Úvod > Aktuality > Na Štěpána není pána aneb lidové tradice o druhém svátku vánočním
Kultura

Na Štěpána není pána aneb lidové tradice o druhém svátku vánočním

Na 26. prosinec připadá druhý svátek vánoční, který připomíná památku svatého Štěpána, prvního křesťanského mučedníka, jenž podle legendy položil život za víru v Krista. Tradičně patří tento den setkávání členů rodiny a přátel, koledníkům a koním.

Svatého Štěpána ukamenovali před hradbami Jeruzaléma

ŠtěpánNa 26. prosince připadá svátek sv. Štěpána. Pocházel pravděpodobně z helénských Židů, ale během života se obrátil ke křesťanství. Stal se mužem velmi pevné víry a apoštolové na něm pozorovali „působení Ducha svatého“ – podle dobového svědectví konal Štěpán veliké divy a znamení. Proto když se rozhodli apoštolové vybrat sedm mužů, kteří by jim pomáhali v péči o chudé a opuštěné vdovy, kázat, křtít a rozdávat eucharistii, byl jako první zvolen právě Štěpán.

štěpánHorlivě kázal, že Kristus byl Mesiášem předpověděným proroky. Jeho skutky ale hlavně plamenná kázání se ovšem vůbec nezamlouvaly židovské veleradě. Ta jej obvinila z rouhání proti Bohu a Mojžíšovým zákonům. Kolem roku 35 n.l. byl Štěpán zatčen a před hradbami Jeruzaléma ukamenován. Stal se tak prvním křesťanským mučedníkem, a proto je uctíván hned po svátku Kristova narození. Podle některých zdrojů zemřel dne 26. prosince, kdy se dnes slaví jeho svátek. Existují však názory, že k jeho umučení došlo již v srpnu a v prosinci byly objeveny jeho ostatky.

svatý štěpánKult svatého Štěpána se později velmi rychle šířil po celé Evropě. Štěpán se stal světcem, kterého měli v oblibě němečtí králové i císaři. Uherští panovníci ho začali považovat za národního světce a patrona. Ne náhodou nese Svatoštěpánská koruna Uherského království své pojmenování. Obliba tohoto světce se pak šířila i díky námořníkům, kteří ho uctívají jako svého patrona. Dále je svatý Štěpán považován za patrona koní a všech „lidí od koní“, kameníků, krejčích, tkalců, tesařů a zedníků. Jeho přímluva prý pomáhá i proti bolestem hlavy.


Koleda, koleda, Štěpáne

KoledaPrvní křesťanský mučedník je 26. prosince připomínán ve všech zemích Evropy. A s jeho svátkem je samozřejmě spojeno mnoho lidových zvyků a tradic. U nás se „Štěpán“ dostal do podvědomí spolu s koledou. Původně koledování úzce souviselo se starými pohanskými zvyklostmi. Věřilo se, že právě pomocí koledy je možné změnit svůj osud. Vykoledované předměty pak symbolizovaly budoucnost. S vlivem křesťanství tato symbolika postupně z koledování vymizela a na koledu začaly chodit hlavně děti.

vánoční husaV 19. století chodívaly na koledy s hůlkou, na které byla připevněna betlémská hvězda, a s bedýnkou, ve které měly postavené malé jesličky. Pro chudé pak byla koleda příležitost, jak si obohatit jídelníček a přilepšit si na pár týdnů dopředu. Koledníci bývali nejčastěji obdarováváni něčím dobrým k snědku nebo drobným finančním obnosem. Dnes se tato tradice dodržuje už jenom na pár místech. Co však zůstalo, jsou návštěvy rodin a přátel. V minulosti lidé věřili, že v den svatého Štěpána musí být podávána drůbež – pekla se tak kachna, husa nebo kuře. I dnes se v mnohých českých domácnostech na druhý svátek vánoční podává k obědu slavnostní pečený kur, ať už se jedná o kachnu, husu, krocana nebo kuře.
 

Na Štěpána slaví i koně

žehnání konímJelikož je svatý Štěpán patronem koní, bývalo zvykem dodržovat tradice a rituály spojené právě s těmito krásnými a pro hospodářství tak důležitými zvířaty. Na mnoha místech se dodnes slavnostně žehná koním a ovsu, kterým se koně krmí. Jinde zase koně kropí svěcenou vodou, aby je v následujícím roce ochránila před zraněním a nemocí. Zvyky a obyčeje se však v minulosti netočily jenom kolem koní. Mnoho lidí si také dávalo 26. prosince žehnat červené víno v kalichu, do něhož kladli malý kámen jako vzpomínku na Štěpánovo kamenování, a víno pak vypili. Také sůl a vodu, které byly o Štěpánu svěceny, užívali lidé jako léčebný prostředek.
 

Proč na Štěpána není pána?

koláčNa svatého Štěpána také většinou končila čeledínům a děvečkám služba. Ti buď smlouvu s pánem prodloužili, nebo odešli pracovat jinam. Za dobře odvedenou celoroční práci byli zpravidla obdarováváni, a to nejčastěji zvláštním koláčem pečeným speciálně pro tuto příležitost. Tvořily jej tři spletené prameny do kruhu, který se zdobil barevnými pentlemi a ořechy. Časté bylo také darovat chase naturálie – jídlo a šaty. Veselou atmosféru ještě dokreslovali obecní pastýři, kteří si chtěli přilepšit ke svému chudému platu. Chodili od domu k domu na koledu, vytrubovali a žádali nějaký příspěvek.
 

Štěpánské pranostiky

Svatý Štěpán přináší hojnost pranostik – schválně, vzpomenete si na nějakou? Většinou se týkají rozmarů počasí a předpovědi úrody v příštím roce.
 
 • zimaNa svatého Štěpána každý se má za pána
 • Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí
 • Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří
 • Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí.
 • Na svatého Štěpána, když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje
 • Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
 • Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
 • Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato
 • Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou
 • Vánoce v jeteli – letnice ve sněhu
 • Na Vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček
Kde vás přivítají na Boží hod a Štěpána?

Kde vás přivítají na Boží hod a Štěpána?

Máme pro vás spousty tipů, kam se můžete podívat během vánočních svátků a kde si užijete pohodovou sváteční atmosféru. Kam vás pozveme?

Kam v Praze o Vánocích? Na procházku po pražských betlémech!

Kam v Praze o Vánocích? Na procházku po pražských betlémech!

Zastavte se při vánoční procházce Prahou v některém z pražských kostelů – uvnitř totiž najdete mnohdy unikátní kouzelné betlémy s dlouhou historií. Nejzajímavější kousky spatříte v Loretě, v kostele Panny Marie Vítězné na Újezdě, ale také v Dejvicích, Holešovicích nebo Petrovicích.

Zimní království starokladrubských koní

26.12.
27.12.
Zimní království starokladrubských koní

Národní hřebčín Kladruby nad Labem zve 26. a 27. prosince do Kladrub nad Labem a do Slatiňan všechny své příznivce na tradiční vánoční návštěvu starokladrubských koní.

Kde se vzala vánoční tradice ozdobených stromečků a stromů?

Kde se vzala vánoční tradice ozdobených stromečků a stromů?

Bez nazdobených vánočních stromečků i obřích zářících stromů na náměstích a návsích by české Vánoce prostě nebyly ono. Odkud se ale tahle tradice vzala, kde se objevil první stromeček a čím byl tehdy ozdobený? A kdy a kde stál první velký vánoční strom pod širým nebem?

Mláďátka, štěpánské koledování i Silvestr: kdy začínají a kdy končí Vánoce?

Mláďátka, štěpánské koledování i Silvestr: kdy začínají a kdy končí Vánoce?

Betlémy, cukroví, vánoční stromeček, šupiny z kapra, zlaté prasátko, jmelí, lití olova, házení střevícem nebo krájení jablíček: to všechno jsou zvyky, které už nepatří k adventu, ale do vánoční doby. Víte ale, kdy vlastně Vánoce začínají a kdy končí?

Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

1.12.
6.1.
Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

V dávných tradicích tkví opravdové kouzlo vánoc! Připomeňte si tradice adventu, přijďte se do našeho skanzenu přenést do dob dávno minulých a seznámit se s tím, jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku prosince do svátku Tří králů.

Jak na Nový rok, tak po celý rok

Jak na Nový rok, tak po celý rok

1. leden: přelom starého a nového roku patřil v minulosti k velmi sledovaným událostem. Naši předkové v tomto období dodržovali velké množství tradic, které je měly ochránit před nepřízní osudu, ale také zaručit štěstí a bohatství. Jaké se k Novému roku vážou pověry a zvyky? A jak předpovědět, co se stane na základě pranostik?

Znáte české svaté patrony?

Znáte české svaté patrony?

Víte, kolik máme českých svatých patronů? Všichni bychom nejspíš vyjmenovali sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Anežku Českou nebo sv. Ludmilu. Celkem je jich sedmnáct – znáte například sv. Radima nebo sv. Kosmu? Vydejte se spolu s námi po místech spojených historií i legendami s českými svatými patrony, známými i neznámými.

Český folklorní rok – zvyky a tradice

Český folklorní rok – zvyky a tradice

České lidové zvyky jsou založeny na křesťanské nebo pohanské tradici, často se navíc liší kraj od kraje. Ve městech se v dnešní době udržují méně, avšak na vesnicích jsou stále velmi živé. Zvyky i tradice se nadále těší velkému zájmu všech obyvatel České republiky, pro zahraniční turisty jsou zajímavým zpestřením jejich pobytu, a to zejména přijedou–li do Česka na Vánoce, o masopustu či o Velikonocích.

Další aktuality

Studium samotné nestačí, poznávejte – levně nebo zadarmo!

Podobně jako ke studentskému životu patří zkoušky, písemky, referáty, semináře a další ohavnosti, (…pardon, povinnosti…), patří k němu i tipy, jak ušetřit – na bydlení, na dopravě, na jídle, zkrátka všude. Kudy z nudy pro vás má množství nápadů a tipů, kam se podíváte za pár drobných anebo zcela zdarma. Takže hurá za kulturou bez koruny v kapse!
Kultura

7 věcí, které nevíte… o filharmoniích, orchestrech a kapelách

V rámci oslav Roku české hudby 2024 kolem našich uší neproplouvá jen hudba. Občas slyšíme výrazy z hudební terminologie, které sice známe, ale ne příliš důvěrně. Pojď s Kudy z nudy otevřít vrátka do světa hudby a zjistit, co se skrývá za slovem filharmonie.
Kultura

Kalendář 2024: Tipy na největší hrnčířské slavnosti, keramické trhy a přehlídky řemeslníků

Kdo má rád malované i obyčejné hrnce, hrnky, mísy, džbány a další hrnčířské zboží, ten by se měl alespoň jednou za rok vypravit na pořádný hrnčířský trh. Na portálu Kudy z nudy jich objevíte celou řadu a dokonce s námi můžete za hrnčíři a jejich zbožím vyrazit téměř každý měsíc.
Kultura

Cesty za uměním: inspirace Itálií a studijní cesty českých sochařů, architektů a spisovatelů

Tisíciletá historie, fascinující architektura a umění na každém kroku: to byly hlavní důvody, které vedly české umělce do Itálie. Vydejte se v jejich stopách s Kudy z nudy a podívejte se, kam vedly jejich italské cesty, která díla obdivovali a kde hledali inspiraci pro vlastní práci.
Kultura

20 tipů, kam do galerie v Česku

Vyberte si z tipů redakce Kudy z nudy a vydejte se za uměním, raritami, historií i zábavou… Využijte naší nabídky ze světa umění – grafiky, malby a sochařství i multimediálních oborů. O historii, výtvarném umění, výstavách, umělcích i zajímavých akcích se dozvíte na řadě míst České republiky.
Kultura

Masopustní veselí 2024 vrcholí, užijte si poslední letošní masopusty!

Konec masopustu 2024 se nezadržitelně blíží, a proto nepromeškejte poslední letošní masopustní průvody a akce plné veselí a hodování. Portál Kudy z nudy vám přináší přehled maškarních obchůzek, které se v následujících dnech budou konat po celé zemi a ponoří vás do reje tance, zpěvu a dobrého jídla.
Kultura

Výstavy, které byste s dětmi o jarních prázdninách neměli zmeškat

Týden volna je príma, možná s dětmi stihnete pár věcí, na které při každodenním kolotoči nezbývá čas ani chuť. Do programu si určitě zařaďte také některou z výstav; pro mrňata, školáky i studenty se jich nabízí celá řada a portál Kudy z nudy vám předkládá rychlý přehled těch nejzajímavějších z nich.
Kultura

Rok české hudby 2024: kde najdete muzea hudby a expozice slavných hudebníků

Oslavte Rok české hudby 2024 stylově – třeba návštěvou některého muzea hudby nebo expozice, věnované našim slavným skladatelům. Pozveme vás ale také do muzea klavírů a k několika kuriózním sochám, které by nevznikly, nebýt právě hudby. Užijte si Rok české hudby s Kudy z nudy netradičně a zábavně!
Kultura