Úvod > Česká nej > Architektonické > Pevnost Terezín – největší zachovaná pevnost v České republice
Architektonické

Pevnost Terezín – největší zachovaná pevnost v České republice

Největší zachovanou pevností je fortifikační pevnost Terezín, pojmenovaná po Marii Terezii. O její stavbě bylo rozhodnuto v roce 1780. Stavebním typem se řadí k tzv. mezierské fortifikační škole. Při výstavbě musely být vystěhovany dvě vesnice a dokonce přesunuto ústí řeky Ohře.
Při výstavbě pevnosti Terezín musely být vystěhovány dvě vesnice a dokonce přesunuto ústí řeky Ohře. Stavba začala na jaře 1780, základní kámen byl slavnostně položen 10. 10. 1780 samotným císařem. Pevnost zabrala plochu 398 ha, která musela být částečně odvodněna. Došlo k přeložení koryta Ohře. Dokončení stavby, která stála 11–12 milionů zlatých, se její zakladatel nedožil. Za bojeschopnou byla sice prohlášena v červnu 1790, výstavba ale pokračovala dalších několik let.

Pevnost nakonec nedostala v žádném z válečných konfliktů 19. století příležitost prokázat své kvality. Jediné reálné ohrožení představovala pruská armáda roku 1866, ta však Terezín prostě obešla. V dalších letech sloužila jako vězení, do roku 1918 jako státní vězení, poté sloužila jako vězení vojenské.

Za 2. světové války sloužilo jako internační tábor židovského obyvatelstva a stalo se přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů. Na jeho místě dnes stojí památník obětí rasové a politické perzekuce. V Malé pevnosti vznikla už v červnu roku 1940 věznice gestapa, kterou za války prošlo 32 tisíc lidí – většinou českých odbojářů. Celkem 2600 z nich zahynulo přímo v Terezíně (řada dalších v jiných koncentrácích); 300 lidí bylo popraveno, zbytek zavraždili, umučili či k smrti vyhladověli sadističtí dozorci. Hlavní pevnost Němci změnili na židovské ghetto, které sloužilo především jako shromaždiště před dalším transportem na východ. Ghettem prošlo do dubna 1945 zhruba 140 tisíc Židů, 35 tisíc z nich zemřelo hned v Terezíně, dalších 83 tisíc nacisté zavraždili po převozu do vyhlazovacích koncentračních táborů.
 

Jaké památky lze v Terezíně navštívit

Památník Terezín – v Malé pevnosti naleznete expozici, jenž podává svědectví o perzekuci českého národa za nacistického režimu v 2. světové válce a zaznamenává osudy českých vězňů zavlečených do jiných koncentračních táborů na území nacistické německé říše.

Muzeum ghetta – v budově bývalé městské školy v Terezíně byla otevřena roku 2001 otevřena nově koncipovaná stálá expozice stálá expozice o dějinách terezínského ghetta  nazvanáTerezín v 'konečném řešení židovské otázky'1941 – 1945. Vedle této dokumentární výstavy, která představuje těžiště muzea, zde naleznete také Pamětní síň dětí z terezínského ghetta, věnovanou jeho nejmladším obětem, výběr ze světoznámých kreseb dětí z ghetta, model ghetta s elektronickým vyznačením tematických celků a příslušnými informacemi pro návštěvníky, studovnu a kino, kde jsou promítány dokumentární filmy.

Bývalá Magdeburská kasárna – dne 24. listopadu 1941 bylo v Terezíně zřízeno tzv. ghetto, koncentrační tábor pro židovské vězně z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, později i z Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska, Slovenska a Maďarska. V objektu byly umístěny kanceláře různých oddělení tzv. židovské samosprávy ghetta, jakož i byty některých vedoucích funkcionářů ghetta. Kasárna byla ale i místem významných kulturních akcí, bohoslužeb, přednášek a shromáždění. V levé části výstavního patra je umístěna rekonstrukce ubikace vězňů z doby ghetta, jež je ukázkou hromadného ubytování v typickém terezínském kasárenském objektu. V sousední místnosti byla zřízena expozice „Hudba v terezínském ghettu“, která přibližuje jak význam hudby pro život vězňů, tak i hlavní osobnosti hudebního dění v ghettu. V pravé části výstavního patra byly instalovány expozice „Literární tvorba v terezínském ghettu“ a „Divadlo v terezínském ghettu“. Soubor stálých expozic doplňuje nejmladší z nich nazvaná „Pravda a lež“, která je věnována natáčení nacistických propagandistických filmů v terezínském ghettu. Je umístěna v prostoru prvního dvora objektu.

Expozice Židovské transporty – nachází se v domku bývalé městské váhy v Terezíně. Expozice přibližuje mechanismus transportů Židů z území bývalého Protektorátu Čechy a Morava a později i z dalších území ovládaných nacistickým Německem. Objekt, ve kterém je umístěna, se nachází v místech, kudy do ghetta vedla železniční vlečka.

Krematorium na Židovském hřbitově – Krematorium na Židovském hřbitově v Terezíně vybudovali vězni ghetta na rozkaz táborové komandantury SS a jeho provoz byl zahájen na přelomu září a října 1942. Centrální část objektu vyplňovaly čtyři pece vytápěné naftou.

Strážnice Litoměřické brány – Litoměřická brána představovala kdysi nejzdobenější a nejimpozantnější z pevnostních bran Terezína. Byl to mohutný kamenný kolos zasazený do vysoké cihlové hradby uzavírající vjezd od severu od Litoměřic a Lovosic. Nyní zde můžete navštívit vojenskou strážnici z konce 18. století. Pravidelně o víkendech v sezóně se vám zde se svým uměním představí jednotka terezínských sapérů. Sapéři byli techničtí odborníci na obranu a stavbu pevností.

Jízdárna - pevnost Terezín měla od 18. století hned několik jízdáren. Všechny však byly venkovní. Teprve o 80 let později bylo nedaleko Jezdeckých (dnes Magdeburských) kasáren přistoupeno k vybudování nové kryté jízdárny. Její stavba byla projektována v letech 1860 – 1861 a o rok později již byla dokončena. Dnes opět slouží ke svému původnímu účelu a to k výcviku jezdců a jejich koní. Setkat se zde ale můžete i s výcvikem psů od agility, dogdancingu až po obedience.

Dělostřelecká kasárna – kasárna náleží do skupiny objektů zajišťující dělostřelecký park obránců. Kromě nich sem náleží ještě výstavní budova Zbrojnice a sklady dělostřeleckého materiálu v Kavalíru 6. V kasárnách bylo ubytováno mužstvo i důstojnický sbor. Také i proto zde bylo při rekonstrukci nalezeno několik bohatě zdobených stropů, které zde můžete obdivovat.
 
Retranchement 5 – Tzv. Retranchement 5 je poslední obrannou linií pevnosti Terezín, jelikož uzavírá hrdlo Bastionu 5. Pokud by se stalo, že nepřítel po mnoha týdnech urputných bojů opanoval bastion, stál by mu v cestě již jen právě tento retranchement. Z valu jeho zelené střechy mohli proto střílet obránci a přízemí je vybaveno dělostřeleckými i pěchotními střílnami. Další kasematy v přízemí sloužily vojákům jako bezpečný úkryt během obléhání. Dnes je zde zřízeno vůbec první Muzeum Terezína zabývající se historii města a pevnosti od založení až po období První republiky.


Zajímavosti Terezínské pevnosti aneb víte, že...?

  • Na stavbě pevnosti pracovalo 15 tisíc dělníků
  • Pevnostní val je široký 30 metrů, na délku měří 3 770 metrů a prolomen byl původně 4 bránami (dochovaly se pouze dvě)
  • Podzemní chodby pevnosti měří 29 kilometrů
  • Na vlastní stavbu bylo ročně spotřebováno přes 20 milionů cihel
  • Stabilní posádku pevnosti tvořilo téměř 6 000 vojáků (v případě ohrožení až 11 000)
  • Všechny obytné domy města (Velké pevnosti) a vojenské objekty (kasárna) mají několik metrů silné zdi a vyztužené klenby, aby odolaly i silnému dělostřeleckému bombardování
  • Za hradbami ukrytý a dodnes funkční systém stavidel dovoloval nejen během krátké doby zaplavit celé okolí pevnosti vodou, ale vyvolat až 3 metry vysokou přívalovou vlnu, ničící nepřítele, který by se dostal až pod hradby.
  • V roce 1918 tu zemřel Gavrilo Princip (28. června 1914 v Sarajevu spáchal atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii Chotkovou)
  • Za první republiky skončil ve zdejším bězení vlastizrádce kapitán Jaroslav Falout, podle jehož příběhu byla natočena jedna z epizod Hříšných lidí města pražského.
  • V Malé pevnosti vznikl hned po osvobození internační tábor pro Němce. Celkem jím do jeho rozpuštění v únoru 1948 prošlo dle studie archiváře Marka Polonacarze 3725 vězňů a 548 z nich zemřelo.
Památník Terezín otevřel novou expozici židovských transportů

Památník Terezín otevřel novou expozici židovských transportů

V Památníku Terezín byla při příležitosti 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim otevřena stálá expozici Terezínské transporty. Ta se nachází v domku bývalé městské váhy, jenž byl koncovým místem železniční vlečky, která vedla z Prahy do Drážďan. Expozice přinese zájemcům ucelenou představu, jak fungovaly transporty nejen do Terezína, ale také z Terezína do koncentračních a vyhlazovacích táborů na východě.

Pevnost Terezín – Kavalír 2 aneb zažij 18. století a Muzeum La Grace

Pevnost Terezín – Kavalír 2 aneb zažij 18. století a Muzeum La Grace

Nově opravený objekt bývalých pevnostních pekáren vás zavede do muzea 18. století. Uvidíte a vyzkoušíte si zde život vojáků v kasárnách pevnosti, na vojenském dvorečku si můžete pohladit živá zvířátka a dokonce vás s námi zavítáte na moře a oceány s plachetnicí La Grace.

Malá pevnost s Národním hřbitovem Terezín

Malá pevnost s Národním hřbitovem Terezín

Malá pevnost Terezín fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa. Roku 1994 byla v Malé pevnosti otevřena nová stálá expozice o historii policejní věznice.

Krematorium a židovský hřbitov v Terezíně

Krematorium a židovský hřbitov v Terezíně

V bývalém terezínském krematoriu se nachází expozice „Úmrtnost a pohřbívání v terezínském ghettu“. Židovský terezínský hřbitov je v současnosti upraven jako pietní místo. Bohušovická kotlina se změnila v sad zapadající do okolní krajiny.

Magdeburská kasárna v Terezíně

Magdeburská kasárna v Terezíně

V bývalé Magdeburské kasárně sídlila v dobách terezínského ghetta židovská samospráva a všechna oddělení zajišťující chod tábora. V současnosti jsou zde stálé výstavy, věnované každodennímu životu židovských vězňů.

Muzeum ghetta Terezín v bývalé terezínské škole

Muzeum ghetta Terezín v bývalé terezínské škole

Muzeum ghetta je jednou z expozicí Památníku Terezín. Otevřeno bylo v roce 1991 v budově bývalé terezínské školy. Expozice vznikla ve spolupráci s bývalými vězni terezínského ghetta.

Památník Terezín – nahlédněte do temné minulosti pevnostního města

Památník Terezín – nahlédněte do temné minulosti pevnostního města

Město Terezín, založené na konci 18. století jako vojenská pevnost, je dnes známé především jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí. Za 2. světové války sloužilo jako internační tábor židovského obyvatelstva a stalo se přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů.

Wieserův dům v Terezíně

Wieserův dům v Terezíně

Takzvaný Wieserův dům v Terezíně patří mezi nejhonosnější budovy v pevnosti. Jakožto palác městského typu (téměř zámeček) jasně vystupuje z okolní vojenské i civilní zástavby svojí výškou, zdobností i dispozicí. Postavil jej Kaspar Wieser, hlavní dodavatel cihel terezínské pevnosti.

Prohlídky opevnění a podzemních chodeb v Terezíně

Prohlídky opevnění a podzemních chodeb v Terezíně

Prohlídky opevnění a podzemních chodeb vás provedou složitou spletí pevnostních valů, kasemat a střílen až do hlubokých minových chodeb pod Terezínem.

Muzeum města Terezín

Muzeum města Terezín

Muzeum Terezína chce návštěvníka seznámit s historií města a pevnosti Terezín od jeho výstavby až po období první světové války. V objektu Retranchementu 5 se nachází také nově otevřené návštěvnické centrum, kde má návštěvník možnosti si odpočinout a získat potřebné informace nejen o městě Terezín.

Letošní Josefínské slavnosti v Terezíně nabídnou dobové vojenské ležení a dvě bitevní ukázky

Letošní Josefínské slavnosti v Terezíně nabídnou dobové vojenské ležení a dvě bitevní ukázky

Dvě česká města spolehlivě poznáte podle jejich půdorysu: Terezín a Josefov. Obě vojenské pevnosti s pravoúhlou sítí ulic, mohutnými bastiony a rozsáhlou sítí podzemních chodeb dal postavit císař Josef II. Portál Kudy z nudy vás zve do Terezína na říjnové Josefínské slavnosti. A na co se můžete v sobotu 1. října 2022 těšit?

Nejnavštěvovanější turistické cíle v kategorii Pietní místa

Nejnavštěvovanější turistické cíle v kategorii Pietní místa

Město Terezín, založené na konci 18. století jako vojenská pevnost, sloužilo za druhé světové války jako koncentrační tábor, kam byli postupně deportováni občané židovského původu. Jejich osudy mapuje Památník Terezín: navštívit můžete Malou pevnost s Národním hřbitovem, Muzeum ghetta v budově bývalé terezínské školy, Magdeburská kasárna, Židovský hřbitov i systém opevnění s podzemními chodbami. Mezi nejnavštěvovanější pietní místa se zařadil také Památník Lidice.

Baroko: přehršel dobových slavností na začátku léta

Baroko: přehršel dobových slavností na začátku léta

Oslavte letošní rok baroka stylově: na červnových a červencových barokních slavnostech. K neřestem a hříchům vás budeme svádět v Kuksu a v Duchcově, v Ploskovicích nabídneme výstavu barokních kostýmů a masek, na zámcích ve Valticích a Českém Krumlově vás provedeme barokní nocí a do Písku vás pozveme na městskou slavnost v barokním stylu.

Nejtemnější turistická místa v Česku: 10 tipů na místa, kde vám bude běhat mráz po zádech!

Nejtemnější turistická místa v Česku: 10 tipů na místa, kde vám bude běhat mráz po zádech!

Mysteriózní místa, dějiště přírodních, válečných i jiných lidských katastrof anebo místa spojená s utrpením a smrtí fascinují lidi od nepaměti. Putování po takových pamětihodnostech se stalo doslova novodobým fenoménem. A zvláště na podzim, kdy přichází čas plískanic a brzké tmy, mívají taková místa ještě mocnější atmosféru. Kudy z nudy vám tentokrát přináší přehled těch nejtemnějších turistických zajímavostí, které se v České republice nacházejí. Na výlet v poněkud morbidním duchu se raději vypravte ve dvojici!

Výstavy k Malé pevnosti Terezín: Jiří Kubový, Martin Janíček

Památník Terezín s příchodem hlavní sezony v prostoru výstavních cel IV. dvora Malé pevnosti připravil dvě výstavy. Jedná se o výstavu Jířího Kubového pod názvem Přítomnost ticha a Martina Janíčka pod názvem Potkal jsem Desnose.
Terezín, Ústecký kraj

Projekce filmu v kinosále Muzea ghetta v Terezíně

Poslední předprázdninová projekce známého filmu Karla Kachyni z roku 1990. Film točený v Terezíně.
Terezín, Ústecký kraj

Podzemní Terezín – noční prohlídka

Další z řady podzemních pochodů, tentokrát v pevnosti Terezín. Oblíbené noční prohlídky do labyrintu podzemních chodeb pevnostního města Terezína. Zažijte neobvyklou prohlídku podzemních pouze za svitu svíček a luceren.
Terezín, Ústecký kraj

Podzemní Terezín – noční prohlídka

Další z řady podzemních pochodů, tentokrát v pevnosti Terezín. Oblíbené noční prohlídky do labyrintu podzemních chodeb pevnostního města Terezína. Zažijte neobvyklou prohlídku podzemních pouze za svitu svíček a luceren.
Terezín, Ústecký kraj

Podzemní Terezín – noční prohlídka

Další z řady podzemních pochodů, tentokrát v pevnosti Terezín. Oblíbené noční prohlídky do labyrintu podzemních chodeb pevnostního města Terezína. Zažijte neobvyklou prohlídku podzemních pouze za svitu svíček a luceren.
Terezín, Ústecký kraj

Výstava Zahrada Čech 2023

47. ročník veletrhu Zahrada Čech zaměřený na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody se uskuteční od 8. do 13. 9. 2023.
Litoměřice, Ústecký kraj

Bezva Fest – Rodinný festival Litoměřice

30 atrakcí a doprovodný program jen za cenu vstupného.
Litoměřice, Ústecký kraj

Lodní linka T91 Ústí nad Labem – Litoměřice – Roudnice

V letní sezóně se po vodě lze dopravit z Ústí nad Labem do Litoměřic a obráceně. Jezdí každou sobotu, neděli a státní svátek, až do 29. října.
Litoměřice, Ústecký kraj

Malá pevnost s Národním hřbitovem Terezín

Malá pevnost Terezín fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa. Roku 1994 byla v Malé pevnosti otevřena nová stálá expozice o historii policejní věznice.
Terezín, Ústecký kraj

Památník Terezín – nahlédněte do temné minulosti pevnostního města

Město Terezín, založené na konci 18. století jako vojenská pevnost, je dnes známé především jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí. Za 2. světové války sloužilo jako internační tábor židovského obyvatelstva a stalo se přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů.
Terezín, Ústecký kraj

Automuzeum Terezín – poznejte auta socialismu

Zajímají vás auta, která brázdila naše silnice v éře socialismu? Padesát takových exponátů z doby od 50. do konce 80. let 20. století si můžete prohlédnout v Terezíně. Nechybí ani dobové motocykly, vozy Tatra a zahraniční auta četně Wartburku, Trabantu, Dacie, Lady či Moskviče.
Terezín, Ústecký kraj

Magdeburská kasárna v Terezíně

V bývalé Magdeburské kasárně sídlila v dobách terezínského ghetta židovská samospráva a všechna oddělení zajišťující chod tábora. V současnosti jsou zde stálé výstavy, věnované každodennímu životu židovských vězňů.
Terezín, Ústecký kraj

Muzeum ghetta Terezín v bývalé terezínské škole

Muzeum ghetta je jednou z expozicí Památníku Terezín. Otevřeno bylo v roce 1991 v budově bývalé terezínské školy. Expozice vznikla ve spolupráci s bývalými vězni terezínského ghetta.
Terezín, Ústecký kraj

Muzeum závodní cyklistiky v Terezíně

Muzeum závodní cyklistiky se nachází v útrobách kavalíru 6 – Dělostřeleckých kasáren, kde je také kancelář slavného Závodu míru juniorů.
Terezín, Ústecký kraj

Muzeum nostalgie Terezín

V terezínském Muzeum nostalgie vám vystavené předměty budou určitě povědomé. Muzeum totiž představuje nostalgické vzpomínky na dobu nedávno minulou – připomíná věci denní potřeby socialistické společnosti od dobových automobilů, přes vybavený být až po školní třídu.
Terezín, Ústecký kraj

Vojenský dvorek v Terezíně

Malé hospodářství nacházející se přímo v pevnosti Terezín.
Terezín, Ústecký kraj

Ubytování a restaurace

Hotel U Zeleného stromu v Janově nad Hřenskem

Hotel U Zeleného stromu se nachází v Janově nad Hřenskem na dosah národního parku České Švýcarsko. Ať už pořádáte firemní akce, nebo chcete strávit dovolenou s rodinou, v našem hotelu se budete cítit jako doma.
Janov, Ústecký kraj

Parkhotel Terezín

Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti centra historicky významného města Terezín, v klidné ulici u městského parku.
Terezín, Ústecký kraj

Pivovar Koliba v Litoměřicích

V litoměřickém minipivovaru Koliba můžete ochutnat prvotřídní nefiltrovaná a nepasterovaná piva, která jsou vařena s láskou z kvalitních přírodních surovin bez pomocné berličky chemických přípravků. Pivo se zde vyrábí jen z nejlepšího sladu a žateckého chmele.
Litoměřice, Ústecký kraj

Wake & Fun Třeboutice

Sportovní areál v Třebouticích u Litoměřic je místem, kde můžete vyzkoušet spoustu sportovních aktivit a užít si pohodu u vody.
Litoměřice, Ústecký kraj

Restaurace Dobrá bašta

Dobrá bašta v Litoměřicích nabízí typickou prvorepublikovou kuchyni, která byla sebevědomá, bohatá a různorodá, avazovala na to dobré, co se tu dochovalo z dob mocnářství, a promítaly se do ní kontakty se západní Evropou, zejména Francií a Anglií.
Litoměřice, Ústecký kraj

Pršutérie Chovaneček v Českém středohoří

Myšlenka Pršutérie® Chovaneček se zrodila v roce 2015 specializací našeho uzenářství, orientací na výrobu specialit rozmanitých druhů masa počínaje vepřovým, přes hovězí, jehněčí, kančí, kachní… a to starým výrobním postupem s použitím soli, času, teplot, vlhkosti, proudění vzduchu a opět času.
Litoměřice, Ústecký kraj

Kavárna Káva s párou v Litoměřicích

Káva s párou nabízí v Litoměřicích netradiční požitek při vychutnávání výborné kávy či kvalitního čaje. V budově bývalého nádraží můžete obdivovat výhled na litoměřické arkády či malou parní lokomotivu před samotnou kavárnou.
Litoměřice, Ústecký kraj

Vinárna Vikárka

Vinárna Vikárka v historické části Litoměřic nabízí příjemné posezení u vína, i kvalitní českou kuchyni a prostor pro rodinné i firemní akce.
Litoměřice, Ústecký kraj