Úvod > Aktuality > Celníci a pašeráci: poznejte bývalé celnice jako hotely či zajímavá muzea

Celníci a pašeráci: poznejte bývalé celnice jako hotely či zajímavá muzea

Vydáno 27. dubna 2019 Památky
Na hranicích už dnes celníky nepotkáte, zato v Králíkách vznikl nový Památník celnictví. Dozvíte se například, co a jak se pašovalo a jak celníci pašované předměty hledali. Pozveme vás i do jiných celnic: víte, že v jedné najdete hotel a v dalších zajímavé expozice, třeba o životě a službě na hranicích? Nechybí ani neobvyklý simulátor plavby na voru.
Expozici Východočeského památníku celnictví najdete v budově bývalého gymnázia na hlavním náměstí v Králíkách. Vybudovali ji dobrovolníci z Vojensko-historického klubu Erika, přístupná je celoročně od čtvrtka do neděle a nabízí třeba přehlídku toho, co se dřív pašovalo, od cigaret a tabáku až po toaletní papír. Jen těžko se věří tomu, že v době „toaletních krizí“ v letech 1967 a 1988 šlo o silně nedostatkové zboží.
 

Expozice o celnictví není jen pro celníky

Hornaté okolí města Králíky, kraj vojenských pevností pod Králickým Sněžníkem, bylo pro pašování zboží přímo stvořené. Východočeskému památníku celnictví se tady bude dařit, můžete se tu zastavit třeba cestou na Dolní Moravu a toulkách po okolních kopcích ke Stezce v oblacích. Moderní expozice vás provede všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Zjistíte například, že celníci existovali už ve starověkém Egyptě a celnictví tak patří k nejstarším profesím. Prohlédnete si dům sv. Matouše, kancelář vyššího celního úředníka rakouského místodržitelství, historickou strážní budku se závorou, kancelář prvorepublikového celního úředníka, stejnokroje nebo imitaci nádraží u blízkého hraničního přechodu Dolní Lipka-Mezilesí, kde společně sloužili Češi a Poláci. Expozice navazuje na Památník a expozici finanční stráže; tu najdete v podzemí pěchotního srubu K-S 14 U cihelny.
 

Muzea železné opony v Rozvadově a ve Valticích

Staré celnice na hraničních přechodech často chátrají a jsou prázdné. Nové využití pro několik budov v okolí našli v Rozvadově, obci na česko-německých hranicích: od května do října vždy ve středu a v sobotu si tu prohlédnete Muzeum železné opony. Mezi spoustou exponátů a fotografií objevíte řadu rarit, v létě navíc můžete v nedalekém areálu Kóta navštívit také Muzeum pohraniční stráže; tady bývá otevřeno jen v červenci a srpnu.

Také Muzeum železné opony ve Valticích našlo útočiště v budově bývalé celnice nedaleko hraničního přechodu Valtice/Schrattenberg. K vidění tu není jen množství uniforem, zbraní a výstroje, fotografií a dokumentů, ale i četnická stanice, skutečná cela a kousek obnovené železné opony. Podívat se sem můžete až do konce listopadu, v létě se navíc pořádají noční prohlídky a nejrůznější zážitkové programy.
 

V Podskalí proplujete Svatojánskými proudy

Celnice nemusí stát jen u hraničních přechodů: důkazem je Podskalská celnice na VýtoniPraze, společně s výtoňskou náplavkou jeden z posledních autentických zbytků starobylé rybářské osady Podskalí. Podskaláci měli monopolní právo na obchod se dřevem, které se sem plavilo po Vltavě a také se tu vybíralo mýtné. Poslední vory připluly v roce 1947, ale renesanční budově její jméno zůstalo. Expozice, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy, názorně předvádí, jak se clo ze dřeva vybíralo, seznámíte se tu i s tradiční voroplavbou a rozvojem lodní dopravy. Fotografie a kresby dokumentují život vorařů a obchodníků s dřívím, dřevařů, pískařů, ledařů a dalších „lidí od vody“, kteří v Podskalí žili. Velkou atrakcí je mechanicko-elektronický simulátor, s nímž si můžete zkusit na voru proplout legendární Svatojánské proudy; voraři je museli pravidelně překonávat cestou do Prahy.
 

Celnice v zahradě brněnské vily

V zahradě vily Löw-Beer v Brně stojí domek, který kdysi sloužil k proclení potravin, později tu bývala konírna, garáž a byt správce. Zatímco ve vile, která kdysi patřila velkoprůmyslníkovi a obchodníkovi s textilem Alfredu Löw-Beerovi, si prohlédnete expozici Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, v zahradním domku zvaném Celnice najdete kavárnu a galerii, kde probíhají krátkodobé výstavy. Ta současná, nazvaná Brnem textilním, mapuje brněnské textilní tovární areály z pohledu současné památkové péče. Vila je otevřená denně kromě pondělí.
 

Stezky, hotely a skanzeny

Celní cesta v Krkonoších

Celní cesta v Krkonoších

Celní cesta je historická cesta spojující Horní Albeřice s polským Niedamirówem.

Disidentská stezka v Malé Úpě

Disidentská stezka v Malé Úpě

Na konci srpna 2018 se v Horní Malé Úpě otevřela zbrusu nová stezka, která byla vymyšlena jako připomenutí 40 let od setkávání českých a polských disidentů v Krkonoších a ukázka toho, že za svobodu se vždy muselo bojovat.

Historie celnictví na Celním úřadě v Plzni

Historie celnictví na Celním úřadě v Plzni

Celní úřad pro Plzeňský kraj nabízí všem zájemcům možnost návštěvy stálé výstavní expozice historie celnictví. Expozice zachycuje minulost i přítomnost celnictví v českých zemích od středověku po současnost.

Hotel  a restaurace Celnice Břeclav

Hotel a restaurace Celnice Břeclav

Kdysi to bylo království pohraničníků a normální smrtelník se sem jen tak nedostal. Za posledních dvacet let se jihomoravské hraniční pásmo stalo běžně navštěvovaným územím a na místě opuštěné celnice, vyrostl rodinný čtyřhvězdičkový Hotel Celnice, který představuje luxusní ubytování.

Lesní hotel Peršlák – bývalá celnice, kterou střeží Kámen republiky

Lesní hotel Peršlák – bývalá celnice, kterou střeží Kámen republiky

Při bývalé státní hranici s Rakouskem se nachází hotel, který sloužíval jako sídlo finanční stráže a celnice.

Muzeum železné opony v Rozvadově

Muzeum železné opony v Rozvadově

V budově bývalé celnice v Rozvadově najdete nové muzeum železné opony, které dokumentuje na stovkách exponátů, tisícovce dobových fotografií a celé řady kopiích důležitých historických dokumentů dějinný vývoj země od konce I. světové války.

Podskalská celnice na Výtoni

Podskalská celnice na Výtoni

Budova bývalé celnice na Výtoni čp. 412, na dnešním Rašínově nábřeží, je vedle raně barokního původního farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána posledním zachovaným zbytkem starobylé osady Podskalí.

Skanzen ochrany státní hranice a železné opony Nové Hrady

Skanzen ochrany státní hranice a železné opony Nové Hrady

V roce 2013 byl v těsné blízkosti bývalé celnice na hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck vybudován skanzen ochrany státní hranice, který je součástí Novohradského muzea. Základ skanzenu tvoří exponáty z bývalého soukromého pohraničního skanzenu v Borovanech, který vybudoval pan Radomil Marek.

Stezka svobody v Mikulově

Stezka svobody v Mikulově

Stezka svobody je vzpomínkou na odvážné lidi, kteří riskovali životy a neváhali řešit svou situaci mnohdy odvážnými činy zaplacené vlastním životem. Stezka je určena pro turisty i cyklisty, byla vybudována na místech signální stezky kudy do roku 1989 vedl drátěný zátaras a je dlouhá 2,5 km.

Stezka železné opony - evropská dálková cyklotrasa Eurovelo 13

Stezka železné opony - evropská dálková cyklotrasa Eurovelo 13

Téměř půlku století rozdělovala Železná opona Evropu na východ a západ. V současnosti se všech 16 evropských států podél této linie podílí na budování jedinečné trasy pro cyklisty i pěší. Česká část vede od Aše jižní hranicí s Německem a Rakouskem až k soutoku Dyje a Moravy pod obcí Lanžhot.

Vila Löw-Beer v Brně

Vila Löw-Beer v Brně

Vila obývaná v letech 1913 až 1939 rodinou Alfreda a Marianny Löw-Beerových, rodičů Grety Tugendhat. Vila slouží jako muzeum s expozicí Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, která přibližuje dějiny architektury i brněnských vyšších vrstev.

Mobilní aplikace Příběhy železné opony

Mobilní aplikace Příběhy železné opony

Mobilní aplikace Příběhy železné opony představuje audio průvodce míst spojených s příběhy osob, které se snažili překonat nebo překonali železnou oponu.

Brána ke svobodě - památník obětem železné opony v Mikulově

Brána ke svobodě - památník obětem železné opony v Mikulově

Památník obětem železné opony stojí asi kilometr od bývalé celnice na cestě, která za totality ležela za ostnatými dráty a sloužila výhradně pohraničníkům. Právě u Mikulova se odehrál bezpočet pokusů o útěk z totalitního Československa.