Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Křišťanov-Vyšný s výskytem šafránu bělokvětého
Příroda

Přírodní památka Křišťanov-Vyšný s výskytem šafránu bělokvětého

Přírodní památku Křišťanov – Vyšný najdete nedaleko obce Křišťanov, asi 6 km východně od Volar. Důvodem ochran jsou dvě samostatně oddělené lokality s mokřadními a vlhkomilnými ekosystémy. Na jaře zde pravidelně rozkvétá ohrožený šafrán bělokvětý.
Přírodní památka Křišťanov-Vyšný leží dva kilometry jihozápadně od obce Křišťanov na Šumavě, na výměře 4,41 hektaru, v nadmořské výšce 855-880 metrů. Jedná se o dvě malé luční plochy v údolí pravostranných přítoků Blanice, které tvoří rašelinné louky na prameništích, s početnou populací ohroženého šafránu bělokvětého, který roste na vlhčích, i sušších plochách.

Kromě toho zdejší motýli a střevlíci poletují mezi ostřicemi, prstnatci, rdesny a trojšťětovými bylinami. Charakteristickými ptáky jsou zde chřástal polní, bekasina otavní a bramborníček hnědý.

K přírodní památce se dostanete nejsnáze z obce Křišťanov, nejprve po žluté značce a posléze po zelené. V těsné blízkosti chráněného území se nachází také vojenský prostor Boletice.