Úvod > Co chcete dělat? > Hrzánský palác s expozicí Symboly republiky: Pilíře české státnosti
Památky

Hrzánský palác s expozicí Symboly republiky: Pilíře české státnosti

V jižní části Loretánské ulice stojí jeden z několika pražských paláců Hrzánských. Je jedním z nejstarších hradčanských domů. Každou středu je zde přístupná stálá expozice Symboly republiky: Pilíře české státnosti.

Hrzánský palác – původní gotický měšťanský dům, jehož majitelem byl Petr Parléř, byl později pozdně goticky a poté renesančně upraven (zachoval se bosovaný portál a zbytky sgrafit). V 50. letech 17. století jej získali Kolowratové a nechali jej přestavět na raně barokní čtyřkřídlý palác, který později prošel již jen menšími úpravami. Kromě Kolowratů a po nich Hrzánů z Harrasova palác vlastnila kapitula sv. Víta a po ní měšťané, žili tu i malíři F. Engelmüller a J. Slavíček.

V 50. letech 20. století byl palác adaptován pro potřeby reprezentace státu (dnes Úřad vlády ČR). Palác stojí v prudkém svahu, takže zatímco průčelí do Loretánské ulice má jen jedno patro, na druhé straně nad ulicí Úvoz se tyčí pater pět. Ve dvoře je barokní kašna se sochou Herkula.

Expozice přibližuje historické kořeny oficiální české státní symboliky, zahrnující velký a malý znak, státní barvy, vlajku, prezidentskou vlajku, státní pečeť a hymnu. Na výstavě jsou k dispozici desítky exponátů mapující vývoj naší symboliky od prvopočátků v době Přemyslovců, přes období Lucemburků a Habsburků, po návrhy státního znaku ve dvacátém století v době první republiky a po revoluci v roce 1992. Oficiální státní symbolika České republiky plní především funkce identifikační a reprezentativní, svým způsobem však také přibližuje jednotlivé etapy z více než tisíciletých dějin státu. Připomíná historickou kontinuitu, návaznost současnosti na úsilí desítek generací předků.

Výstava je určená především pro studenty základních a středních škol a vyučující humanitních předmětů. Prohlídka a podávaný výklad je vhodným rozšířením výuky občanské výchovy, dějepisu či společenských věd.