Úvod > Co chcete dělat? > Husitské muzeum – za Husity do Tábora
Husitské muzeum – za Husity do Tábora
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Husitské muzeum – za Husity do Tábora

Jednou z nejvýznamnějších památek pozdní gotiky v českých městech je radnice v jihočeském Táboře. Sály radnice dnes slouží Husitskému muzeu, které zde nabízí prohlídku stálých expozic týkajících se husitství, v přízemí budovy je vstup do sítě podzemních chodeb.

Expozice Husité

Expozice Husité v přízemí původní městské radnice nabízí stěžejní muzejní prezentaci Husitského muzea v Táboře – expozici věnovanou husitství, která byla pro veřejnost zpřístupněna na podzim 2010. V deseti sálech se odehrává příběh husitství, vyprávěný různými „hlasy“ a obrazy.

Návštěvníka provede od kořenů husitství až po vývoj historické paměti na husitství v 19. a 20. století. Na začátku prohlídky vtáhne do děje působivý film představující situaci před vypuknutím husitských bouří. Atmosféru se snaží navodit i další místnosti, které dané téma – prameny revoluce, husitské válečnictví, vojevůdce, hledání krále, vlastní cestou, paměť, město, ve znamení kalicha – nabízejí nejen prostřednictvím textů, obrazů a exponátů, ale i videosnímky, ozvučenými diorámaty či animovanými sekvencemi. Děti ocení, že se s klíčovými pojmy seznámí prostřednictvím komiksových panelů. V expozici na ně čekají též tajné zásuvky a dvířka s úkoly nebo vtipné výjevy v kukátkách. Mohou si vyzkoušet, jak jim padne kroužková košile či jak se sedí na královském trůně. Expozice Husité je bezbariérová a je možno si zapůjčit speciální průvodcovské texty v Braillově písmu pro nevidomé.
 

Rozsáhlé sklepení

Rozsáhlé sklepy z 15. a 16. stol. byly vyhloubeny ve skalním podloží v hloubce až 16 metrů a jsou zajímavou technickou památkou pozdního středověku. Prohlídková trasa má délku přibližně 500 metrů a vznikla roku 1947 propojením sklepů pod Žižkovým náměstím. Vstup je ze staré radnice v Táboře.

Od počátku husitského osídlení vznikaly městské sklepy jako nedílná součást hospodářského zázemí středověkého domu. Kromě uchovávání potravin a nápojů sloužily sklepy i jako útočiště před nepřítelem a zejména před ničivými požáry, jež v minulosti několikrát těžce město poškodily. Rozloha táborských sklepů je obdivuhodná. Některé prameny uvádějí celkovou délku až 14 kilometrů. Mnohde vytvářejí tři patra podzemí. Teplota se zde pohybuje po celý rok kolem 10 °C. V roce 1947 došlo z podnětu architekta Vojtěcha Kraupnera k propojení sklepů několika domů, takže vznikl prohlídkový okruh pro návštěvníky o délce asi 500 metrů. Okruh začíná ve sklepení staré radnice, kde je také umístěno lapidárium, a sleduje linii domů na jižní a východní straně Žižkova náměstí. Končí v podzemí domu čp. 6 na severní straně náměstí. Zde nalezne návštěvník také malou expozici, která dokumentuje práci v podzemí v 15. století.
 

Gotický radniční sál

Gotický radniční sál je druhý největší svého druhu v zemi. Nejvýznamnější památkou je zde kamenný znak s postavičkami Jana Žižky a Jana Husa. Stará táborská radnice je jednou z nejvýznamnějších pozdně gotických profánních staveb v Čechách. Roku 1521 stavbu dokončil architekt Wendel Roskopf, později byla barokně upravena a roku 1878 přestavěna architektem Josefem Niklasem do nynější pseudogotické podoby.

Gotický sál je v sezóně 2019 pro rekonstrukci uzavřen.
 

Věž Kotnov

Kromě budovy radnice muzeum provozuje expozice v dalších objektech. Výhled na město Tábor nabízí věž Kotnov. Ta je dominantní památkou na hrad, který zanikl požárem roku 1532 a na jeho zbytcích byl v letech 1612 – 1613 vybudován pivovar. K hradní věži přiléhá jediná dosud stojící městská brána, zvaná Bechyňská.

Expozice v Bechyňské bráně je v roce 2019 kvůli rekonstrukci uzavřena
. Slavnostní otevření expozice je naplánováno na 18. dubna 2020.
 

Pracoviště táborského muzea

Pracoviště táborského muzea sídlí v augustiniánském klášteře z let 1642 – 1666. Rajský dvůr bývalého kláštera byl rekonstruován v rámci obnovy budovy v roce 2019. Jeho vzhled navazuje na původní barokní koncept a je charakteristický osově souměrným členěním na čtyři travnatá pole ohraničená dlážděnými cestami, po obvodu jsou výrazné prosklené arkády obnoveného ambitu, které byly v období věznice zazděny. Rajský dvůr je dějištěm řady kulturních akcí a je v letní sezóně zdarma přístupný spolu s Galerií Ambit.
 

Galerie Ambit

Galerie Ambit byla vytvořena v části obnovené křížové chodby (ambitu) bývalého kláštera a slouží pro výstavy výtvarného umění a artefaktů. Navazuje na Rajský dvůr a je přístupná zdarma v letní sezóně.
 


Husitské muzeum v Táboře
2017 – II. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2017 – za stálou expozici „Život na Blatech a Kozácku“

Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2015 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2015 – za publikaci „Jan Hus 1415/2015“
2010 – Zvláštní cena udělená na návrh čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní výstava roku 2010 – za stálou expozici „Husité – Události, osoby, příběhy“