Úvod > Co chcete dělat? > Granátová skála v Táboře
Příroda

Granátová skála v Táboře

Na pravém břehu řeky Lužnice, naproti čelkovickému mostu, se nachází geologicky zajímavý přírodní útvar "Granátová skála". V hojném počtu se zde nalézají rudé granáty typu almandinu až do velikosti lískového oříšku.
Přírodní památka Granátová skála představuje klínovitý skalní výchoz v centru města Tábor. Skalnatý výchoz ve tvaru klínu je vysoký 20 metrů a zhruba 10 metrů široký. Podle některých pramenů skála pokračuje ještě 12 m pod povrchem. Její tvar má charakter žíly, která se táhne napříč geologickými vrstvami okolních hornin v údolí Lužnice

Základní horninou skály je migmatit, který se zde nachází ve dvou podobách – tmavší a světlejší úseky. Ve světlejších, mladších, místech se hojně vyskytují krystaly granátů typu almadinu. 

Granát almandin se pro šperkařské účely používá spíše v Orientu, světoznámý český granát, odborně nazývaný pyrop, se průmyslově získává z naplavených písků v okolí Turnova.

Podle dochovaných materiálů byla větší část skály odtěžena a použita k výstavbě domů, patníků, cest v Táboře