Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou leží v půvabném údolí připomínajícím dvě otevřené dlaně, v nichž se vine široký proud Vltavy. Po obou stranách se doširoka rozvírají svahy a stráně povolně i prudce klesajícím břehům. Hluboké lesy střídají louky a pole, které prostupují osaměle skupiny borovic a mohutných bludných kamenů.

Letní sídlo dávných českých králů

Pokud budete někdy uvažovat o výletu k přehradám vltavské kaskády, zařaďte do svého plánu i návštěvu někdejšího hradu Vrškamýk (zvaného také Hunec). Není to zřícenina ledajaká – hrad kdysi sloužil jako letní sídlo nejstarších českých panovníků, a teprve poté, co jeho úlohu převzal slavný Karlštejn, byl opuštěn a zapomenut. Zbylo tu z něho ale dost na to, abyste si mohli udělat představu, jak někdejší centrum zdejšího kraje vypadalo.

Na základech dvorce z 13. století vzniklo honosnější sídlo, jež nechal vybudovat zřejmě Václav I. Započaté dílo pak dokončil jeho syn Přemysl Otakar II. V té době tu nastálo pobýval královský úředník, neboť Kamýk byl správním centrem pro oblast nacházející se nalevo od toku Vltavy. Panovníkům ale sloužil i jako základna pro jejich kratochvíle, konkrétně pro lovecké výpravy do okolních hlubokých lesů, a tak tu za Václava II. sídlil i královský lovčí. Na Vrškamýku bývalo rušno ještě za Jana Lucemburského. Poté, co jeho syn Karel IV. začal stavět Karlštejn, rozhodl se Vrškamýk už dále nepřestavovat. Svou roli určitě sehrála i vzdálenost od Prahy – urazit asi sedmdesát kilometrů trvalo na koni dobré dva dny. Podle jiné teorie měl zase Vrškamýk špatnou statiku obvodových zdí a jeho přestavba byla i vzhledem ke stísněnému prostoru na ostrožině nevýhodná. V každém případě byl hrad už v 2. polovině 14. století opuštěn a od roku 1569 se uvádí jako zřícenina.
 

Kamýcká slavná vorařská minulost ožívá každé léto

Obec Kamýk nad Vltavou byla v minulosti známá jako vítaná zastávka plavců, kteří připlouvali na vorech po Vltavě a plavili dřevo ze Šumavy do Prahy. Vltavou v Kamýku kdysi plulo i 3000 vorů ročně, dnes tuto minulost obce připomíná už je někdejší vorařská hospoda U Krůtů, kterou rodina současného majitele Václava Krůty vlastní od roku 1720. Poslední vor proplul obcí v roce 1956.

Slavnou plaveckou tradici v obci připomínají každoroční letní projížďky na vždy znovu postaveném voru, které probíhají od konce června do poloviny srpna.


Vodní dílo Kamýk - jedna z přehrad Vltavské kaskády

Těsně nad stejnojmennou obcí, na říčním kilometru 134,730 Vltavy, bylo v letech 1956 až 1962 především kvůli vyrovnávání špičkových odtoků z Orlické vodní elektrárny vybudováno vodní dílo Kamýk. Nádrž o délce 10,2 km, objemu 12,9 mil. m3 a rozloze 195 ha však slouží nejen jako vyrovnávací stupeň, nýbrž i k výrobě elektrické energie, odběrům pitné vody, nadlepšování průtoků v řečišti pod hrází, přispívá k ochraně území pod přehradou před velkými vodami a částečně slouží taktéž pro rekreaci, vodní sporty a plavbu.

Koupání bychom vám zde ale příliš nedoporučovali - do Kamýka přitéká z VD Orlík pouze studená, minimálně okysličená spodní voda a její teplota nikdy nepřekračuje 18°C. Při levém břehu je umístěna hydroelektrárna se čtyřmi Kaplanovými turbínami. Lodě, plavící se po řece, mohou v Kamýku využít plavební komoru situovanou při pravém břehu. Otevřená je zde od 1. 5. do 30. 9. v pondělí, pátek, sobotu a neděli, od 8:00 do 18:00 hod. Z horní vody se proplavuje vždy v sudé hodiny a naopak. Malá plavidla je možno proplavit mimo uvedené časy spolu s plavidly, plujícími podle jízdního řádu. Pro přepravu malých sportovních plavidel slouží na pravém břehu kolejová dráha s vozíky.
Celý popis

Turistická informační centra


Plavební komora Kamýk nad Vltavou

Plavební komora Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou, Střední Čechy
Přehrada Kamýk nad Vltavou

Přehrada Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou, Střední Čechy