Úvod > Aktuality > Výlety pro samotáře na Českolipsku: objevte skalní reliéfy i výhledy Lužických hor
Výlety pro samotáře na Českolipsku: objevte skalní reliéfy i výhledy Lužických hor
"> "> "> "> "> ">

Výlety pro samotáře na Českolipsku: objevte skalní reliéfy i výhledy Lužických hor

Vydáno 21. července 2020 Příroda
Českolipsko je krajem pískovcových skal, často ukrytých v lese, do nichž naši předkové vytesali nejrůznější zajímavosti – skalní reliéfy, sluneční hodiny nebo lesní divadlo… Pojďte objevovat krásy tohoto koutu naší země, kam sice turistický ruch vkročil, avšak nikoli v masivní podobě. Naše tipy vás zavedou na vrcholy a vrcholky Lužických hor, do Kunratického Švýcarska či do okolí říčky Svitávky.

Kunratické Švýcarsko a skalní reliéfy

cvikov skályČeské Švýcarsko určitě znáte, ale slyšeli jste někdy o Kunratickém Švýcarsku? Jedná se o malou oblast pískovcových skal, roztroušených u Cvikova. V 19. století byla mezi Cvikovem, Kunraticemi u Cvikova, Drnovcem a Mařenicemi vytvořena řada výtvarných děl v pískovcových skalách. Autory byli Karel Beckert, předseda horského spolku, a Karel Bundesmann.
 
dutý kámenNejznámější jsou pískovcové skály na přírodní památce Dutý kámen, mezi nimiž bylo v letech 1913 – 1914 upraveno výletní místo, nazývané od té doby Körnerova výšina. Jde o sklaní reliéf hlavy německého romantického básníka Theodora Körnera, který padl v pouhých 22 letech ve válce proti Napoleonovi. Pro německé obyvatelstvo byl oblíbeným válečným hrdinou. Reliéf byl vytesán v roce 1913 ke 100 výročí básníkova úmrtí. Vede sem upravená cesta se zbytky vytesaných schodů a poté zvolna sestupuje k upraveným skalám. Dále je zde pěkná vyhlídka na Drnovec, Cvikov či vrchy Klíč a Ortel. Zvláštním dojmem působí kamenný stůl s lavicí. Na stole jsou stále vidět zbytky slunečních hodin z roku 1914 a astronomicko-geografické orientační tabule.
 
Karlův odpočinekMezi Drnovcem a Kunraticemi se nacházejí další skály, prochází tudy zelená turistická a žlutá místní značka. Hned na začátku skal je skalní kaple, kterou nechal vytesat roku 1834 kunratický sedlák a bělič Franz Hülle. Uvnitř kaple byl umístěn neobvyklý obraz Madony s motivem ztroskotané lodi v pozadí, věnovaný Josefem Bundesmannem z vděčnosti za záchranu v bouři, do níž se dostal při jedné ze svých obchodních cest do Ameriky. Asi 200 m severovýchodně od skalní kaple je v lese nevelká skalnatá dolina, na jejímž konci je uměle přitesaná převislá skála s lavicí, nazývaná Karlův odpočinek. V eliptickém medailonu na lavici je uvedeno, že ji upravili členové kunratické sekce Horského spolku z vděčnosti svému předsedovi Karlu Beckertovi. Nachází se zde také jeskyně Waltro, 8 metrů hluboká jeskyně získala jméno po ilegální skupině Waltra Hofmanna, která se zde schovávala koncem 2. světové války.
 
cvikovTěsně u Cvikova vás do skal zavede žlutá místní značka. Tam objevíte velmi malebné lesní divadlo. V bývalém lomu jej vybudoval v roce 1920 cvikovský ochotnický spolek. Dnes zde zůstala už jen nevelká ve skále vytesaná místnost s okénkem a v protější stěně krátká chodba s výklenkem. Na nízkém svahu kolem lomu jsou dosud patrné zbytky hlediště.

Obrazců vysekaných do skal je v oblasti mnoho. K nejkrásnějším patří Kamenný oltář Nejsvětější Trojice, Skála smrti nebo Útěk do Egypta.
 

Výstup na vrchol Klíč

vrchol KlíčVýrazný osamocený kuželovitý vrch Klíč (760 m) je čtvrtou nejvyšší horou Lužických hor. Tvoří jej majestátní znělcová sopečná kupa pravidelného kuželovitého tvaru, která je v okolním terénu nepřehlédnutelná.
 
Pokud vyšplháte až na vrchol, kam vede relativně namáhavá turistická cesta s převýšením zhruba 400 metrů, nebudete litovat. Za jasného počasí jsou odtud vidět Krkonoše, Jizerské hory, České a Saské Švýcarsko, Krušné hory i bájná hora Říp. Na jihozápadním úbočí hory je až 60 m vysoká, místy převislá skalní stěna s rozsáhlým suťovým polem. Koncem zimy tady bývají krápníky a ledopády. Na západní straně kopce jsou vydatné prameny, sloužící dnes k napájení vodovodu, jehož přepad je v lese pod kamenným mořem upraven jako Kamzičí studánka. Jméno hory se odvozuje od staroslovanského výrazu "ključ", kterým se označovala právě vyvěrající voda.
 
Přístup na Klíč je možný z obce Svor (3,5 km), z Nového Boru (5,5 km), nebo z Kytlice (6 km). Stezku na vrchol upravili alpinisté z Nového Boru už roku 1893.
 

Hřebenovkou na Hvozd a zříceninu Starý Falkenburk

HvozdNenápadná vesnička Krompach leží v těsné blízkosti saské hranice. Prochází tudy také vrcholová cesta Hřebenovka, značená červeně. Po ní se můžete vydat na vrchol Hvozd (750 m), pátý nejvyšší vrchol Lužických hor, který tvoří státní hranici s Německem. Má dva vrcholy, přes jižní vyšší vede státní hranice a nižší vrchol je na německé straně. Dříve na obou stranách stávaly i dva hostince, dnes je v provozu pouze německá Hochwaldbaude. Česká bouda byla zbořena roku 1950.
 
Hřebenovka pak pokračuje po hranicích k hraniční uzávěře Kammloch a poté pokračuje do českého vnitrozemí. Zavede vás ke Kočičí studánce a na vrchol Sokol (593 m), kde stojí i skromné zbytky hrádku z 15. století, Starého Falkenburku. Do Krompachu se pak doporučujeme vrátit po modré cestě, zvané Korzovka.
 

Stezka skalních reliéfů u Brniště

BrništěV krajině Českolipska se většinou potkáváme se skalními reliéfy, které pamatují dávné časy. Jinak je tomu u obce Brniště, kde vznikly reliéfy ve skalách teprve v roce 2018. Čeští a němečtí umělci vytvořili mezi skalami u areálu Lesní zátiší podél staré vozové stezky, kudy se před staletími jezdívalo na pole, zajímavé landartové objekty a sochy. V rámci stezky byla odkryta a zpřístupněna takřka zapomenutá kaplička z roku 1810. Jedná se o jakousi uměleckou galerií v přírodě, kterou doplňují nejrůznější přírodní instalace.
 
Sochy vznikly podél původní úvozové cesty na místech, kde se dříve pískovec lámal. K tvorbě nových reliéfů byly použity již dříve lidskou rukou opracované skály.
Skalní město Kunratické Švýcarsko

Skalní město Kunratické Švýcarsko

Malé skalní město s názvem Kunratické Švýcarsko můžete navštívit u Cvikova nedaleko České Lípy. Při procházce potkáte skalní kapli vytesanou do pískovce, jeskyni Waltro, skalní suk Vějíř či výletní místo Körnerova výšina.

Vrchol Klíč v Lužických horách - jeden z nejkrásnějších rozhledů v Čechách

Vrchol Klíč v Lužických horách - jeden z nejkrásnějších rozhledů v Čechách

Výrazný osamocený kuželovitý vrch Klíč (760 m) je čtvrtou nejvyšší horou Lužických hor. Na jeho vrcholu se nachází skalnatá plošina, ze které je nádherný kruhový výhled na blízký Nový Bor, celé Lužické hory, ale i Ralskou pahorkatinu, České středohoří a Ještěd.

Stezka skalních reliéfů u obce Brniště na Českolipsku

Stezka skalních reliéfů u obce Brniště na Českolipsku

Stezka mezi skalami u areálu Lesní zátiší u obce Brniště, kudy naši předci jezdívali s povozy na pole, se v současnosti stala jakousi uměleckou galerií v přírodě, kterou doplňují nejrůznější přírodní instalace.

Kunratické Švýcarsko – skalní město u Cvikova

Kunratické Švýcarsko – skalní město u Cvikova

Menší, přesto však malebné skalní město pískovcových skal a čedičových varhan se nachází poblíž Cvikova a v době rozvoje turistiky před 1. světovou válkou doplněno o několik ve skalách tesaných sochařských děl a lesní kapli.

Skála smrti u Kunratic u Cvikova

Skála smrti u Kunratic u Cvikova

Skála smrti, dříve nazývaná též Rytířský skok, stojí ukrytá ve stínu stromů na pravém břehu Svitávky asi 1,5 km jižně od středu Kunratic u Cvikova. Skála je vysoká 15 metrů a je v ní vytesán reliéf, který znázorňuje rytíře na vzpínajícím se koni a dívku padající ze skály.

Hora Hvozd - druhá nejvyšší hora Lužických hor

Hora Hvozd - druhá nejvyšší hora Lužických hor

Hora Hvozd o výšce 750 m je neodmyslitelnou součástí panoramatu Lužických hor. Výrazný dvouvrcholový znělcový hřbet leží na státní hranici s Německem, nedaleko Krompachu.

Hřebenovka - multifunkční turistická magistrála

Hřebenovka - multifunkční turistická magistrála

Trasa Hřebenovky vede od Orle přes území Libereckého kraje do německé oblasti Žitavských hor a spojuje atraktivní místa vrcholových partií Jizerských, Lužických a Žitavských hor, Černostudniční i Ještědsko-kozákovský hřbet. Navazuje tak na slavnou Modrou hřebenovku ze začátku minulého století.

Dutý kámen u Cvikova – pískovcové skály se slunečními hodinami

Dutý kámen u Cvikova – pískovcové skály se slunečními hodinami

V blízkosti Cvikova, za místní částí Drnovec, se nachází chráněný přírodní výtvor zvaný Dutý kámen – pískovcové skály v borovém lese. Jedna z těchto skal je uvnitř dutá, jak by řekli odborníci, jedná se o sloupkový rozpad pískovce.

Lesní divadlo ve Cvikově

Lesní divadlo ve Cvikově

Lesní divadlo u Cvikova vybudoval v roce 1920 cvikovský ochotnický spolek. Vybral si k tomu prostředí jednoho pískovcového lomu nacházejícího se na úpatí Zeleného vrchu.

Jeskyně Waltro v Kunratickém Švýcarsku u Cvikova

Jeskyně Waltro v Kunratickém Švýcarsku u Cvikova

Jeskyně Waltro se nachází u obce Drnovec nedaleko Cvikova.

Reliéf hlavy básníka Theodora Körnera

Reliéf hlavy básníka Theodora Körnera

Poblíž silnice z Liberce do Nového Boru se nedaleko města Cvikova rozkládá skalnatý hřbet Dutý kámen, při jehož jihovýchodním okraji se ve skalním labyrintu skrývá reliéf zobrazující německého básníka Karla Theodora Körnera.

Kamenný oltář Nejsvětější Trojice v osadě Třídomí

Kamenný oltář Nejsvětější Trojice v osadě Třídomí

Do pískovce vytesaný oltář s Nejsvětější Trojicí najdete u cesty nedaleko Kunratických rybníků, poblíž obce Cvikov. Po cestě vás upoutá výhled na okolní kopce a skály.

Skalní reliéf útěk Svaté rodiny do Egypta

Skalní reliéf útěk Svaté rodiny do Egypta

Reliéf s biblickou tématikou naleznete v dnes již nepoužívaném úvozu staré cesty z Kunratic u Cvikova do Mařenic, asi 600 m severně od rozcestí v osadě Třídomí.

Karlův odpočinek v Kunratickém Švýcarsku

Karlův odpočinek v Kunratickém Švýcarsku

Uměle přitesaná převislá skála s lavicí, nazývaná Karlův odpočinek se nachází v téměř zapomenutém Kunratickém Švýcarsku nedaleko Cvikova.

Skalní kaple u Kunratic na Českolipsku

Skalní kaple u Kunratic na Českolipsku

Skalní kaple u Kunratic je v pískovci vytesaný objekt v lesích nedaleko Cvikova na Českolipsku.

Další aktuality

1.10.
2020
Projděte se po nejdelší hřebenové trase v Česku!

Projděte se po nejdelší hřebenové trase v Česku!

Českolipsko a Jizerské hory | Příroda
22.9.
2020
Ukončení sezóny na zubačce proběhne už tento víkend

Ukončení sezóny na zubačce proběhne už tento víkend

Českolipsko a Jizerské hory | Zážitky
10.9.
2020
Prohlédněte si unikátní sušárnu chmele v Dubé

Prohlédněte si unikátní sušárnu chmele v Dubé

Českolipsko a Jizerské hory | Památky
9.9.
2020
Tanvaldské slavnosti budou ve znamení dobré zábavy

Tanvaldské slavnosti budou ve znamení dobré zábavy

Českolipsko a Jizerské hory | Zážitky