Úvod > Aktuality > #světovéČesko a moravské Benátky: město rozkročené nad vodou
#světovéČesko a moravské Benátky: město rozkročené nad vodou
"> "> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

#světovéČesko a moravské Benátky: město rozkročené nad vodou

  • Vydáno9. května 2020
Kde byste hledali vůbec nejstarší most na Moravě? Nestojí ani v Olomouci, ani v Brně, ale ve městě, kde to bez mostů zkrátka nešlo: v Litovli. Přestože k nejbližšímu moři to odtud je pár stovek kilometrů, městu se říká Hanácké Benátky nebo Moravské Benátky. Proč?

Litovel může být pyšná na své druhé přízvisko – Hanácké Benátky

Litovel
Benátky
Město totiž vzniklo na sedmi ramenech řeky Moravy. A ačkoli dnes už se jich Litovlí klikatí jen šest, městu se stále poeticky přezdívá Hanácké Benátky.

Sedmé rameno se samozřejmě neztratilo, jen není moc vidět: jmenuje se Nečíz a dlouho protékalo přímo historickým jádrem města přes náměstí Přemysla Otakara. Dnes vede pod ním 140 metrů dlouhým tunelem. Kdy zmizelo pod zemí není moc jasné – jedni říkají, že v roce 1856, jiní mluví už o začátku 17. století.
 

Nečíz, radniční věž a zvonění na přání

Jednou z kuriozit hlavního litovelského náměstí tak je schodiště vedoucí k hladině podzemní řeky. Bylo odkryto před několika lety při rekonstrukci náměstí a dnes je hezkým doplňkem litovelské radnice, která stojí jen o pár metrů dál. Nepřehlédnutelná je především 65 metrů vysoká radniční věž. Na vyhlídkový ochoz (33,5 metru) vede 174 schodů a můžete nahlédnout i do pokojíku hlásného; vstupenky koupíte v Turistickém informačním centru. Protože přímo pod věží vede podzemní koryto Nečíz, v Litovli místní rádi říkají, že radniční jde o nejvyšší věž na Moravě – v tomto případě ale míní řeku Moravu. V jednom z pater věže je zavěšený zvon z roku 1724, který původně visel na ochozu. Prý má zvláštní moc: stačí si něco přát a jedenkrát cinknout.
Zajděte se podívat také do uzoučké Šerhovní ulice za radnicí, kde uvidíte hladinu Nečízu ještě před tím, než zmizí pod zemí. Mimochodem, vedení města s ním má velké plány: vodní kanály by se měly upravit tak, aby se centrem Litovle dalo projíždět na lodičkách. Nebudou to sice gondoly, ale Hanáckým Benátkám bude taková kratochvíle rozhodně slušet.
 

Svatojánský most a další můstky a lávky

Kolik je v Litovli mostů, můstků a lávek? Podobně jako v italských Benátkách přesné číslo nikdo přesně nezná, ale odhaduje se, že jich bude přibližně 170. Nejdelší je Svatojánský: 57 metrů dlouhý most se šesti oblouky rozdílné výšky i rozpětí překračuje hlavní koryto Moravy severně od historického jádra. Vznikl koncem 16. století, kdy byl majitelem litovelského panství Jan Šembera Černohorský z Boskovic. Protože stavbu renesančního zámku pro Šemberu řídil italský stavitel Ferrabosco di Lagno, který také stavěl městskou radniční věž, patrně i most byl jeho dílem. Svatojánský most je s první zmínkou z roku 1592 nejenom nejstarším dochovaným mostem na Moravě, ale zároveň po Karlově mostu v Praze a Kamenném mostu v Písku třetí nejstarší velký most v Česku. Při nedávném průzkumu náměstí Přemysla Otakara ale archeologové objevili část někdejšího mostu přes Nečíz, který je ještě starší; podle nalezené keramiky patrně pochází z 15. století.
 

Přes lužní lesy do malé Lednice

Ke skutečnému moři je to sice z Litovle trochu z ruky, ale pohled z radniční věže vám odhalí svěže zelené moře stromů v blízkém okolí: to jsou lužní lesy Litovelského Pomoraví. V malé a celkem neznámé chráněné krajinné oblasti si Morava ponechala ráz divoké řeky s padlými kmeny a slepými rameny. Pod baldachýnem stromů se dovedně schovává i malá obdoba slavného Lednicko-valtického areálu – a podobně jako památka UNESCO na jižní Moravě i tady je krajina s řadou romantických zákoutí dílem rodu Lichtenštejnů. Při pěších nebo cyklistických výletech si zvenčí prohlédnete lovecký zámeček s empírovými fasádami Nové Zámky. Nyní v něm sídlí ústav sociální péče, dosud se v něm ale dochovaly stopy hravé symboliky: když ho stavěli, měl 365 oken jako je počet dní v roce, 52 dveří jako počet týdnů a 12 komínů jako počet měsíců. Naučná stezka vede lužními lesy k Chrámku přátelství, na opačném břehu Moravy objevíte obelisk zvaný Komín zakončený nízkou pyramidou, odkazující na mystiku starověkého Egypta, Čertův most, jeskyni Podkova a zřícenou Rytířskou síň. Podobně jako dávným lichtenštejnským hostům i vám mohou všechna místa posloužit k příjemným zastávkám a potěšení očí i srdce.
 

Nejsou Benátky jako Benátky…

  • …ale v lecčems si jsou Moravské a italské Benátky podobné. Třeba v důležitosti mostů: v italských Benátkách jich prý napočítáte přibližně čtyři stovky. Přesné číslo nikdo nezná, protože stále vznikají nové lávky a můstky k soukromým domům.
  • Největší benátské mosty – tedy kolegové Svatojánského mostu z Litovle – vedou přes Velký kanál. Jsou jen čtyři, od nejnovějšího Ponte della Constituzione (most Ústavy) přes Ponte degli Scalzi u vlakového nádraží a Ponte dell´Accademia (most Akademie) až po nejstarší a nejznámější Ponte di Rialto.
  • Most Rialto ale není nejslavnější: v popularitě ho předčí Ponte dei Sospiri (most Vzdechů), který spojuje Dóžecí palác a sousední věznici. Pro ty, kteří po mostě kráčeli k soudu, to často byla poslední možnost vychutnat si alespoň pár chvil mimo zdi věznice.
  • Nejslavnější benátský most není ani Rialto, ani most Vzdechů, ale Ponte delle Tette, most Ňader. Stojí na rio di san Canciano a kdysi na něm benátské prostitutky mohly lákat zákazníky „nahoře bez“.
CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví je území podél neregulovaného horního toku řeky Moravy mezi městy Olomouc, Litovel a Mohelnice. Oblast tvoří komplex lužních lesů a mokřadních luk s tůněmi.

Smírčí kříže na Litovelsku

Smírčí kříže na Litovelsku

Kamenné smírčí kříže patří k nejstarším památkám v kraji. Jsou připomínkou tragických událostí, které se staly v dávných časech. Na Litovelsku je najdeme v Bílé Lhotě, v Bílsku, Cholině, v Litovli, v Senici na Hané, Seničce a Vilémově.

Litovelská věž – nejvyšší věž na řece Moravě

Litovelská věž – nejvyšší věž na řece Moravě

O litovelské věži se říká, že je se svými 73 metry nejvyšší na Moravě. Samozřejmě se tím myslí na řece Moravě. Přímo pod radniční věží totiž protéká rameno Moravy, zvané Nečíz. Před radnicí se ještě na chvilku zvědavcům ukáže, pak tajně proteče pod náměstím, a k vidění je až v parku.

Empírový obelisk Komín u Litovle

Empírový obelisk Komín u Litovle

Kamenný obelisk, kterému se přezdívá Komín, je spolu s ostatními romantickými stavbami v okolí součástí areálu nedalekého zámku Nové Zámky.

Vrchol Rampach u Litovle

Vrchol Rampach u Litovle

Vrch Rampach (418 m n.m.) najdeme nad Myslechovicemi, místní částí Litovle. Je vhodným turistickým cílem v každém ročním období.

Muzeum Litovel

Muzeum Litovel

Řemesla našich předků ve stylizovaných dílnách – cukrářka, holička, řezník, sedlář, kovář, švec – tyto i mnohé další je možné vidět v první stálé expozici Muzea Litovel. Od roku 2016 jsou přístupné dvě nové expozice ve druhém patře budovy muzea. Věnují se gramofonům a silákovi Gustavu Frištenskému.

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy

Předmětem ochrany je unikátní ekosystém nížinného toku řeky Moravy s meandry, ostrůvky, náplavy a bočními říčními rameny (mezi Litovlí a Horkou nad Moravou) a navazující blízké nelesní i lesní ekosystémy, se zastoupením typických i ohrožených druhů rostlin a volně žijících živočichů.

Zkamenělý zámek – mohutné vápencové skalisko

Zkamenělý zámek – mohutné vápencové skalisko

Zkamenělý zámek se nachází mezi obcí Vojtěchov a Javoříčskými jeskyněmi v krasové oblasti s přiléhajícími zachovalými bučinami.

Morava – řeka nabízející pravou vodáckou romantiku

Morava – řeka nabízející pravou vodáckou romantiku

Řeka Morava odedávna tvoří hranice: nedaleko pramene krátký úsek historické zemské hranice Moravy a Čech. Na dolním toku zase státní hranici mezi ČR a Slovenskem i mezi Slovenskem a Rakouskem. Nejdůležitější řeka Moravy, která protéká jejím územím od severu na jih vytváří levý přítok Dunaje.

Romantický areál Nové Zámky na Litovelsku

Romantický areál Nové Zámky na Litovelsku

Krásný park vznikl podle projektu B. Petriho, podle jehož návrhu vznikl i areál parku v Lednici. V zámku je ústav sociální péče, zámek není přístupný. V parku u zámku bývají občas koncerty.

Za svatými vodami do světa ticha

Za svatými vodami do světa ticha

Tři místa s vodou, která podle pověstí uzdravovala lidi i zvířata. Najedete je na Litovelsku, v obcích Cholina, Litovel a Senice na Hané, místní část Cakov.

Arboretum Bílá Lhota

Arboretum Bílá Lhota

V zámeckém parku v Bílé Lhotě nedaleko Litovle se nachází významné arboretum s 400 druhy vzácných dřevin – listnaté, jehličnaté a stále zelené dřeviny ze severní Ameriky, Japonska, Číny, Malé Asie a dalších zemí.

Přírodní koupací biotop Litovel

Přírodní koupací biotop Litovel

Přijďte si do Litovle vyzkoušet výjimečnou kombinaci přírodního koupání a bazénu se zdravou vodou bez chemie čištěnou speciálními rostlinami. Čeká vás zde voda teplá až 27 stupňů, prvky jako v malém aquaparku a nové sociální zázemí.

Město Litovel

Město Litovel

Královské město Litovel založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. V jeho těsném sousedství stála již řadu let slovanská rybářská ves (dnešní tzv. Staré město), jejíž existenci umožňovala rozvětvená řeka Morava.

Svatojánský most v Litovli

Svatojánský most v Litovli

Nejstarším kamenným mostem na Moravě a zároveň třetím nejstarším mostem v České republice je Svatojánský most přes řeku Moravu v Litovli. Most byl postaven v roce 1592, v období, kdy se litovelským měšťanům dařilo. Dodnes patří k nejkrásnějším stavbám ve městě.

Kamenná brána Čertův most u Mladče

Kamenná brána Čertův most u Mladče

Je jednou z několika stavbiček nacházející se v bývalém zámeckém parku vybudovaném v první polovině 19. století.

Novorenesanční budova gymnázia v Litovli

Novorenesanční budova gymnázia v Litovli

Novorenesanční budova se tyčí nad hladinou rybníka ve Smetanových sadech.

Expozice Gustava Frištenského v Litovli

Expozice Gustava Frištenského v Litovli

Tato stálá výstava Muzea Litovel se věnuje významnému litovelskému sportovci Gustavu Frištenskému. K vidění jsou zde těžké činky, zápasnické úbory, nesčetné medaile, poháry, ale i dobové fotografie či předměty denní potřeby.