Úvod > Co chcete dělat? > Hrad Kotnov a bechyňská brána v Táboře
Hrad Kotnov a bechyňská brána v Táboře
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> Vstup do expozice "> Expozice "> Replika gotických kamen
Přidat foto
Památky

Hrad Kotnov a bechyňská brána v Táboře

Z někdejšího gotického hradu se dodnes dochovala v podstatě jen válcová věž Kotnov. Jeho ostatní části byly postupně od 17. století zničeny novými přestavbami. Nicméně ona věž je nejstarší ukázkou bateriové věže u nás – arkýřem se vysunoval trám s kladkou a jeho pomocí byla nahoru vytahována děla.

Hrad Kotnov prošel spolu s Bechyňskou bránou mezi lety 2018-20 rozsáhlou rekonstrukcí. V objektu vznikly nové expozice. Věž Kotnov je dominantní památkou na hrad, který zanikl v roce 1532. Dnes věž slouží jako vyhlídková. Celých 25 metrů vysoká věž je dnes přístupná jako vyhlídkové místo, na které vystoupáte po 155 schodech. Vychutnat si můžete překrásný výhled na starobylou část Tábora, Klokoty a lesy v okolí řeky Lužnice.

K hradní věži přiléhá jediná dochovaná městská brána zvaná Bechyňská. V té vznikla při její rekonstrukci nová expozice – "Tábor, pevnost spravedlivých i královské město". Expozice Husitského muzea představuje zájemcům historii města od pravěku až po třicetiletou válku.
 

Z historie hradu

Hrad, nazývaný původně Hradiště, založil na vysokém skalnatém ostrohu nad Lužnicí už král Přemysl Otakar II. ve 2. polovině 13. století. Poté, co jej zničili Vítkovci, hrad dali Sezimové z Ústí ve 14. století obnovit. V 15. století byl již jako Kotnov zapojen do hradeb nově vzniklého Tábora.

Po dobytí města Sezimovo Ústí roku 1420 zde husité založili město a nazvali je Hradiště hory Tábor, podle biblické hory; půdorys města byl přizpůsoben vojenským účelům. Označení Kotnov se používá až od 16. století a vztahuje se k mírně zploštělé válcové věži, která objektu dominuje; ta však stála již dříve a v husitské době byla pravděpodobně zvýšena.

Do poloviny 15. století byl hrad výrazně přestavěn a opevněn, o století později (roku 1532) poškozen při rozsáhlém požáru. V roce 1613 došlo k přestavbě jeho části na pivovar, jehož provoz se dále rozrůstal a převážná část původního hradu musela ustoupit nové zástavbě. Zboření části budov pivovaru i dalších původních objektů v areálu během 19. století jeho pevnostní charakter téměř setřely.

Hrad Kotnov lze zařadit mezi tzv. francouzské kastely – v tomto typicky českém provedení však věže nevystupovaly před hradbu a tudíž plnily více funkci pasivní a estetickou. Zajímavostí je také to, že nárožní věž je nejstarší bateriovou věží u nás.

Zobrazit více