ÚvodCo chcete dělat?PamátkyMěstská památková rezervace Terezín
Památky

Městská památková rezervace Terezín

Na území historického pevnostního města byla vyhlášena městská památková rezervace v roce 1992. Mezi nejcennější památky patří například opevnění Velké pevnosti, Malá pevnost, kostel Vzkříšení Páně, budovy pošty a radnice a další.
Městská památková rezervace Terezín byla prohlášena 29. června 1992. Její území tvoří velmi cenné historické pevnostní město Terezín, založené Josefem II. v roce 1790. Zahrnuje jak vlastní město, tj. Velkou pevnost, tak předsunutou Malou pevnost a obě brány. Pozdně barokní pevnost měla sloužit k obraně Čech ze severozápadu.
 
Terezín je ukázkou vojenské pevnosti ve stylu klasicistního stavitelství. Vnitřní městskou zástavbu šachovnicového půdorysu tvoří empírové a klasicistní stavby obytné, vojenské a správně-hospodářské. Komplex tvoří tři části: hlavní pevnost na levém břehu Nové Ohře s posádkovým městem, tzv. Malá pevnost na pravém břehu Staré Ohře a horní a dolní tzv. vodní brány. Vojenská pevnost s rozsáhlými bastiony a podzemními kasematy se dochovala téměř v neporušeném stavu. V hloubce 3-5 metrů pod povrchem se nachází rozsáhlá síť podzemních chodeb, jejichž celková délka je 28 km.

Během 2. světové války město nechvalně proslulo jako internační tábor židovského obyvatelstva ze všech zemí Evropy, zahynulo zde na 36 000 židovských vězňů. Malá pevnost byla také vězením pražského gestapa.
 

Městská památková rezervace Terezín zahrnuje:

(výběr ze seznamu NPÚ)

 
 • drážní vlečka s bývalou váhou – bývalá drážní vlečka z roku 1943, odbočka železniční trati Praha-Děčín ze stanice Bohušovice nad Ohří. Měřila 2580 m
 • Malá pevnost – v 18. stol. vojenská obranná pevnost, od 19.stol. politické vězení, mezi lety 1940-1945 věznice pražského gestapa
 • Magdeburská kasárna – v bývalé Magdeburské kasárně sídlila v dobách terezínského ghetta židovská samospráva a všechna oddělení zajišťující chod tábora
 • čtyřobloukový most přes zavodňovací příkop před Malou pevností
 • vstupní brána – brána z cihelného zdiva s barevnou kamennou pásovou bosáží
 • dvůr zv. Přijímací – úzký uzavřený obdélný dlážděný prostor před budovami I. dvora
 • dvůr I. – obdélný dvůr uzavřený linií opevnění a jednoduchou bránou s nápisem „Arbeit macht Frei.“
 • dvůr II. – dílenský – dvůr s dílnami pro zajištění chodu věznice za 2. světové války
 • dvůr III. – ženský – nachází se v západní části vnitřní plochy Malé pevnosti, půdorys má do písmene L
 • hlavní nádvoří – prostranství za vstupní branou, hlavní komunikační uzel pro vstupy do dalších částí areálu
 • panský dům – patrový domek sloužící k ubytování dozorců terezínské věznice
 • bazén – postaven r. 1942 roudnickými studenty a terezínskými vězni pro příslušníky gestapa a pro manželky dozorců
 • kasárna s dvorem – patrová zděná budova z konce 18. stol. s bosovanými nárožím
 • hospodářská budova – podlouhlá stavba, uvnitř zděná stání zřejmě prasečích chlévů.
 • dvůr IV. – vybudován 1943–1944 pro zvýšení kapacity vězení. Po stranách dvorku nízké zděné budovy cel a samotek. V opevnění strážní věž
 • popraviště – prostor popraviště byl zřízen v roce 1943 – zřízen v letech 1945-1958 pro ostatky obětí terezínské věznice a ghetta
 • Principova alej – dvouřadá alej lemuje hlavní přístupovou cestu do Malé pevnosti. Pojmenovaná podle Gavrila Principa, muže, který zavraždil v Sarajevu Františka Ferdinanda d´Este a jeho těhotnou manželku Žofii Chotkovou. Umíral pomalou smrtí v terezínských kobkách mezi lety 1914-16.
 • opevnění Malé pevnosti – zemními valy s cihelným zdivem nebo kamennými kvádry vznikly v 18. stol.
 • Malá pěchotní kasárna – tradiční sídlo 42. pěšího pluku pro 950 mužů bylo postaveno v letech 1786-1787
 • proviantní sklad – stavba z let 1786-1789. Funkčně na ní navazovala pevnostní pekárna v Kavalíru č. 2
 • pavilon – kruhový sloupový prosklený pavilón postaven 1914-1916, původně v něm bylo umístěno sousoší granátníků 42. pluku (přenesené do kostela), od r. 1918 busta T. G. Masaryka.
 • opevnění Hlavní pevnosti – provedeno dle francouzské školy v Meziéres. S výjimkou dvou bran a dvou průrazů je dochováno v podobě z doby výstavby.
 • dělostřelecké kasárny – rozlehlý trojkřídlý objekt a jednokřídlá zbrojnice
 • radnice – sídlo městské samosprávy postaveno v roce 1839 v pozdně empírovém stylu
 • krematorium se hřbitovy – komplex připomínající terezínské oběti obou světových válek: židovský hřbitov, pomník obětem ghetta, tzv. alej národů a hřbitov ruských zajatců z I. světové války.
 • kostel Vzkříšení Páně – postaven v letech 1805-1810 v empírovém stylu dle projektu Heinricha Hatzingera a Julia d´Andreise
 • hřbitov sovětských vojáků – hřbitov příslušníků Rudé armády, kteří se podíleli na osvobození Terezína
 • bývalé posádkové velitelství – trojkřídlá raně klasicistní stavba bývalého posádkového velitelství postavena v letech 1787-88. Svému původnímu účelu sloužilo až do 90. let 20. století.
 • Wieserův dům – honosný patrový klasicistní dům z let 1784-1787. Postaven pro Kaspara Wiesera, podnikatele a provozovatele cihelen, které zajišťovaly stavební materiál pro pevnost. Na začátku 19. stol. sloužil jako důstojnické kasino.
 • jezdecká kasárna – dvojpatrová budova s kamenným bosovaným nárožím postavena na konci 18. století. Vstupy do kasáren zdobeny reliéfy koňských hlav se zbrojí
 • Důstojnický pavilon – postaven na konci 80. let 18. století jako zázemí pro velitelství pevnosti a důstojnický štáb
 • pošta – mohutná budova s věží postavena v roce 1909 jako novostavba pošty a obytného domu dle návrhu Alexandra Grandissa
 • základní kámen pevnosti – hladká nápisová deska vsazena do zdiva Kavalíru č. 4. Na desce nápis připomínající položení kamene 10. října 1780 císařem Josefem II.
 • bývalý posádkový žitný mlýn – postaven v r. 1786, přestavěn do současné podoby byl v 19. stol. Užíván do 50. let 20. stol., pak opuštěn.
 • Velká pěchotní kasárna – největší nefortifikační objekt pevnosti postaven 1782-1783. Dvoupatrový trojkřídlý objekt s extrémně střídmými fasádami obíhá tři uzavřená arkádová nádvoří a tvoří tak stavbu tzv. španělského typu.

Provozovatel

Město Terezín

nám. ČSA 179
411 55 Terezín
WWW:
www.terezin.cz
WWW:
https://www.pamat...
GPS:
50,511506 14,149265
 
Region:
Ústecký kraj
Oblast:
České středohoří
Město:
Terezín
Tipy na výlet:
Terezín a okolí
 

Časová náročnost

1,5 hodiny

 
 

Aktuality

Pirátské války plnou parou vpřed

Tradiční srpnové pirátské války v Terezíně s bohatým doprovodným programem.
Terezín, Ústecký kraj

Josefínské slavnosti Terezín 2024

Největší historické slavnosti 18. století v Evropě k založení města Terezína. Oslavy 244. výročí založení pevnosti Terezín.
Terezín, Ústecký kraj

Noční prohlídky podzemních chodeb v Terezíně

Zažijte neobvyklou noční prohlídku podzemních chodeb Terezína pouze za svitu svíček a luceren. První prohlídka začíná v 18h a další prohlídky navazují vždy po 30 minutách.
Terezín, Ústecký kraj

Ztracená zákoutí Terezína

Pojďte spolu s námi poznat ztracená zákoutí Terezína a dostat se do míst, která jsou normálně veřejnosti nepřístupná.
Terezín, Ústecký kraj

Noční prohlídky podzemních chodeb v Terezíně

Zažijte neobvyklou noční prohlídku podzemních chodeb Terezína pouze za svitu svíček a luceren. První prohlídka začíná v 18h a další prohlídky navazují vždy po 30 minutách.
Terezín, Ústecký kraj

Ztracená zákoutí Terezína

Pojďte spolu s námi poznat ztracená zákoutí Terezína a dostat se do míst, která jsou normálně veřejnosti nepřístupná.
Terezín, Ústecký kraj

Noční prohlídky podzemních chodeb v Terezíně

Zažijte neobvyklou noční prohlídku podzemních chodeb Terezína pouze za svitu svíček a luceren. První prohlídka začíná v 18h a další prohlídky navazují vždy po 30 minutách.
Terezín, Ústecký kraj

Lodní linka T91 Ústí nad Labem – Litoměřice – Roudnice

Vydejte se na výlet lodí přes údolí Porta Bohemica, kolem Žernoseckých vinic nebo do královského města Litoměřice. Pravidelné sobotní plavby vás pak vezmou až do Roudnice nad Labem a s nedělní plavbou doplujete z Litoměřic přes Štětí až do Mělníka.
Litoměřice, Ústecký kraj

Muzeum ghetta Terezín v bývalé terezínské škole

Muzeum ghetta je jednou z expozicí Památníku Terezín. Otevřeno bylo v roce 1991 v budově bývalé terezínské školy. Expozice vznikla ve spolupráci s bývalými vězni terezínského ghetta.
Terezín, Ústecký kraj

Muzeum závodní cyklistiky v Terezíně

Muzeum závodní cyklistiky se nachází v útrobách kavalíru 6 – Dělostřeleckých kasáren, kde je také kancelář slavného Závodu míru juniorů.
Terezín, Ústecký kraj

Prohlídky opevnění a podzemních chodeb v Terezíně

Prohlídky opevnění a podzemních chodeb vás provedou složitou spletí pevnostních valů, kasemat a střílen až do hlubokých minových chodeb pod Terezínem.
Terezín, Ústecký kraj

Síň slávy Závodu míru v Terezíně

V sousedství císařské expozice v Terezíně vznikají síně slávy Závodu míru a Závodu míru juniorů. První zastřešuje Český svaz cyklistiky, druhou Cyklistický klub Slavoje Terezín, který zde bude mít i svou kancelář.
Terezín, Ústecký kraj

Pevnost Terezín – Kavalír 2 aneb zažij 18. století a Muzeum La Grace

Nově opravený objekt bývalých pevnostních pekáren vás zavede do muzea 18. století. Uvidíte a vyzkoušíte si zde život vojáků v kasárnách pevnosti, na vojenském dvorečku si můžete pohladit živá zvířátka a dokonce vás s námi zavítáte na moře a oceány s plachetnicí La Grace.
Terezín, Ústecký kraj

Muzeum města Terezín

Muzeum Terezína chce návštěvníka seznámit s historií města a pevnosti Terezín od jeho výstavby až po období první světové války. V objektu Retranchementu 5 se nachází také nově otevřené návštěvnické centrum, kde má návštěvník možnosti si odpočinout a získat potřebné informace nejen o městě Terezín.
Terezín, Ústecký kraj

Wieserův dům v Terezíně

Takzvaný Wieserův dům v Terezíně patří mezi nejhonosnější budovy v pevnosti. Jakožto palác městského typu (téměř zámeček) jasně vystupuje z okolní vojenské i civilní zástavby svojí výškou, zdobností i dispozicí. Postavil jej Kaspar Wieser, hlavní dodavatel cihel terezínské pevnosti.
Terezín, Ústecký kraj

Magdeburská kasárna v Terezíně

V bývalé Magdeburské kasárně sídlila v dobách terezínského ghetta židovská samospráva a všechna oddělení zajišťující chod tábora. V současnosti jsou zde stálé výstavy, věnované každodennímu životu židovských vězňů.
Terezín, Ústecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Parkhotel Terezín

Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti centra historicky významného města Terezín, v klidné ulici u městského parku.
Terezín, Ústecký kraj

Restaurace Dobrá bašta

Dobrá bašta v Litoměřicích nabízí typickou prvorepublikovou kuchyni, která byla sebevědomá, bohatá a různorodá, avazovala na to dobré, co se tu dochovalo z dob mocnářství, a promítaly se do ní kontakty se západní Evropou, zejména Francií a Anglií.
Litoměřice, Ústecký kraj

Kavárna Káva s párou v Litoměřicích

Káva s párou nabízí v Litoměřicích netradiční požitek při vychutnávání výborné kávy či kvalitního čaje. V budově bývalého nádraží můžete obdivovat výhled na litoměřické arkády či malou parní lokomotivu před samotnou kavárnou.
Litoměřice, Ústecký kraj

Degustace vína v Noravank Wine

Uspořádáme pro vás soukromou degustaci vín. Společně vybereme vína z naší nabídky, tak aby splnila vaše očekávání. Je možnost výběru dle regionu, odrůdy, stylu vína, nebo zbytkových cukrů.
Litoměřice, Ústecký kraj

Vinárna Vikárka

Vinárna Vikárka v historické části Litoměřic nabízí příjemné posezení u vína, i kvalitní českou kuchyni a prostor pro rodinné i firemní akce.
Litoměřice, Ústecký kraj

Pršutérie Chovaneček v Českém středohoří

Myšlenka Pršutérie® Chovaneček se zrodila v roce 2015 specializací našeho uzenářství, orientací na výrobu specialit rozmanitých druhů masa počínaje vepřovým, přes hovězí, jehněčí, kančí, kachní… a to starým výrobním postupem s použitím soli, času, teplot, vlhkosti, proudění vzduchu a opět času.
Litoměřice, Ústecký kraj

FoxHut – glamping v Českém středohoří

Liščí chata FoxHut v sobě spojuje krásný design, absolutní soukromí a relax v přírodě. Nachází se v nádherné přírodě Českého středohoří, poblíž obce Sebuzín. Mobilní domek je absolutně šetrný k přírodě kolem sebe. Je schopný žít sám se sebou bez nutnosti napojení na sítě.
Litoměřice, Ústecký kraj

Agrofrukt Kamýk a vinné sklepy Litoměřice – vinice klášterních sklepů Litoměřice

Víno se v Litoměřicích začalo vyrábět již v roce 1057 a dodnes je vyráběno ve starobylém sklepě z první poloviny 13. století. Ve středověku byly Litoměřice po Praze druhým největším vinařským městem v Čechách. V jejich katastru bylo 400 ha vinic a vinice byly všude v okolí, zejména v labském údolí.
Litoměřice, Ústecký kraj