Úvod > Co chcete dělat? > Synagoga v Mikulově
Synagoga v Mikulově
"> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Synagoga v Mikulově

Synagoga pochází z roku 1550, tedy z doby, kdy v Mikulově půsovil rabi Löw. Její současná barokní podoba vznikla kolem roku 1720 po požáru zámku a židovské čtvrti. Představuje poslední dochovaný příklad templu tzv. polského typu u nás.
Synagoga v Mikulově byla postavena kolem roku 1550, současný barokní vzhled získala přestavbou po požáru v roce 1719. Horní synagoga je poslední zde dochovanou modlitebnou. Významná je především tím, že prezentuje jedinou synagogu polského typu u nás – impozantní vnitřní prostor je vynesen v čtveřici kupolí, které jsou sklenuty do čtyřsloupového pilíře uprostřed haly.
 
Sloužila bohoslužebným účelům do doby krátce po druhé světové válce, kdy byla mikulovská židovská obec, za války zlikvidovaná, dočasně obnovena. Desítky let pak synagoga chátrala. Zásluhou Regionálního muzea v Mikulově byla zachráněna před demolicí a v letech 1977-1989 proběhla její náročná oprava. Obnovit zničenou stavbu do zcela původní podoby se bohužel tehdy již nepodařilo. Odbourána byla zimní modlitebna i rozpadající se přístavek se schodištěm na ženskou galerii. Hebrejské nápisy v hlavní síni byly překryty novou výmalbou, byl odstraněn barokní svatostánek zvaný aron-ha-kodeš, jedinečné dílo rakouského sochaře Ignáce Lengelachera.
 

Expozice rabiho Löwa

V Horní synagoze naleznete poutavou expozici věnovanou rabi Löwovi a židovské vzdělanosti na Moravě. Rabbi Jehuda Löw ben Becalel (asi 1525-1609) prožil 20 let, zčásti též v Mikulově, jako moravský zemský rabín. Mikulov byl totiž od poloviny 16. do poloviny 19.století náboženským, politickým a kulturním centrem všech moravských Židů, zdejší židovská obec bezkonkurenčně nejrozsáhlejší a nejpočetnější na Moravě.

Expozice předvádí celou problematiku v historických a společenských souvislostech, zobrazuje životní běh rabiho Löwa, ukázky z jeho literárních děl, jeho vliv na židovské společenství Moravy, dějinné souvislosti – postavení židovského obyvatelstva na Moravě v 16. století, učence, kteří ho ovlivnili, renesanční prostředí města Mikulova a zdejší židovské obce, význam díla rabiho Löwa a jeho následovníky.

Druhá část expozice zachycuje představitele židovské vzdělanosti Moravy, náboženské a světské osobnosti v období středověku, renesance a baroka, židovské osvícenství (haskalu), představitele moderní vědy po nabytí občanských práv v polovině 19. století až po jejich rozmach v první polovině 20. století. V přízemí se ještě nalézá regionální expozice o historii a památkách židovské obce v Mikulově.
 

Projekt "10 hvězd"

V průběhu let 2011–2013 proběhla v rámci projektu "10 hvězd – revitalizace židovských památek v ČR" rekonstrukce mikulovské synagogy. Mikulov byl po více jak čtyři staletí významným duchovním, kulturním a správním centrem moravských Židů a Horní synagoga (nazývaná též Stará, Dómská, Altschul) byla nejstarší ze zdejších synagog.

Hlavním cílem projektu "10 hvězd" bylo navrátit synagoze podobu odpovídající barokní přestavbě z let 1719-1723. Postavila se nová zimní modlitebna dle původního půdorysu, stejně tak se do původních míst vrátilo schodiště na ženskou galerii, snížila se úroveň podlahy, zcela se zrestaurovala štuková výzdoba včetně kartuší s hebrejskými nápisy. Dle dochovaných fotografií a obrazů byl postaven nový aron-ha-kodeš.

Synagoga nadále slouží výstavním a dalším kulturním účelům (stálá expozice i sezónní výstavy, koncerty, přednášky, workshopy, projekce), které pořádá Regionální muzeum v Mikulově.

Ubytování a restaurace v okolí

Mikulovské Rudolfinum

Mikulovské Rudolfinum

Mikulov, Jihomoravský kraj
S přáteli na víno do Mikulova

S přáteli na víno do Mikulova

Mikulov, Jihomoravský kraj
Boutique Apartman Mikulov

Boutique Apartman Mikulov

Mikulov, Jihomoravský kraj
Penzion Husa v Mikulově

Penzion Husa v Mikulově

Mikulov, Jihomoravský kraj