Úvod > Česká nej > Přírodní > Punkva - nejdelší podzemní vodní tok v České republice
Přírodní

Punkva – nejdelší podzemní vodní tok v České republice

Nejdelším podzemním vodním tokem v Česku je Punkva a její zdrojnice v soustavě Amatérské jeskyně v Moravském krasu. Protéká Sloupsko-Šošůvskými jeskyněmi a Sloupským koridorem Amatérské jeskyně do propasti Macocha.
Ponorná řeka v podzemí Moravského krasu, Punkva, nejdelší podzemní tok v České republice, je dlouhá 29 km. Z propasti Macocha řeka protéká vodními dómy Punkevních jeskyní, kde v rámci prohlídky jeskyní probíhá plavba podzemím na člunech. Název této řeky pochází ze staršího Ponikev, který byl odvozen od slovesa poniknúti, tedy klesnouti.

Moravský kras má zájemcům o podzemní svět co nabídnout. Zpřístupněno je tu pět jeskyní, mezi nimi i ty Punkevní. Největší atrakcí jejich prohlídek je návštěva dna známé propasti Macocha a také plavba na člunech právě po podzemní říčce Punkvě. Během plavby se podíváte do nejkrásnějších prostor těchto jeskyní s krápníkovou výzdobou, kterou je Masarykův dóm.

Na vzniku a vývoji Punkevních jeskyní se podílela řeka Punkva od poslední čtvrtiny třetihor do dnešní doby. Před tzv. bádenskou mořskou záplavou, která postihla část Moravského krasu před 15 miliony lety, plynul podzemní tok Punkvy do dnešních paleovývěrů v Suchém žlebu, především do Kateřinské jeskyně. Sedimentace v bádenu však přehradila řadu cest v podzemí a Punkva si začala prořezávat cestu do žlebu Pustého.

K zajímavé situaci dochází v průběhu povodňových stavů. Hladina řeky Punkvy v jezírkách Macochy postupně stoupá tak, že se spojí v jedno, a v extrémních vodních stavech pak Punkva přetéká přes návštěvní plato na dně. Na jaře roku 2006 během tání sněhu došlo k rekordnímu vzdutí vod a hladina jezera na dně Macochy byla 8 metrů nad návštěvním platem.
 

Výzkum Punkevních jeskyní a vodní cesta jeskyněmi

Od začátku 20. století Macochu a zdejší jeskyně zkoumal systematicky profesor Karel Absolon, který pronikl nově objevenými Punkevními jeskyněmi do propasti z Pustého žlebu takzvanou „Suchou cestou“. Ve 30. letech byla objevena „Vodní cesta“, kterou se jeskyňáři dostali z vývěru Punkvy přes vodní dómy do propasti. První část jeskyní byla zpřístupněna roku 1910, v roce 1933 byla zahájena vodní plavba.

Před několika lety se prokázalo propojení Horního jezírka v propasti s Amatérskou jeskyní, když potápěči podplavali 420 metrů dlouhý sifon.
Punkevní jeskyně s propastí Macocha v Moravském krasu

Punkevní jeskyně s propastí Macocha v Moravském krasu

Vydejte se na výlet do Punkevních jeskyní! Procházet se budete mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou až na dno propasti Macocha. Svou oblibu si získaly díky tomu, že v nich lze podniknout romantickou plavbu na lodičkách na podzemní říčce Punkvě.

Propast Macocha s vyhlídkovými můstky

Propast Macocha s vyhlídkovými můstky

Na okraji propasti Macocha jsou dva vyhlídkové můstky. První z nich byl vybudován v roce 1882 – je umístěn v nejvyšším bodě a jmenuje se Horní můstek. Druhý z nich pochází z roku 1899, nachází se 92 metrů nad spodní částí propasti a je z něho velmi dobře vidět na dno.

Pustý žleb v Moravském krasu

Pustý žleb v Moravském krasu

Jedná se o 7,5 km dlouhý krasový kaňon v Moravském krasu. Stěny kaňonu tvoří strmé vápencové skály s velkým množstvím jeskyní, žleb je bezvodý až na spodní část, kde vyvěrá říčka Punkva.

Ponorná řeka Punkva v Moravském krasu

Ponorná řeka Punkva v Moravském krasu

Punkva je ponorná řeka v Moravském krasu a v České republice se jedná o nejdelší podzemní tok. Řeka vzniká v podzemním systému Amatérské jeskyně soutokem Sloupského potoku a Bílé vody.

Otužilci si zaplavou hromadně na Macoše

Otužilci si zaplavou hromadně na Macoše

Již tradiční zahájení otužilecké sezony v Punkevních jeskyních se uskuteční jako každoročně první říjnovou neděli, 4. října se koná již 72. ročník Memoriál T. K. Divíška. Přijďte se podívat a podpořit milovníky zimního plavání!

Punkevní jeskyně lákají: Vydejte se z kouzelného světa propasti po tajemných vodách

Punkevní jeskyně lákají: Vydejte se z kouzelného světa propasti po tajemných vodách

Punkevní jeskyně patří k nejoblíbenějším cílům v Moravském krasu především kvůli sestupu na dno propasti Macocha a následné plavbě na lodičkách po ponorné řece Punkvě. Objevte i vy magické kouzlo podzemní říše a vydejte se z kouzelného světa propasti po tajemných vodách…

Vzhůru dolů, do krasových jeskyní

Vzhůru dolů, do krasových jeskyní

Jeskyňářství je dnes možná jedním z posledních koníčků či povolání, kdy je ještě stále možné objevit nový kus světa, na kterém nikdo před vámi nestanul. U nás se to sice stává už jenom zřídka, protože naše jeskyně jsou velmi dobře zmapovány, ale stát se to může. Právě ta možnost neznámého, co se ukrývá ve tmě, tajemství prostor, o nichž nic nevíme, dělá z jeskyní vyhledávaný cíl výletů, jak rodin s dětmi, tak mladých. V jeskyni bydleli naši předkové a v jeskyni se ukrývají přírodní i naloupené poklady… Je to jeskyně, kterou popisuje Platón ve svém podobenství. Je kolem nich cosi, co nás přitahuje. Tak se nechte pozvat do těch nejkrásnějších z nich.

Ubytování a restaurace