Úvod > Aktuality > Na Štěpána není pána aneb lidové tradice o druhém svátku vánočním
Kultura

Na Štěpána není pána aneb lidové tradice o druhém svátku vánočním

 • Vydáno6. prosince 2022
Na pondělí připadá druhý svátek vánoční, který připomíná památku svatého Štěpána, prvního křesťanského mučedníka, jenž podle legendy položil život za víru v Krista. Tradičně patří tento den setkávání členů rodiny a přátel, koledníkům a koním.

Svatého Štěpána ukamenovali před hradbami Jeruzaléma

ŠtěpánNa 26. prosince připadá svátek sv. Štěpána. Pocházel pravděpodobně z helénských Židů, ale během života se obrátil ke křesťanství. Stal se mužem velmi pevné víry a apoštolové na něm pozorovali „působení Ducha svatého“ – podle dobového svědectví konal Štěpán veliké divy a znamení. Proto když se rozhodli apoštolové vybrat sedm mužů, kteří by jim pomáhali v péči o chudé a opuštěné vdovy, kázat, křtít a rozdávat eucharistii, byl jako první zvolen právě Štěpán.

štěpánHorlivě kázal, že Kristus byl Mesiášem předpověděným proroky. Jeho skutky ale hlavně plamenná kázání se ovšem vůbec nezamlouvaly židovské veleradě. Ta jej obvinila z rouhání proti Bohu a Mojžíšovým zákonům. Kolem roku 35 n.l. byl Štěpán zatčen a před hradbami Jeruzaléma ukamenován. Stal se tak prvním křesťanským mučedníkem, a proto je uctíván hned po svátku Kristova narození. Podle některých zdrojů zemřel dne 26. prosince, kdy se dnes slaví jeho svátek. Existují však názory, že k jeho umučení došlo již v srpnu a v prosinci byly objeveny jeho ostatky.

svatý štěpánKult svatého Štěpána se později velmi rychle šířil po celé Evropě. Štěpán se stal světcem, kterého měli v oblibě němečtí králové i císaři. Uherští panovníci ho začali považovat za národního světce a patrona. Ne náhodou nese Svatoštěpánská koruna Uherského království své pojmenování. Obliba tohoto světce se pak šířila i díky námořníkům, kteří ho uctívají jako svého patrona. Dále je svatý Štěpán považován za patrona koní a všech „lidí od koní“, kameníků, krejčích, tkalců, tesařů a zedníků. Jeho přímluva prý pomáhá i proti bolestem hlavy.


Koleda, koleda, Štěpáne

KoledaPrvní křesťanský mučedník je 26. prosince připomínán ve všech zemích Evropy. A s jeho svátkem je samozřejmě spojeno mnoho lidových zvyků a tradic. U nás se „Štěpán“ dostal do podvědomí spolu s koledou. Původně koledování úzce souviselo se starými pohanskými zvyklostmi. Věřilo se, že právě pomocí koledy je možné změnit svůj osud. Vykoledované předměty pak symbolizovaly budoucnost. S vlivem křesťanství tato symbolika postupně z koledování vymizela a na koledu začaly chodit hlavně děti.

vánoční husaV 19. století chodívaly na koledy s hůlkou, na které byla připevněna betlémská hvězda, a s bedýnkou, ve které měly postavené malé jesličky. Pro chudé pak byla koleda příležitost, jak si obohatit jídelníček a přilepšit si na pár týdnů dopředu. Koledníci bývali nejčastěji obdarováváni něčím dobrým k snědku nebo drobným finančním obnosem. Dnes se tato tradice dodržuje už jenom na pár místech. Co však zůstalo, jsou návštěvy rodin a přátel. V minulosti lidé věřili, že v den svatého Štěpána musí být podávána drůbež – pekla se tak kachna, husa nebo kuře. I dnes se v mnohých českých domácnostech na druhý svátek vánoční podává k obědu slavnostní pečený kur, ať už se jedná o kachnu, husu, krocana nebo kuře.
 

Na Štěpána slaví i koně

žehnání konímJelikož je svatý Štěpán patronem koní, bývalo zvykem dodržovat tradice a rituály spojené právě s těmito krásnými a pro hospodářství tak důležitými zvířaty. Na mnoha místech se dodnes slavnostně žehná koním a ovsu, kterým se koně krmí. Jinde zase koně kropí svěcenou vodou, aby je v následujícím roce ochránila před zraněním a nemocí. Zvyky a obyčeje se však v minulosti netočily jenom kolem koní. Mnoho lidí si také dávalo 26. prosince žehnat červené víno v kalichu, do něhož kladli malý kámen jako vzpomínku na Štěpánovo kamenování, a víno pak vypili. Také sůl a vodu, které byly o Štěpánu svěceny, užívali lidé jako léčebný prostředek.
 

Proč na Štěpána není pána?

koláčNa svatého Štěpána také většinou končila čeledínům a děvečkám služba. Ti buď smlouvu s pánem prodloužili, nebo odešli pracovat jinam. Za dobře odvedenou celoroční práci byli zpravidla obdarováváni, a to nejčastěji zvláštním koláčem pečeným speciálně pro tuto příležitost. Tvořily jej tři spletené prameny do kruhu, který se zdobil barevnými pentlemi a ořechy. Časté bylo také darovat chase naturálie – jídlo a šaty. Veselou atmosféru ještě dokreslovali obecní pastýři, kteří si chtěli přilepšit ke svému chudému platu. Chodili od domu k domu na koledu, vytrubovali a žádali nějaký příspěvek.
 

Štěpánské pranostiky

Svatý Štěpán přináší hojnost pranostik – schválně, vzpomenete si na nějakou? Většinou se týkají rozmarů počasí a předpovědi úrody v příštím roce.
 
 • zimaNa svatého Štěpána každý se má za pána
 • Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí
 • Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří
 • Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí.
 • Na svatého Štěpána, když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje
 • Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
 • Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
 • Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato
 • Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou
 • Vánoce v jeteli – letnice ve sněhu
 • Na Vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček
Zvířátkové Vánoce ve Vrchlabí

26.12.
Zvířátkové Vánoce ve Vrchlabí

Seznamte se zvířecími pacienty v záchranné stanici KRNAP pro handicapované živočichy ve Vrchlabí. Můžete jim zde předat nějaké dobroty.

Na Štěpána na Štěpánku

26.12.
Na Štěpána na Štěpánku

Nenechte si ujít tradiční svatoštěpánskou akci. Sraz pochodníků je v Příchovicích u Turnovské chaty v 10:00 hodin. Připraveny jsou trasy na 5, 10 a 15 km pěšky i na běžkách.

Vánoce na Dlaskově statku

1.12.
30.12.
Vánoce na Dlaskově statku

Vánoční expozice na Dlaskově statku v Dolánkách přiblíží čas adventu a Vánoc, období, které bylo pro sedláky a jejich rodiny spojeno s celou řadou obyčejů a obřadů.

Česká mše vánoční J. J. Ryby v kostele sv. Salvátora v Praze

26.12.
Česká mše vánoční J. J. Ryby v kostele sv. Salvátora v Praze

Co by byly Vánoce bez slavné Rybovy mše "Hej mistře"? Rybova Česká mše vánoční v orchestrálním provedení se uskuteční v kostele sv. Salvátora na Štěpána 26. prosince 2022.

Adventní prohlídky na Kačině

10.12.
11.12.
Adventní prohlídky na Kačině

Přijďte nasát vánoční atmosféru na Kačinu. Prohlídky vánočně vyzdobeným zámkem probíhají po celý víkend.

Hudební Vánoce na zámku Sychrov

26.12.
Hudební Vánoce na zámku Sychrov

Vánoce na zámku Sychrov.

Štěpánská koleda ve Valašském muzeu v přírodě

26.12.
Štěpánská koleda ve Valašském muzeu v přírodě

Vánoční koncert v kostele sv. Anny Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Program začíná ve 13:00 a 15:00 hodin. Zpěváky a tanečníky valašského souboru Mezříčan doprovodí Cimbálová muzika Jiřího Nechanického.

Lidové Vánoce v Polabí 2022

17.11.
30.12.
Lidové Vánoce v Polabí 2022

Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se i letos koná v celém areálu skanzenu.

Betlémská cesta městem Třešť 2023

26.12.
2.2.
Betlémská cesta městem Třešť 2023

Výstava betlémů v třešťských domácnostech. V Třešti na Jihlavsku patří k vánočním zvyklostem stavění betlémů. Současníci stejně jako jejich pradědečkové budují jesličky v komorách, dílnách a garážích.

Štěpánské koledování ve stodole

26.12.
Štěpánské koledování ve stodole

Tradiční setkání u dřevěné stodoly ve skanzenu Rochus.

Výstava betlémů na Svaté Hoře v Mníšecké kapli

18.12.
1.1.
Výstava betlémů na Svaté Hoře v Mníšecké kapli

Již tradiční výstava Spolku Příbramských betlémářů ve spolupráci se Svatou Horou v Mníšecké kapli. Výstava bude od 18.12.2022 do 1.1.2023.

Svatoštěpánské odpoledne na frýdeckém zámku

26.12.
Svatoštěpánské odpoledne na frýdeckém zámku

Přijďte prožít druhý svátek vánoční na frýdecký zámek. Toto sváteční odpoledne pro vás bude od 13.00 do 17.00 hodin připraven bohatý program, ze kterého si vybere každý návštěvník.

Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

26.11.
30.12.
Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

V dávných tradicích tkví opravdové kouzlo vánoc! Připomeňte si tradice adventu, přijďte se do našeho skanzenu přenést do dob dávno minulých a seznámit se s tím, jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku prosince do svátku Tří králů.

Memoriál Alfreda Nikodéma 2022

26.12.
Memoriál Alfreda Nikodéma 2022

76. ročník nejstarší otužilecké akce v České republice se koná v Praze na řece Vltavě mezi Střeleckým a Slovanským ostrovem. Akce začne v 11.00 na severním cípu Slovanského ostrova.

Zimní království starokladrubských koní

26.12.
27.12.
Zimní království starokladrubských koní

Národní hřebčín Kladruby nad Labem zve 26. a 27. prosince do Kladrub nad Labem a do Slatiňan všechny své příznivce na tradiční vánoční návštěvu starokladrubských koní.

Další aktuality

Seznamte se: jedinečná digitální galerie The HeART of Czechia na Google Arts & Culture

Co spojuje vilu Tugendhat, Alfonse Muchu, Toyen, české skláře či Františka Kupku? Na Google Arts & Culture vůbec poprvé vznikla unikátní digitální sbírka The HeART of Czechia. Díky ní se na jediném místě seznámíte s rozsáhlým souborem umění, architektury a designu České republiky.
Kultura

Oslavte svátek sv. Barbory a nezapomeňte na větvičky třešní

Dne 4. prosince slaví svátek svatá Barbora, patronka horníků, sedláků, architektů, stavebních dělnických profesí, kuchařů, řezníků, ale i dělostřelců, zajatců a umírajících. Její přímluva vás ochrání před bouřkou, horečkou a morem. Den této světice, kterou brutálně mučil a nakonec sťal její vlastní otec, bývá spojen také s řadou lidových zvyků a pranostik.
Kultura

Hej mistře, vstaň bystře: Rybova Česká mše vánoční rozezní kostely po celé zemi

Tradiční i ojedinělé pojetí České mše vánoční, jejíž poslech je součástí vánočních svátků. Zavítejte do kostelů po celé zemi, kde si pro vás připravili jedinečné vánoční koncerty, a nechte se vnést do příběhu o narození Krista. Portál Kudy z nudy vás zve na místa, kde zazní Rybova Česká mše vánoční v podání různých sborů a orchestrů.
Kultura

#světovéČesko a nehmotné kulturní dědictví UNESCO

Oficiální památky UNESCO mají různou podobu. Zatímco zámky a kostely se do kufru a batohu sbalit nedají, poklady lidových tradic ano – třeba pestré peruánské látky a mexická keramika, řecké perníky, turkmenské koberce, nahrávky byzantského chorálu či tónů irské harfy. Vesměs jde o chráněné kulturní dědictví lidstva. I Česko se má čím pochlubit: v seznamu je zapsán lidový tanec Slovácký verbuňk, Jízda králů, sokolnictví, loutkářství, masopustní obchůzky, modrotisk, foukané vánoční ozdoby a vorařství.
Kultura