Úvod > Aktuality > Zámek Vimperk už nebude spravovat Národní park Šumava
Zámek Vimperk už nebude spravovat Národní park Šumava
"> "> vim ">
Památky

Zámek Vimperk už nebude spravovat Národní park Šumava

  • Vydáno12. ledna 2015
Tato národní kulturní památka byla 9. ledna 2015 oficiálně předána Ministerstvu kultury, respektive Národnímu památkovému ústavu, územní památkové správě v Českých Budějovicích a uzavřel se tak více než půl roku trvající proces předávání. Národní památkový ústav má už se zámkem smělé plány. Pod vedením nového kastelána Vojtěcha Brože nejprve provede kompletní revizi stavu celého areálu a stanoví krátkodobé i dlouhodobé úkoly týkající se oprav, restaurování a kulturního využití zámeckého areálu. Cílem je vybudovat víceúčelové kulturně konferenční centrum v dolním zámku, i nadále provozovat zámecké muzeum a v horním zámku vytvořit standardní prohlídkovou trasu.
V letošním tu plánují restaurování reprezentačního sálu v dolním zámku a projekt provozního zázemí sálu a jeho funkčního propojení se zahradou. Postupná revitalizace zámku Vimperk bude trvat přibližně osm let.
 
Historie zámku Vimperk:
K založení vimperského hradu došlo ve 2. polovině 13. století. Nejstarší dosud známá písemná zpráva se zachovala z roku 1263, kdy byl na důležité listině uveden mezi svědky Purkart z Vimperka. Sídliště pod hradem vzniklo na přelomu 13. a 14. století a od konce 14. století patřil hrad vladykům ze Sulevic. Od konce 14. století vlastnili hrad i panství Kaplíři ze Sulevic. V roce 1470 zastupoval vězněného Petra Kaplíře jeho synovec Václav Vlček z Čenova. Z této doby pochází předsunuté opevnění Hazelburk, stavební úpravy a název Vlčkovy věže. 24. dubna 1479 povýšil král Vladislav Jagellonský Vimperk na město. V roce 1494 odkázal bezdětný Petr Kaplíř panství Zdeňku Malovcovi z Chýnova, v roce 1554 koupil Vimperk s okolními vesnicemi Jáchym z Hradce, 1554 ho prodal Vilémovi z Rožmberka, ten ho 1565 postoupil Petru Vokovi. V roce 1601 koupil Vimperk Volf Novohradský z Kolovrat. V roce 1630 prodala komise zadlužené panství Janu Oldřichu z Eggenberka, Po vymření rodu v roce 1719 zdědil panství rod Schwarzenberků. V 16. a začátkem 17. století byla provedena přestavba hradu na zámek, bylo vybudováno nové pohodlnější sídlo – dolní zámek s arkádami v renesančním slohu. V létech 1728 – 1734 byla provedena přestavba dolního zámku v barokním stylu. Poslední rozsáhlá přestavba zámku do nynější podoby byla provedena po roce 1857, v tomto roce po úderu blesku zámek vyhořel. V roce 1948 přešel zámek do vlastnictví města a v roce 1991 koupilo zámek ministerstvo životního prostředí ČR.
Státní zámek Vimperk

Státní zámek Vimperk

Státní zámek Vimperk je památkovým objektem, který prochází rozsáhlou obnovou. V roce 2021 byla ukončena její první etapa a zámek nyní nabízí tři prohlídkové trasy (v opravených i neopravených prostorách) a nové expozice Muzea Vimperska.

Další aktuality

29.9.
2022
Podzimní výlovy rybníků 2022

Podzimní výlovy rybníků 2022

Jihočeský kraj | Gurmánská turistika