Úvod > Co chcete dělat? > Galerie Vyšehrad
Kultura

Galerie Vyšehrad

Budova galerie je pozůstatkem středověké strážní věže, součásti středověkého opevnění. Stojí na skále nad tzv. Libušinou lázní. Podle představ obrozenců, z vrcholku této skály, bájná kněžna Libuše věštila slávu městu Praze.
Galerie se nově zaměřuje na mladé a nejmladší autory, přičemž její prioritní orientace je na malbu, tvorbu obrazu a příbuzná média.

Během tří let má koncepce ambici představit významné a zajímavé umělce, jejichž předností je koncentrovaná práce v jednom médiu (s přesahy), přičemž samo toto médium je mnohde aktualizováno a prověřováno různými postupy.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 13. 8. 2021