Úvod > Aktuality > Projekt Centrum studijních pobytů v Českém Krumlově byl slavnostně zahájen
Projekt Centrum studijních pobytů v Českém Krumlově byl slavnostně zahájen
">
Památky

Projekt Centrum studijních pobytů v Českém Krumlově byl slavnostně zahájen

  • Vydáno19. srpna 2015
V areálu státního hradu a zámku Český Krumlov se ode dneška začíná budovat Centrum studijních pobytů. Symbolickým předáním klíčů stavební a zabezpečovací firmě oficiálně zahájil Národní památkový ústav dlouho zamýšlený projekt. Přednáškové sály a ubytovací kapacity se otevřou účastníkům intenzivních studijně rekreačních pobytů z tuzemských i zahraničních univerzit v dubnu 2016.
Bývalá Sloupová síň v areálu českokrumlovského zámku, která bude středobodem chystaného Centra studijních pobytů, se dnes stala dějištěm historicky významného okamžiku. Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková za účasti významných hostů, mezi nimiž nechyběla zástupkyně norské velvyslankyně Monica Stensland, oficiálně zahájila projekt symbolickým předáním klíčů od stavby zástupcům obou dodavatelských firem – Archatt památky spol. s r.o. Třebíč a Trade FIDES, a.s.
 
Projekt na vybudování Centra studijních pobytů získal dotaci z Finančních mechanismů EHP. Celkové náklady, které dosahují výše 32 070 840 Kč, budou z 80 procent hrazeny ze získaného grantu a z 20 procent z finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu.
 
Dosavadní vynaložené finanční prostředky na obnovu areálu dosahují výše téměř 600 000 000 Kč.
 
Cíle a náplň centra studijních pobytů
Cílem projektu je nejen stavební a památková obnova dlouho nevyužívaného a historicky zajímavého objektu bývalé Sloupové síně, ale zároveň atraktivní a funkční rehabilitace pro zcela nové využití – pro poznání, bádání a studium. Tematicky se Centrum studijních pobytů zaměří na problematiku správy, obnovy a rozvoje památky UNESCO, stejně jako na otázky týkající se kultury a venkova v Čechách a střední Evropě. Na zrealizování tohoto projektu se budou partnersky podílet univerzity zahraniční (HLB – Noorwegian University College of Agriculture and Rural Development; Dalhousie University, Faculty of Arts and Social Scientes) a samozřejmě také tuzemské (České vysoké učení technické, Fakulta architektury; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí; Akademie múzických umění Praha, ústav taneční vědy, Hudební a taneční fakulta; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta), dále pak město Český Krumlov a Nadace barokního divadla.
 
Budova Sloupové síně se nachází na prvním zámeckém nádvoří nalevo od Červené brány. V 16. století zde byly konírny, které svému účelu dosloužily v roce 1938. Tehdy byla budova přestavěna pro kancelářské účely a v přízemí vznikla i Sloupová síň. Ta naposledy sloužila jako výstavní prostor.
 
Otáčivé hlediště Český Krumlov – světový unikát

Otáčivé hlediště Český Krumlov – světový unikát

Otáčivé hlediště v zahradě Státního hradu a zámku Český Krumlov je otevřená divadelní scéna Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, která pochází z roku 1958. Kouzlo scéně otáčivého hlediště dodává také okolní prostředí, které tvoří především zahrada a letohrádek zvaný Bellarie.

Zámecká zahrada v Českém Krumlově

Zámecká zahrada v Českém Krumlově

Českokrumlovská zámecká zahrada prošla od svého založení ke konci 17. století složitým vývojem, který věrně odrážel dobový stylový vývoj zahradního umění. Zahrada vznikla na raně barokním kompozičním schématu, později se v její podobě projevil duch vídeňského rokoka.

Hrad a zámek Český Krumlov – prohlídka perly UNESCO

Hrad a zámek Český Krumlov – prohlídka perly UNESCO

Státní hrad a zámek Český Krumlov je významným a velmi vyhledávaným turistickým místem. Veřejnosti je otevřen od dubna do října. Celý areál hradu a zámku je průchozí, veřejnosti přístupný a v sezóně, zvláště v podvečer, je nevšedním zážitkem procházka jednotlivými nádvořími.

Hradní muzeum v areálu Hradu a zámku v Českém Krumlově

Hradní muzeum v areálu Hradu a zámku v Českém Krumlově

Hradní muzeum v areálu českokrumlovského hradu a zámku je nejstarší dochovanou částí českokrumlovské rezidence. Představuje exponáty ze zámeckých depozitářů a připomíná nejvýznamnější události, vztahující se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského panství.

Letohrádek Bellarie v českokrumlovské zámecké zahradě – v rekonstrukci

Letohrádek Bellarie v českokrumlovské zámecké zahradě – v rekonstrukci

Letohrádek Bellarie v zámecké zahradě v Českém Krumlově je vzácně dochovaná rokoková zahradní stavba, jediná svého druhu v České republice. Vzorem pro protáhlý osmiboký objekt letohrádku byl zřejmě palác Evžena Savojského Horní Belveder. V roce 2022 je nepřístupný kvůli rekonstrukci.

Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově – nejstarší barokní divadlo na světě

Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově – nejstarší barokní divadlo na světě

Unikátní barokní divadlo je situováno na zámku v samém historickém jádru města Český Krumlov, které je národní kulturní památkou a památkou seznamu UNESCO. Na celém světě jsou zachována jen čtyři divadla z 18. století se zachovanými dekoracemi a mašinerií, to českokrumlovské je však nejstarší.