Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum města Terezín
Památky

Muzeum města Terezín

Muzeum Terezína chce návštěvníka seznámit s historií města a pevnosti Terezín od jeho výstavby až po období první světové války. V objektu Retranchementu 5 se nachází také nově otevřené návštěvnické centrum, kde má návštěvník možnosti si odpočinout a získat potřebné informace nejen o městě Terezín.
V jedinečném muzeu Terezín se návštěvník přesune zpět do období 18. století a získá informace o výstavbě této pevnosti a života v ní. Přes výstavbu a její zdárné dokončení se přesuneme přes období napoleonských válek až k válce první světové. Jedním z hlavních cílů celého projektu je populární formou propagovat pevnost Terezín. Návštěvník by ji měl poznat jako živoucí a fungující celek.

V tomto směru Terezín představuje jedinečný fenomén nejen v celoevropském prostoru. Na rozdíl od jiných tereziánských fortifikací jako Olomouc nebo Hradec Králové, kde bylo město přebudováno na pevnosti, v Terezíně bylo z pevnosti vytvořeno zcela nové město.

Představuje tak unikátní komplex jak z hlediska fortifikačního, urbanistického, historického a památkového, ale i ekonomického, kulturního a sociálního. Právě se všemi těmito aspekty má být návštěvník seznámen v rámci objektů a expozic začleněných do projektu. Jednoduše řečeno, má poznat život v pevnostním městě konce 18. století v co nejkomplexnější formě.

Současně by však na těchto historických základech měly vzniknout nové hodnoty. Kromě oprav a revitalizace pevnostních struktur se má Terezín stát místem, kde se budou navzájem potkávat lidi z celé republiky i zahraničí. Dopomoci k tomu mají společenské, vzdělávací, kulturní a další akce pořádané v rámci projektu.

Ubytování a restaurace v okolí

Parkhotel Terezín

Parkhotel Terezín

Terezín, Ústecký kraj
Kavárna Káva s párou v Litoměřicích

Kavárna Káva s párou v Litoměřicích

Litoměřice, Ústecký kraj
Restaurace Dobrá bašta

Restaurace Dobrá bašta

Litoměřice, Ústecký kraj