Rozvadov

Obec západně od Přimdy je známá především jako hraniční přechod mezi Českem a Německem. Leží v samém srdci magické krajiny Českého lesa, v kraji plném zaniklých osad, rašelinišť a zničených kostelů a zámků, ztracených v hlubokém lesním tichu.

Rozvadov, dvě muzea a kostel bez věže

Poloha na hranicích předurčila Rozvadov jako místo, kde vznikla dvě zajímavá muzea ochrany státní hranice, a to Muzeum železné opony na starém hraničním přechodu v budově bývalé celnice a Muzeum Pohraniční stráže v areálu zvaném Kóta.

Mezinárodní silnice procházející obcí není díky blízké dálnici tak frekventovaná jako v minulosti, opravy se dočkal i zanedbaný kostel sv. Václava. Za minulého režimu byl využíván jako sýpka, úmyslně zbořena byla i jeho věž.
 

Zámeček Diana

V lesích jižně od Rozvadova stojí barokní lovecký zámeček Diana. Traduje se, že Kolowratové, majitelé panství a známého hradu Přimda, jej nechali postavit v první polovině 18. století podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho. Zámeček obklopuje rozsáhlý a značně zanedbaný anglický park s několika alejemi, dochovalo se tu i několik dřevěných staveb, od domků dřevařů až po dřevěnou kapli či starou školu. Okolím prochází naučná stezka a cyklostezka.
 

Zapomenutá krajina

Magicky přitažlivé lesy polesí Diana s pralesem a torzem anglického parku je jen jedním z pokladů Českého lesa. V okolí Rozvadova si můžete díky pohodlnému povalovému chodníku prohlédnout vzácné rašeliniště Podkovák, projít se kolem národní přírodní památky Na požárech anebo se díky naučné stezce Vodní svět seznámit s jedinečným vodním ekosystémem dlouhodobě nevyužívaných vodních nádrží Na Kolmu. Celoročně volně přístupná je rozhledna Milíře.