!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > Schwarzenberský kanál prochází rozsáhlou rekonstrukcí
Schwarzenberský kanál prochází rozsáhlou rekonstrukcí
"> "> ">
Památky

Schwarzenberský kanál prochází rozsáhlou rekonstrukcí

Vydáno 24. března 2020
Schwarzenberský plavební kanál dostává postupně svou původní historickou podobu. Zatímco velká část hlavní trasy kanálu se již dočkala obnovy, dílčí úseky tohoto pozoruhodného technického díla dosud na své vzkříšení čekají. Spolu s Lesy ČR se na projektu podílí také Vojenské lesy a statky a Tourismusverband Böhmerwald, významná nadregionální organizace v oblasti rozvoje a propagace rekreační oblasti Šumava/Böhmerwald. V rámci projektu Interreg se plánuje také revitalizaci rašeliniště v Bavorské nivě včetně zřízení naučné stezky s bezbariérovou lávkou, vyhlídkovou plošinou a pěšinou.
Vojenské lesy a Lesy ČR obnoví také takzvaný Želnavský smyk, technickou památku, která historicky spojovala Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou. Málo známá vodní cesta umožňovala plavení i celých kmenů stromů. Má proto dlouhé přímé úseky a mírné zatáčky. Tímto kanálem lesníci dopravovali kmeny nejprve do Vltavy a odtud až do Prahy, k celnici na Výtoni.

Jde o dosud nepřístupnou část Schwarzenberského kanálu, více než tři a půl kilometru dlouhý úsek. Želnavský smyk se od kanálu odděluje na hranici Národního parku Šumava v místě zvaném Klápa a odvádí vody do Vltavy u dnešní Nové Pece

Zároveň se chystá i obnova další části Schwarzenberského plavebního kanálu od bývalé osady Růžový vrch až po státní hranici. Do roku 2022 opraví lesníci i část koryta Otovského potoka a toku Světlá. Podél dosud nepřístupné části kanálu i Otovského potoka bude nově postavena také 700 metrů dlouhá přístupová cesta.

Plánované úpravy 3,5 kilometrového úseku se týkají několika vodních toků. U Schwarzenberského kanálu a Otovského potoka se nyní kácí a zpřístupňuje koryto, následovat bude oprava zídek kanálu a obnova opevnění dna. Na toku Světlá jsou už dřeviny odstraněné, pokračovat budou opravy břehových zdí a oprava opevnění dna.
Akvadukt na Schwarzenberském kanálu

Akvadukt na Schwarzenberském kanálu

Jednou ze zajímavostí na Schwarzenberském kanálu je akvadukt, kterým kanál překonává Koňský potok.

Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál byl postaven na česko-rakousko-bavorském trojmezí před zhruba 220 lety. Dílo bylo vybudováno pro splavování polenového dříví z nepřístupných šumavských hvozdů k řece Große Mühl, odkud následně po Dunaji putovalo až do císařského hlavního města a odbytiště Vídně.

Naučná stezka Vchynicko-tetovský plavební kanál - za historií plavení dřeva

Naučná stezka Vchynicko-tetovský plavební kanál - za historií plavení dřeva

Projít se podél vodního toku, který v minulosti sloužil pro plavení hojného šumavského dřeva, můžete nedaleko Antýglu na Šumavě. Vchynico-tetovský plavební kanál obchází nesplavný úsek Vydry pod Antýglem. Vodní cesta o celkové délce 13,6 km spojovala řečiště Vydry s říčkou Křemelná.

Želnavský smyk – odbočka Schwarzenberského kanálu

Želnavský smyk – odbočka Schwarzenberského kanálu

Želnavský, často nazývaný také jako Hefenkriegský smyk, je 3,8 km dlouhé historické vodní dílo vybudované po zřízení překladiště v Želnavě v roce 1887, které jej spojovalo s plavebním kanálem v místě dnešní křižovatky Klápa na hranici národního parku. Do jara 2021 prochází obnovou.

Rosenauerova kaple u Schwarzenberského kanálu

Rosenauerova kaple u Schwarzenberského kanálu

Rosenauerova kaple se nachází přibližně 2,5 km jižně od šumavské osady Jelení, na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu.

Expozice Schwarzenberského plavebního kanálu - fořtovna Jelení Vrchy

Expozice Schwarzenberského plavebního kanálu - fořtovna Jelení Vrchy

Expozice Schwarzenberského kanálu v obci Jelení Vrchy najdete přímo u cesty lemující plavební kanál, ve staré fořtovně. Před ní je soutok Jeleního smyku a nového kanálu, který zde navazuje na starý kanál.