Úvod > Co chcete dělat? > Amatérská jeskyně – nejdelší jeskyně České republiky
Příroda

Amatérská jeskyně – nejdelší jeskyně České republiky

Amatérská jeskyně je nejdelší jeskyní České republiky. Byla objevena roku 1969 po nesmírném úsilí při prokopávání desítek metrů zavalených komínů a postupně propojována s dalšími jeskyněmi, mezi něž patří i Punkevní jeskyně a propast Macocha. Celková délka propojeného systému dnes přesahuje 40 km.

Amatérská jeskyně patří k nejkrásnějším a nejpřísněji chráněným podzemním prostorám v Evropě. Systém Amatérské jeskyně sahá až do propasti Macocha a tvoří jej netradiční chodby připomínající tunely, jsou v něm rozlehlé dómy s krápníky, přičemž část podzemí je zatopená. Dodnes systém není zcela probádaný.

Amatérskou jeskyni zpřístupňují ochranáři jen při mimořádných příležitostech a prohlídka je zcela odlišná od ostatních pěti podzemních prostor v Moravském krasu, běžně přístupných. V jeskyni chybí betonové chodníčky, zábradlí, schodiště a elektroinstalace.

Prohlídka je tedy určena jen fyzicky zdatným osobám, které přijdou v holinkách, s vlastní přilbou (může být cyklistická) a baterkou. V jeskyni se prochází po tzv. Ministerské trase – jedná se o úsek, který si v minulosti prohlédlo několik ministrů životního prostředí, proto podle nich dostal netradiční název. Prohlídka vede nejen okolo krásných krápníků, ale také korytem potoka. Po půl kilometru končí v rozměrném Absolonově dómu.

Nejbližší prohlídky se budou konat v roce 2019 u příležitosti 50. výročí objevení této jeskyně. Přístupná bude každý listopadový víkend. Návštěvníci se projdou po ministerské trase. Dostala název podle toho, že tato část uzavřeného podzemí je při návštěvách Moravského krasu prezentována ministrům životního prostředí.
 

Z historie Amatérské jeskyně

Objevování jeskyně bylo provázeno tragédiemi i mocenským zápasem o její využití a pojmenování a její název se nakonec stal trvalou připomínkou nezištné a obětavé práce stovek dobrovolných jeskyňářů. Jeskynní systém Amatérské jeskyně byl oběven roku 1969. V roce 1970 zde však došlo k největší tragédii v historii české speleologie, kterou měla na svědomí padesátiletá voda, která jeskyně zasáhla po intenzivním dešti – dva jeskyňáři Milan Šlechta a Marko Zahradníček se nestihli vrátit a při průzkumu zemřeli. Po několika letech byla v Západní macošské větvi proražena štola, která definitivně vyřešila otázku bezpečného a pohodlného vchodu do Nové Amatérské jeskyně.

Nová éra zkoumání jeskyně nastala po roce 1992, kdy bylo objeveno více než 7 km nových chodeb, zejména v Bludišti Milana Šlechty a ve Sloupském koridoru. V roce 2003 se po sérii odvážných horolezeckých výstupů podařilo lokalizovat vrchol jednoho z komínů a otevřít nový vchod do jeskyně ze zemského povrchu. Vyvrcholením jeskyňářského snažení bylo v roce 2005 propojení Amatérské jeskyně s posledním velkým systémem v okolí, se Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi, čímž bylo symbolicky završeno téměř 300 let trvající úsilí generací krasových badatelů o objasnění průběhu podzemních toků v severní části Moravského krasu.

Zkoumání Amatérské jeskyně probíhá i pod vodní hladinou četných jezer a sifonů. Více než deset let trvalo zkoumání podzemní Punkvy, které znamenalo objevení nejdelšího souvislého podvodního úseku v našich jeskyních, dlouhého více než 600 m nebo stovky metrů nečekaných objevů pod hladinou obou Macošských jezírek.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Skalní mlýn v Moravském krasu

Hotel Skalní mlýn v Moravském krasu

Blansko, Jihomoravský kraj
Wellness hotel Stará škola

Wellness hotel Stará škola

Sloup, Jihomoravský kraj
Mongolská jurta Žďár

Mongolská jurta Žďár

Žďár, Jihomoravský kraj