Úvod > Aktuality > Technické muzeum v Brně – dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte
Technické muzeum v Brně - dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte
">
Kultura

Technické muzeum v Brně – dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte

  • Vydáno21. srpna 2016
V moderním a rozsáhlém muzeu se seznámíte s celou řadou vědních oborů; jednotlivé expozice se věnují například historické dopravě, letectví, nožířství, kovolitectví, železářství, sdělovací technice nebo vodním a parním motorům. Můžete se projít uličkou řemeslníků s dílnami hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče, nahlédnout do koloniálu s pražírnou kávy či zubařské ordinace. Nově si pro své návštěvníky Technické muzeum v Brně připravilo program výhod TMB+, které lze uplatnit u partnerských institucí. Zákazníci po předložení vstupenky z Technického muzea v Brně obdrží u partnerských institucí slevu na vstupném. Totéž platí i v opačném případě.

V hlavní budově Technického muzea v Brně můžete navštívit za jedno stupné více jak 15 stálých expozic a několik tematických výstav, které tu v průběhu roku připravují.

Mezi stálé expozice patří: Čas nad námi a kolem nás, Historická stereovize, Historická vozidla, Kabinet elektronové mikroskopie, Kovolitectví, Kultura nevidomých, Letecká historie a plastikové modelářství, Nožířství, Od tamtamů k internetu, Parní motory, Salon mechanické hudby, Ulička řemesel, Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana, Železářství, Technická herna pro malé i velké, Letecké motory, aneb kouzlo aviatiky.

Nezapomeňte, že Technické muzeum není jen hlavní budova v Brně. Muzeum spravuje i několik technických památek po celé Moravě...

Technická herna v Technickém muzeu v Brně – experimentárium pro každého

Technická herna v Technickém muzeu v Brně – experimentárium pro každého

Technická herna není expozicí v obvyklém slova smyslu. Je to zařízení, které návštěvníkovi umožňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi.

Elektrikárium VUT Brno – herna se zaměřením na elektřinu a elektroniku

Elektrikárium VUT Brno – herna se zaměřením na elektřinu a elektroniku

Herna ve stylu science center je také na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně. Je zaměřená na elektřinu a elektroniku. Návštěvníci si v ní například vyzkouší, kolik elektřiny lze vyrobit šlapáním na rotopedu.

Expozice kovářství a kolářství v Těšanech

Expozice kovářství a kolářství v Těšanech

Ojediněle zachovalý objekt řemeslnické dílny, kovárnu s hospodářským a obytným stavením, najdete v Těšanech. Kovárna byla součástí vrchnostenského dvora, který je připomínán již v roce 1377. Současnou podobu vtiskla kovárně přestavba z roku 1700. Dnes je spravována Technickým muzeem v Brně.

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou – Brdičkův mlýn

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou – Brdičkův mlýn

Expozice v prostorách bývalého Brdičkova vodního mlýna odkazují na bohatou železářskou tradici žďárského regionu. Připomínají historii hamru zvaného Šlakhamr, jehož existenci dokládají prameny z počátku 15. století.

Areál československého opevnění v Šatově

Areál československého opevnění v Šatově

Na jihomoravské hranici v Šatově vznikalo po německém záboru Rakouska v březnu 1938 těžké opevnění, ze kterého si dnes můžete prohlédnout pěchotní sruby MJ-S 3 Zahrada a MJ-S 2 Úvoz. Areál spravuje Technické muzeum v Brně.

Stará huť u Adamova – Huť Františka

Stará huť u Adamova – Huť Františka

Významnou technickou památku najdete v Josefském údolí nedaleko Brna. Střední část Moravského krasu tvořila významnou železářskou oblast s tradicí pravěkého a raně středověkého slovanského hutnictví.

Vodní mlýn ve Slupi – nová expozice vývoje mlynářství od pravěku po 20. století

Vodní mlýn ve Slupi – nová expozice vývoje mlynářství od pravěku po 20. století

Dějiny vodního mlýna jsou úzce spojeny s vývojem rozsáhlého krhovicko-jaroslavického vodního náhonu, který po staletí spoluutvářel vodní poměry povodí Dyje na hranici Moravy a Rakouska. Mlýn se čtyřmi funkčními vodními koly patří mezi nejvýznamnější a architektonicky nejpozoruhodnější objekty u nás.

Větrný mlýn v Kuželově

Větrný mlýn v Kuželově

Expozici mlynářství a života na Horňácku můžete zhlédnout v areálu u větrného mlýna v Kuželově. Samotný mlýn je jedním z mála dodnes zachovalých větrných mlýnů tzv. holandského typu. Větrný mlýn se nachází na nezalesněném hřbetu Bílých Karpat nad obcí Kuželov, jihozápadně od Velké nad Veličkou.

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně

Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu téměř tří desítek oborů – počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní výpočetní technikou.

Další aktuality

24.9.
2022
Moravská vína sklízejí úspěchy doma i ve světě

Moravská vína sklízejí úspěchy doma i ve světě

Jihomoravský kraj | Gurmánská turistika
20.9.
2022
Oskorušobraní bude o víkendu opět na Travičné

Oskorušobraní bude o víkendu opět na Travičné

Jihomoravský kraj | Gurmánská turistika
19.9.
2022
Klasická hudba oživí Lednicko-valtický areál

Klasická hudba oživí Lednicko-valtický areál

Jihomoravský kraj | Kultura