu spouštějí až za Plzní) a zároveň o první z hradů, Věžku. Každopádně od dolanského mostu to k ní není nijak daleko: jde o volně přístupnou zříceninu malého středověkého hrádku u Druztové.

Název napovídá, že jeho dominantou bývala zdaleka viditelná obytná věž, ovšem jinak to byl hrádek malý a nijak významný. Už v 15. století Věžka zpustla, dnes tu najdete jen zbytky zdí, gotickou branku či tesané schodiště, vesměs s pěknými výhledy do okolí. Rozhodně by ale byla škoda Věžku minout, zvlášť když sem pohodlně vede žlutá turistická značka.
 

Dvojice hradů Libšten a Krašov

Než mírná Berounka dorazí k soutoku s divočejší řekou Střelou, která se sem řítí z kraje rozeklaných kaňonů od severozápadu, kousek za Kaceřovem mine hranolovou věž zříceniny hradu Libštejna na strmém pahorku nad pravým břehem. Měl podobné osudy jako Věžka, opuštěný byl zhruba o sto let později a dnes je rovněž volně přístupný. Vodáci mohou přistát na louce pod hradem, cyklisty a pěší k němu dovede červená značka z Liblína; cestou navíc půjdete přes pěknou vyhlídku na Havlově skále.

Romantická zřícenina hradu Krašov je obestřená krvavou pověstí o sporu dvou znepřátelených rodin, pánů z Krašova a pánů z Libštejna, když se hádali o statek na hranici svých panství. Krašov vydržel z dosud navštívených sídel nejdéle, dokonce byl přestavěn na barokní letní rezidenci mnichů plaského kláštera, ovšem po jeho zrušení rychle zchátral. Vodáci snadno „zakotví“ pod hradem, ostatní výletníci mohou využít modrou značku z obce Bohy.
 

Na Týřov nebo na Křivoklát?

Po několika dalších oblých zátočinách se na ostrohu nad Berounkou vynoří zříceniny hradu Týřova. Patřil mezi nejstarší české hrady, první zmínka o něm pochází již z roku 1249 a jeho devět okrouhlých věží vzbuzovalo úctu tehdy, v čase jeho největší slávy a návštěvníky určitě zaujme i nyní, když z hradních zdí a kdysi pyšných věží zbyly jen rozvaliny. Hrad patří k oblíbeným výletním místům, je volně přístupný a vede k němu žlutá turistická značka ze Skryjí. Týřov leží v zeleném moři chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, podobně jako další hrad, který nepochybně znáte: své jméno získal podle křivých základů nebo nízkých křivých stromů, tzv. klátů.

křivoklátDnešní podobu Křivoklátu dali Fürstenberkové, kteří hrad drželi až do roku 1929. Prohlédnete si tu nádhernou hradní kapli, královský a rytířský sál s expozicí gotického malířského a sochařského umění, knihovnu, bohaté fürstenberské muzeum a obrazárnu, proslulé vězení a mučírny s mučicími nástroji i velkou věž s loveckými sbírkami. Pokud se po relaxu na minimálně osídleném horním toku odhodláte k plavbě do Berouna (kousek za ním můžete během teplého počasí přespat na tábořišti v lomu Alkazar) a dál, třeba až k místu, kde Berounka ústí do Vltavy, můžete připočítat a navštívit ještě zámek Nižbor, zříceninu hradu Tetín, hrad Karlštejn a Kazín, pozůstatky středověké tvrze nad Černošicemi, kam legendy umístily sídlo kněžny Libuše.
 

Víte, že...?

  • Berounka vzniká soutokem čtyř řek, Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy.
  • Lehká a bezpečná řeka je ideální pro vodácké rodiny, seniory i juniory. Na splutí z Plzně do Prahy je potřeba zhruba pět dnů.
  • Většinou nemá problémy s vodou, ovšem čeká vás časté přenášení lodí přes jezy a přetahování přes mělčiny pod nimi; kvůli nim se řece občas hanlivě říká Spojené rybníky Berounské.
  • Řeka má množství přívozů, funguje například přívoz Nadryby, Darová, Branov (přívoz Oty Pavla) nebo Kazín – Mokropsy (dlouhodobě mimo provoz).
  • Původní název řeky byl Mže (je jednou z řek, z níž Berounka vzniká). Název Berounka je doložen od 17. století, kdy byl úsek řeky na berounském panství nazýván tehdy obvyklým způsobem jako "řeka berounských". K rozšíření pojmenování Berounka přispěla známá Müllerova mapa z roku 1720. Název byl až v 60. letech 20. století úředně zakotven ve vodohospodářské dokumentaci i místopisném názvosloví pro řeku začínající již soutokem Mže a Radbuzy.
Vodácká naučná stezka Berounka Letní sporty

Vodácká naučná stezka Berounka

Trasu naučné stezky Berounka tvoří řeka Berounka a je primárně určena vodákům. Začíná na západní hranici CHKO Křivoklátsko a končí na východní hranici CHKO Český kras.

Berounka – řeka, kterou proslavil spisovatel a vášnivý rybář Ota Pavel Příroda

Berounka – řeka, kterou proslavil spisovatel a vášnivý rybář Ota Pavel

Berounka je největším levobřežním přítokem Vltavy. Měří necelých 140 km a na své cestě její tok obohacují vody 45 přítoků, z toho 24 levobřežních. Původní název řeky byl Mže a právě ta je jednou z řek, z níž Berounka vzniká.

Křivoklátsko – kraj spisovatele Oty Pavla Příroda

Křivoklátsko – kraj spisovatele Oty Pavla

Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO je v porovnání s podobnými krajinami v Evropě zvláštností. Rozkládá se uprostřed Čech a téměř dvě třetiny rozlohy území pokrývají listnaté a smíšené lesy.

Přírodní park Berounka Příroda

Přírodní park Berounka

Přírodní park Berounka zahrnuje části území okresů Plzeň-město, Plzeň-sever a Rokycany, plzeňská část zasahuje až po les Na kozí boudě se skalnatými svahy nad řekou. Cílem ochrany je snaha zachovat ekologicky stabilní harmonické přírodní prostředí a charakteristickou malebnou krajinu.

Lesnický park Křivoklátsko Příroda

Lesnický park Křivoklátsko

Křivoklátsko je prvním lesnickým parkem na území České republiky. Byl vyhlášen 13. května 2010 a v tomto pojetí je zřejmě i první v Evropě. Jedná se o zvláštní druh přírodní chráněné oblasti.

Chráněná krajinná oblast Český kras Příroda

Chráněná krajinná oblast Český kras

Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá pestrá a mnohotvárná krajina, která zahrnuje téměř 700 jeskyní s nejdelším jeskynním systémem v Čechách, významná naleziště zkamenělin a cennou teplomilnou květenu i zvířenu.

Vyhlídka Paraplíčko nad řekou Berounkou Příroda

Vyhlídka Paraplíčko nad řekou Berounkou

Krásná vyhlídka nad soutokem Rakovnického potoka a řeky Berounky nedaleko Křivoklátu na vrchu zvaném Na Babě. Své jméno dostala podle tvaru altánku s kuželovitou střechou. Pohled z Paraplíčka patří k nejkrásnějším výhledům na Berounku.

Památník Joachima Barranda Kultura

Památník Joachima Barranda

Francouzský inženýr a paleontolog Joachim Barrande věnoval téměř pětačtyřicet let svého života studiu českých silurských skal a zkamenělin ve středních Čechách, tím proslavil Čechy a také Skryje.

Pamětní síň spisovatele Oty Pavla a přívoz Branov Kultura

Pamětní síň spisovatele Oty Pavla a přívoz Branov

Ať podniknete cestu "tak krásným a milovaným" krajem života a povídek Oty Pavla po vlastní ose, nebo se necháte vést Křivoklátskem turistickým průvodcem, rozhodně se neopomeňte zastavit v pamětní síni Oty Pavla v domku převozníka Proška v Luhu pod Branovem.

Přívoz Darová přes řeku Berounku Zážitky

Přívoz Darová přes řeku Berounku

Přívoz je jedinou možností, jak se z oblasti Radnicka nejkratším způsobem dostat do Nynic, do Třemošné nebo plzeňských oblastí, jako jsou Košutka a Lochotín. Přepravují se zde lidé, osobní i nákladní automobily, motocykly i kola. Maximální nosnost prámu je 8 tun.

Zřícenina hradu Týřov Památky

Zřícenina hradu Týřov

Hrad Týřov stojící na skále vysoko nad hladinou Berounky, postavil nejspíše až ke konci své vlády král Václav I. Hrad patří mezi hrady typu francouzského kastelu a byl jedním z prvních hradů tohoto typu na našem území, který umožňoval aktivní obranu.

Zámek Nižbor – poznejte každodenní život Keltů Památky

Zámek Nižbor – poznejte každodenní život Keltů

Na zámku Nižbor je již několik let zřízeno Keltské informační centrum, které se stalo střediskem nejen kultury dávno zaniklé, ale i Keltství nově se probouzejícího.

Museum trati a Ostře sledovaných vlaků v Loděnici u Berouna Kultura

Museum trati a Ostře sledovaných vlaků v Loděnici u Berouna

Parta nadšenců se pustila do rekonstrukce prostor místního vlakového nádraží, aby v nich při příležitosti 120. výročí zahájení provozu na trati Praha – Rudná – Beroun vzniklo Museum trati a Ostře sledovaných vlaků.

Zřícenina hradu Věžka v Druztové u Plzně Památky

Zřícenina hradu Věžka v Druztové u Plzně

Romantická zřícenina hradu na vyvýšenině nad Berounkou.

Vyhlídka Havlova skála na Berounce Příroda

Vyhlídka Havlova skála na Berounce

Havlova skála se nachází poblíž obce Horní Liblín v přírodním parku Horní Berounka. Jedná se o přibližně 30 metrů vysoký skalní ostroh s krásným výhledem na meandr řeky Berounky. Je odsud vidět městečko Liblín, hrad Libštejn s nedalekým mlýnem a vodácký kemp Kobylka.

Hrad Libštejn – osamělý hrádek Památky

Hrad Libštejn – osamělý hrádek

Tichému údolí jižně od Liblína vévodí osamělý hrádek svou vysokou, mohutnou věží. Vrch, na němž stojí, je z obou stran oddělen údolím dvou bystřin od sousedních zalesněných strání, které jej převyšují. Hrad patří k vrcholům šlechtické hradní architektury doby Karla IV.

Hrad Krašov – malebný výhled na řeku Berounku Památky

Hrad Krašov – malebný výhled na řeku Berounku

Malebná zřícenina hradu Krašova stojí na skalnatém ostrohu nad levým břehem řeky Berounky jihovýchodně od Kralovic na Plzeňsku. Krašov je jedním z nejstarších šlechtických hradů u nás.

Tetínské vyhlídky Příroda

Tetínské vyhlídky

Krátký turistický okruh, který představuje nejvýznamnější památky obce Tetín. Celá trasa měří cca 1 km a tvoří ji 5 zastavení.

Jeskyně Turské maštale v Českém krasu Příroda

Jeskyně Turské maštale v Českém krasu

Jeskyně se nacházejí na skalním ostrohu Tetínských skal mezi řekou Berounkou a lomem č. 152 Pod hradem, který jeskyně také z podstatné části také zničil. Jeskyně byly známy hlavně v dřívějších dobách, kdy se o ně zejména po archeologické stránce zajímali mnozí badatelé.

Přívoz Nadryby na Berounce – poslední přívoz na ruční pohon Zážitky

Přívoz Nadryby na Berounce – poslední přívoz na ruční pohon

Přívoz Nadryby umožňuje překročit řeku Berounku na severním Plzeňsku. Ojedinělý ruční přívoz je zde od dob Marie Terezie a původně sloužil pro přepravu černé břidlice. Dnes jej využívají turisté jako atrakci a místní si díky němu zkracují cestu.

Další aktuality

Turistický autobus vás v létě zaveze do Brdských lesů

V sobotu 8. června 2024 poprvé vyjede okružní cyklobusová linka s označením 505 (dříve 5B), která každý víkend až do 15. září poveze turisty a cyklisty z Příbrami do Kozičína nebo Orlova za krásami a klidem Brd.
26. květen 2024 15:00
Letní sporty, Středočeský kraj

Kostelec nad Černými lesy ožije keramickými trhy

Letošní ročník Keramických trhů 2024 v Kostelci nad Černými lesy se uskuteční v sobotu 25. května na náměstí Smiřických. Příchozí se mohou těšit nejen na prodej keramiky, ale také na práci s hrnčířským kruhem, přehlídku řemesel či koncert.
23. květen 2024 13:32
Zážitky, Středočeský kraj

V Pečkách uvidíte o víkendu stovky modelů mašinek

Poslední květnový víkendu 24. až 26. 5. 2024 se ve středočeských Pečkách otevírá oblíbená výstava mašinek Spolku železničních modelářů. V jejich klubovně se dají do pohybu stovky svítících a houkajících mašinek. V provozu uvidíte více než desítku modelových kolejišť a představí se muzeum modelové železnice od šedesátých let do současnosti.
22. květen 2024 12:00
Zážitky, Středočeský kraj

Lešanské muzeum zahajuje v sobotu novou sezónu

Vojenské technické muzeum Lešany vstoupí do své již 25. muzejní sezóny, a to v sobotu 25. května. Vojenské technické muzeum Lešany si za více než dvacet let své existence získalo velmi dobré jméno a především se stalo mimořádně populární muzejní destinací, kterou i přes pouze letní sezónu navštíví desítky tisíc návštěvníků. Muzeum, které je dnes klíčovou a nedílnou součástí Vojenského historického ústavu Praha, patří i v evropském rozměru k těm nejkomplexnějším a největším. Vstupné do muzea je zdarma.
21. květen 2024 8:00
Památky, Středočeský kraj

Tam kde se stéká Labe s Vltavou: podívejte se na soutok z vyhlídky nebo z lodi

K Mělníku neodmyslitelně patří soutok Labe s Vltavou. Pozorovat ho můžete jak z Vrázovy vyhlídky nedaleko náměstí Míru, tak třeba z paluby některé z výletních lodí, které tu pravidelně křižují labskou hladinu. K soutoku se ale můžete vypravit i po svých a cestou si prohlédnout zajímavou technickou památku, zdymadlo v Hoříně, které funguje od roku 1905 až dodnes.
20. květen 2024 20:00
Příroda, Středočeský kraj

Bojiště bitvy u Lipan v sobotu ovládne rekonstrukce slavné bitvy

Udělejte si výlet na památné místo našich dějin a navštivte Lipskou horu. Zde se pod památníkem bitvy v sobotu 25. 5. 2024 odehraje rekonstrukce toho, jak pravděpodobně mohla tato bitva vypadat. Než vypukne odpolední řež, užijete si dobové i nedobové tržiště a historický doprovodný program, kdy si například prohlédnete husitské vojenské ležení a seznámíte se jak s pěchotou a rytířstvem první poloviny 15. století, tak se střelci a dělostřelci, kteří po nich postupně ovládli evropská bitevní pole.
20. květen 2024 12:00
Zážitky, Středočeský kraj

Kvetoucí rododendrony lákají k návštěvě Průhonického parku

Každoročně během května je dendrologická zahrada v Průhonicích plná obdivovatelů nádherně kvetoucích rododendronů všech druhů i velikostí. V plném květu jsou nyní nejen rododendrony a azalky, ale také šeříky, kosatce a další zajímavé dřeviny – například davidie listenová, pavlovnie plstnatá, dřín květnatý či zmarlika kanadská.
20. květen 2024 9:00
Příroda, Středočeský kraj

Audience u císaře Karla I. se odehraje opět na zámku v Brandýse nad Labem

K slavnostní audienci u císaře Karla I. nastoupí v sobotu 18. května 2024 na zámku v Brandýse nad Labem vojenské historické jednotky, přijme je sám císař. Tradiční vojensko-historická akce je věnovaná vzpomínce na posledního rakouského císaře, uherského krále a krále českého. Návštěvníky čeká v zámecké zahradě dobové tržiště a bohatý program plný vojenských ukázek a dobové módy. Z Masarykova nádraží bude do Brandýsa nad Labem vypraven parní vlak!
17. květen 2024 9:00
Památky, Středočeský kraj