Úvod > Co chcete dělat? > Městské hradby Jemnice
Památky

Městské hradby Jemnice

Jemnice náležela v kraji mezi první města, která měla pevné hradby. Dal ji opevnit Přemysl Otakar I. v roce 1227. Hradební zeď byla zbudována kolem celého města, postaveného na vysokém a srázném ostrohu nad údolím Želetavky, a jenom z východu vedla k městu úzká rovinka.
Královské město Jemnice bylo založeno začátkem 13. století. Příkaz k jeho opevnění dal roku 1227 král Přemysl Otakar I. tehdejšímu správci bítovského kraje. Důvodem byla nejistá situace na moravsko-rakouském pomezí. Opevnění však bylo dokončeno až počátkem 14. století. Ohrazené město mělo tvar nepravidelného lichoběžníku s nejmohutnějšími hradbami na severní a východní straně. Dodnes na původním opevnění stojí část městských domů.

Hradby po celém obvodu města byly zděné a pevné. Doplňoval je val, příkop, bašty, brány a barbakán. Svoji obrannou funkci plnil i hrad (dnes zámek) vystavěný v jihovýchodní části. Největší zvláštností zde bylo právě předsunuté opevnění tzv. barbakán. Měl čtyřúhelný půdorys, byl vysoký, zděný, zastřešený a opatřený podsebitím se střílnami a otvory v podlaze pro vylévání různých tekutin na nepřítele. Nacházel se v prostoru dnešní ulice Malá branka při domech čp. 501, 502 a 155. Příkop na východě a severu byl v případě útoků zatopen vodou. Přístup do města byl pomocí dvou bran a pak ještě čtyř forten. Další barbakán se nacházel i při druhé Horní bráně.

Jemnické opevnění se do dnešní doby zachovalo na mnoha místech, i když mnohdy přestavěné či včleněné do novější zástavby. Při ulici Malá branka, 28. října a V Zahrádkách jsou docela dobře zachované zbytky hradebního pásu, konkrétně v ulici V Zahrádkách se také dochovala jediná okrouhlá bašta. Na konci ulice Malá branka pak můžete vidět zbytek Dolní brány v podobě její části vnější zdi. Vedle portálu je zasazena do zdi soška Kamenné panny. Téměř 90 centimetrů vysoký figurální reliéf, zřejmě raně gotického původu, znázorňuje ženu s rukama zkříženými na řasnatém oděvu. Podle legendy prý jde o zakladatelku města pohanskou kněžnu Jemnou, podle níž bylo pojmenováno město. Ve skutečnosti se však spíše jedná o podobu Anežky dcery Přemysla Otakara I., který nechal zdejší opevnění zbudovat. Další část opevnění najdete na konci Husovy ulice, jde o zbytek barbakánu dříve zde stojící Horní brány.

Hradby procházejí postupným restaurováním, rozsáhlý komplex parkánových hradeb měří po obvodě téměř dva kilometry. Po částech se hradby opravují každoročně.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 13. 8. 2021
18.9.
19.9.
Dny evropského dědictví na Bítově

Dny evropského dědictví na Bítově

Uherčice, Jižní Morava
25.9.
26.9.
Hradní kaprobraní na Bítově

Hradní kaprobraní na Bítově

Uherčice, Jižní Morava
11.12.
12.12.
Proti proudu času

Proti proudu času

Uherčice, Jižní Morava
15.5.
30.9.
Prodloužené prohlídky hradu Cornštejn

Prodloužené prohlídky hradu Cornštejn

Bítov, Jižní Morava