Úvod > Aktuality > Turistickou sezonu v Kroměříži zahájí Poutní dny
Turistickou sezonu v Kroměříži zahájí Poutní dny
"> "> Kromeríž uvítá Poutní dny "> "> ">
Památky

Turistickou sezonu v Kroměříži zahájí Poutní dny

  • Vydáno12. dubna 2019
Návštěvnickou sezónu v Kroměříži 2019 pomyslně zahajují tzv. Poutní dny, které letos připadají na druhý dubnový víkend 13. a 14. 4. Jedná se o souhrn několika akcí, jež se konají v rámci Bolestného pátku před Květnou nedělí, kdy v Kroměříži v kostele sv. Mořice probíhá tradiční pouť k Panně Marii Sedmibolestné. Své brány v tyto dny po zimě otevírá také Arcibiskupský zámek.
Zámek KroměřížPři této příležitosti budou mít poutníci i návštěvníci arcibiskupského zámku jedinečnou možnost prohlédnout si nově zrestaurované rukopisy ze sbírek Arcibiskupství olomouckého: modlitební knihu Seger oder ein Wircker der Tugend dominikána Bertholda z Freiburku (70. léta 15. století) a Graduál chwal Božských Jana Táborského (40. léta 16. století) pocházející z kostela sv. Haštala na Starém Městě pražském.

Oba rukopisy jsou psány duběnkovým inkoustem na pergamenu a zdobeny iluminacemi. Modlitební kniha obsahuje 38 celostránkových iluminací zobrazujících život Krista. Z původně bohaté výzdoby graduálu opatřeného renesanční slepotiskovou vazbou se do dnešní doby dochovaly tři malované iniciály.

IluminaceJelikož prezentace takto vzácných knih podléhá přísnému režimu vystavování, potrvá výstava v návštěvnickém centru Arcibiskupského zámku v Kroměříži pouhé tři dny: od pátku 12. dubna do neděle 14. dubna 2019, vždy od 9:00 do 16:00 hod.

Poutní slavnost k Panně Marii Sedmibolestné, od níž se slavení Poutních dní odvozuje, se koná v pátek v kostele sv. Mořice. Hlavní mši svatou bude od 9.30 celebrovat arcibiskup Jan Graubner, další bohoslužby začínají v 6:30, 8:00, 11:00 a 17:00, na 13.00 a 16.30 je v plánu pobožnost křížové cesty. Svátost smíření lze přijmout od 7:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00 hodin.
Podzámecká zahrada v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži

Původně užitková a květinová zahrada se v 17. století proměnila v nádhernou barokní zahradu, architektonicky propojenou se zahradním průčelím zámku. Vzácné rostliny a dřeviny doplňují potůčky a rybníky, romantické malé stavby i originální sochařská výzdoba.

Poutní stezky Východní Moravy: I. etapa Kroměříž – Velehrad

Poutní stezky Východní Moravy: I. etapa Kroměříž – Velehrad

Vydejte se na cestu spojující dvě nejvýznamnější poutní místa Moravy – Svatý Hostýn a Velehrad, poznejte dávnou historii naší země. Putování zahájíte v Kroměříži, městě památek UNESCO. Po sedmi dnech můžete putování zakončit na Velehradě, odkud bylo Slovanům před mnoha věky přineseno křesťanství.

Gotický kostel sv. Mořice v Kroměříži

Gotický kostel sv. Mořice v Kroměříži

Kostel svatého Mořice v Kroměříži je jedna z největších gotických staveb České republiky. Kostel je sídlem kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Ze severu k němu přiléhá komplex Arcibiskupského gymnázia napojený Mlýnskou branou na Arcibiskupský zámek.

Květná zahrada v Kroměříži – půvabný Libosad

Květná zahrada v Kroměříži – půvabný Libosad

Při obnově města, zničeného třicetiletou válkou, vybudovali italští architekti F. Luchese a P. G. Tencalla na neplodné a bažinaté půdě za hradbami půvabnou pozdně renesanční zahradu. Prostředí zahrady je využíváno k výstavám, koncertům, slavnostem a především návštěvám návštěvníků.

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

V minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou knihovnou, památka UNESCO. Sněmovní sál bývá označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, natáčel se tu například film Amadeus režiséra Miloše Formana.