ÚvodCo chcete dělat?PamátkyKlášter Sázava – pouť za svatým Prokopem a jeho pokračovateli
Klášter Sázava, kudy z nudy
Památky

Klášter Sázava – pouť za svatým Prokopem a jeho pokračovateli

Sázavský klášter úzce spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa patří k nejpozoruhodnějším poutním i historicky a umělecky místům v Čechách. Přijďte i Vy a okuste atmosféru a krásu místa .
Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách se nachází v místě, kde se na začátku 11. století v jeskyni nad řekou Sázavou usadil poustevník jménem Prokop. Časem kolem sebe shromáždil komunitu poustevníků, která se kolem roku 1032 díky přemyslovským knížatům Oldřichovi a jeho synovi Břetislavovi proměnila v benediktinský klášter.

Zvláštností kláštera bylo po celé 11. století slovanská liturgie.  Klášter tak navázal na někdejší dědictví věrozvěstů Velké Moravy sv. Cyrila a sv. Metoděje.  Slovanští benediktini v Sázavě vytvořili řadu významných slovanských písemných památek. Klášter proslul i jako místo, kde chudí a nemocní nacházeli zastání a uzdravení. Dnes Národní památkový ústav nabízí prohlídkový okruh s průvodcem pod názvem  Svatoprokopská Sázava, nově můžete zvolit i samostatnou prohlídku s pomocí videoaudioprůvodce – aplikaci si stáhnete na pokladně kláštera. Pravidelně též nabízíme interaktivní prohlídky s tvůrčími dílnami pro jednotlivce i skupiny a příležitostně i opravdu mimořádné prohlídky, zpravidla běžně nepřístupných míst a také jiné kulturní aktivity – koncerty, divadlo, festivaly – například prázdninový Květinový den.
 

Okruh s průvodcem Svatoprokopská Sázava

Prohlídková trasa s průvodcem zahrnuje severní zahradu se základy románského kostela zasvěceného sv. Kříži již v roce 1070, v jehož blízkosti se nachází i pověstná svatoprokopská jeskyně (přístupná jen mimořádně). Dále procházíme kolem gotické monumentální architektury nikdy nedostavěného chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele ze 14. století. Pokračujeme do bývalého klášterního obydlí, kde volnějším tempem můžete obdivovat nebo poznávat spousty klášterních archeologických nálezů, modelů a  středověkých rukopisů ve slovanském, latinském i českém jazyce. To nejcennější, kde můžete zakusit ještě ozvěny středověkého mnišského života, je ale výjimečná gotická kapitulní síň vyzdobena malbami z doby vlády císaře Karla IV., například zcela výjimečné zobrazení Madony Sázavské kárající  nebo Pannu Marii s těhotenským bříškem. Možná také na klenbě najdete mezi půvabnými tvářemi andělů toho svého anděla ochránce. V křížové chodbě a v bývalé mnišské jídelně se zase budete moci ponořit díky rozsáhlým nástropním freskám do jakési obrazové legendy a příběhů svatého Prokopa a jeho pokračovatelů. Prohlídkový okruh je koncipován jako příběh od prvopočátků až do dneška a tempem a zájmem se přibližuje konkrétnímu zájmů návštěvníků.
 

Audiovideoprohlídka s mobilním telefonem

K dispozici je pro zájemce i nová forma prohlídky tohoto okruhu, a to bez živého průvodce a tedy bez nutnosti čekat na pevný začátek prohlídky. V pokladně kláštera si můžete zakoupit tzv. audiovideoprohlídku, kterou si stáhnete na váš chytrý telefon s daty. Zajímavý tento typ prohlídky je především pro ty, kteří dají přednost vlastnímu tempu bez ohledu na ostatní návštěvníky a také pro ty, které budou zajímat fotografie a nákresy středověkého kláštera bez novějších úprav, fotografie z  objevů ranně středověkých archeologických nálezů, hráče české hry Kingdom Come: Deliverance. Dobou středověkého kláštera na Vás dýchnou krátké videoarty z autentických prostor klášterních interiérů včetně zvuků a úryvků starolověnského jazyka.
 

Prohlídky pro vozíčkáře a neslyšící

Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou mohou využít bezbariérový přístup do exteriérů na nádvoří a v severní zahradě, ale počítejte s mírnými nerovnostmi terénu a různými povrchy s drobnými kamínky a jemně modulovaným trávníkem. Hlavní prohlídkový okruh je s dopomocí přístupný (nutno překonat 2 schody).

Neslyšící a nedoslýchaví mají k dispozici textového průvodce.
 

Klášterní interaktivní programy s tvůrčí dílnou

Nový projekt Sázavského kláštera nabízí ve vybraných dnech dopředu ohlášeným skupinám školní mládeže a seniorů, v létě pak i běžným příchozím zájemcům malým i velkým – zejména rodinám s dětmi – program s tvořivými dílnami, v němž se seznámí nejprve s nejkrásnějšími klášterními prostorami v komunikaci s lektorkou, a poté každý z účastníků si dle své šikovnosti a zájmu vybere následně jednu tvůrčí činnost a výsledkem jeho práce bude dárek nebo suvenýr pro sebe nebo pro své blízké.
 

Markétina knihovna

Návštěvníci Sázavského kláštera si mohou při čekání na prohlídku nebo jen tak při relaxaci listovat knihami z dřevěné zámecké knihovny umístěné ve volně přístupném vestibulu klášterní budovy s pianem, stolečky a židličkami. V knihovně se nacházejí publikace z pozůstalosti po paní Markétě, která před lety stála u myšlenky knihoven, které se nacházejí ve veřejném prostoru. Zájemci si knihy mohou zapůjčit krátkodobě i dlouhodobě domů.
 

Zahrady Sázavského kláštera

Klášter je zahradami obklopen ze všech světových stran. Avšak v současnosti jedinou veřejně přístupnou částí klášterní zahrady je zahrada severní, která leží za věží s oblouky nedostavěného chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Ve středu travnaté severní zahrady se nacházejí základy kostela sv. Kříže z 11. století, které byly odkryty v sedmdesátých letech 20. století. V místě dnešní zahrady, pravděpodobně již od počátků kláštera, se nacházela malá osada laiků. Archeologické průzkumy zde odhalily pozůstatky obydlí i řemeslnických dílen. Vstupné na zahradu zdarma. Protože je ale zahrada i oblíbeným místem pro svatební obřady, může v průběhu jejich konání být vstup na zahradu omezen. V brzké době očekáváme i revitalizaci zahrad Svatoprokopské, Mariánské a Východní. Terénní práce v prostoru tzv. svatoprokopské zahrady v areálu sázavského kláštera byly vyvolány záměrem NPÚ a emauzských benediktinů zpřístupnit veřejnosti jeskyni sv. Prokopa.
 

Prohlídka v kostele: Svatý Prokop – český patron

V Sázavském klášteře lze také navštívit i prohlídkový okruh, který zajišťuje místní Římskokatolická farnost pod názvem Svatý Prokop – český patron.  obsahuje zejména prohlídku kostela a v něm také instalovanou výstavní expozici. V kostele se také konají pravidelné bohoslužby.


Střípky z archeologie: pozůstatky středověkého domu u jeskyně sv. Prokopa

Výjimečně dobře dochované pozůstatky středověkého domu z přelomu 14. a 15. století odhalil archeologický výzkum ke konci roku 2023 v klášteře Sázava v těsné blízkosti jeskyně sv. Prokopa. Dům měl nejméně dvě patra a zabíral plochu až 190 m2. Měl až tři trakty a podzemními prostory byl propojený s jeskyní sv. Prokopa. Část domu se nacházela přímo nad jeskyní, na výšku mohl měřit až 4 metry. Jednou z funkcí středověkého domu, který se nalézal severně od původního klášterního kostela, byl přístup do jeskyně. Z horních pater se do suterénu scházelo schodištěm v síle zdi. To bylo opatřeno kamenicky opracovaným opukovým portálem. Další portál pak spojoval suterén s jeskyní.

Výzkum přinesl také množství archeologických nálezů. Převážně se jedná o režnou keramiku a kachle, předměty ze železa (stavební hřeby a hřebíky, skoby, nůž, kleštičky, hrot šipky), mazanice, fragmenty omítek a malt, či strusky. Vzácnou kategorii nálezů představují výrobky ze skla (zlomky kruhových okenních terčíků a stolních nádob). K drobným předmětům každodenní hmotné kultury je možné zařadit tenké kostěné šídlo, závažíčko a přezku, které byly vyrobeny ze slitin barevných kovů. Několik drobných mincovních nálezů zastupuje stříbrný parvus z počátku 14. století. Mezi atypickými artefakty stojí za zmínku umělé vejce pro slepici (tzv. podkladek). V dalších částech domu pak odborníci našli například hrot šipky do kuše, úlomek šestiboké románské dlaždice s perutí gryfa, gotickou dlaždici s otisky tlapy psa a kopyta srnce. Z 12. století, tedy z doby, která předcházela vzniku gotického domu, pocházejí i nalezená horkovzdušná topeniště a také zbytky masivního zdiva o šíři až 2 metry, pojeného hlínou.

Aktuality

Klášter Sázava – Hradozámecká noc aneb odpoledne a večer u sv. Prokopa

Večerní a noční program.
Sázava, Středočeský kraj

Klášter Sázava – koncert Musica Dolce Vita

Srdečně vás zveme v sobotu 19. října od 18:00 hod. do refektáře Kláštera Sázava na galakoncert k Roku české hudby při příležitosti 20. jubilejní sezóny dámského tria Musica Dolce Vita.
Sázava, Středočeský kraj

Klášter Sázava – kreativní dílna Vyrob a ozdob si svůj deník či knihu

Máte rádi sešitky, notesy a deníky či malé knížky do ruky? Pojďte si prožít proces zrodu deníku od složených papírů, přes šití stránek, lepení až po výzdobu obálky.
Sázava, Středočeský kraj

Klášter Sázava – kreativní dílna písmomalířská s výrobou ručního papíru

Písařská a písmomalířská dílna i s výrobou ručního papíru.
Sázava, Středočeský kraj

Výtvarná soutěž pro děti a mládež – Zázraky svatého Prokopa

Soutěž probíhá od 15. 2. do 1. 8. 2024.
Sázava, Středočeský kraj

Street food festival Sázava

To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte v sobotu 14.září 2024 na 1. ročníku akce Street food festival Sázava.
Sázava, Středočeský kraj

Klášter Sázava – letní tvůrčí programy pro rodiny s dětmi

Program pro děti.
Sázava, Středočeský kraj

Český patron svatý Prokop – prohlídkový okruh v poutním areálu sv. Prokopa v Sázavském klášteře

Nový prohlídkový okruh: Český patron svatý Prokop – Seznámení s životem světce a zemského patrona.
Sázava, Středočeský kraj

Kavalier – designové i laboratorní sklo

Kavalierglass alias Simax ze Sázavy je předním evropským výrobcem laboratorního, technického a varného skla pro domácnost, který má již 180letou tradici ve výrobě borosilikátového skla.
Sázava, Středočeský kraj

Čertova brázda – záhadné místo mezi Sázavou a Chotouní

Čertova či Prokopova brázda je jednou z největších záhad nejenom České republiky, ale také střední Evropy. Jedná se o linii dlouhou desítky kilometrů, která je zaříznutá do krajiny mezi Sázavou a Chotouní.
Sázava, Středočeský kraj

Naučná stezka Votočnice

Součástí čertovské stezky je pět informačních tabulí a dřevěná vyhlídková plošina, z níž je výhled téměř na celou lokalitu.
Sázava, Středočeský kraj

Kulturní síň U Martina v Sázavě

Kulturní síň U Martina v budově bývalého barokně přestavěného kostela v Sázavě, slouží k pořádání kulturních akcí.
Sázava, Středočeský kraj

Sklářská huť František v Sázavě

Sklářská huť František se nachází v Sázavě v okrese Benešov. Od 13. dubna 2010 je areál kulturní památkou. Jedná se o hodnotnou stavbu industriálního dědictví, reprezentující fenomén sklářství ve středních Čechách 2. poloviny 19. století, s ojediněle zachovanými exepláři strojního zařízení.
Sázava, Středočeský kraj

Studánka Rakovka s lůžkem sv. Prokopa u Bílého Kamene

Půvabnou studánku Rakovku, na pravém břehu řeky Sázavy asi 2 km jižně od kláštera, najdete skrytou v lesíku blízko naleziště krystalového vápence na Bílém Kameni. Již pravěcí obyvatelé usazení ve zdejším kraji těžili tento kámen a náramky z něho byly známé od pradávna v celé Evropě.
Sázava, Středočeský kraj

Kaple sv. Prokopa a studánka Vosovka v Sázavě

Jen necelé 2 km jihozápadně od Sázavského kláštera příjemnou cestou, která sleduje tok řeky Sázavy najdete kapličku sv. Prokopa nad studánkou jménem Vosovka. Její jméno je prý odvozeno od osiky, které se daří v blízkosti vody.
Sázava, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hostinec Za Vodou v Sázavě

Hostinec Za Vodou v Sázavě nabízí výborná jídla české i mezinárodní kuchyně v příjemném prostředí. Restauraci s dlouhodobou tradicí a nabízenou kvalitou připravovaných pokrmů najdete v blízkosti řeky Sázavy s velmi dobrou dostupností z centra města.
Sázava, Středočeský kraj

Hotel Sázavský ostrov

Hotel Sázavský ostrov je součástí moderního a zároveň romantického rekreačního areálu na řece Sázavě. V areálu hotelu je vám k dispozici stylová restaurace Sázavská taverna, kde si můžete posedět u otevřeného ohniště.
Sázava, Středočeský kraj

Relaxačně-pobytový areál Sázavský ostrov

Nový relaxačně-pobytový areál Sázavský ostrov ve městě Sázava najdete v krásném přírodním prostředí Středního Posázaví. Hosté i návštěvníci ocení přímo v areálu nejen oblíbenou restauraci, množství sportovišť a atrakcí na volný čas, ale i další možnosti, jak strávit příjemný den či dovolenou.
Sázava, Středočeský kraj

Stromhouse – stromový domek v Posázaví

Přijeďte relaxovat do stromového domku Strom house v Posázaví a nabrat životní energii do náruče přírody a zažít nevšední romantiku v korunách stromů! Vychutnejte si večer nad hlavami pasoucích se srnek a za tajuplného houkání soví rodinky.
Vlkančice, Středočeský kraj

Glampingová Chata Hejlovka

Hejlovka je zážitková chata, která vyrostla u lesa nedaleko Sázavy a podle toho, co vše nabízí, by snadno mohla mít i pět hvězdiček.
Vlkančice, Středočeský kraj

Luxusní TeePee Spa u Pyskočel

Luxusně zařízené teepee s venkovními lázněmi – cedrovou saunou a vířivkou, se sluneční i vyhlídkovou terasou a grilem Taranis. To je galmping v Posázaví. Užijte si odpočinek v náručí přírody!
Vlkančice, Středočeský kraj

Tábořiště Na Břečkárně v Ratajích nad Sázavou

Klidné tábořiště v krásné krajině na břehu řeky Sázavy se nachází v těsné blízkosti železničního mostu tratí Kolín-Ledečko a Čerčany-Světlá nad Sázavou.
Rataje nad Sázavou, Středočeský kraj

Penzion Rataje nad Sázavou

Ubytujte se v rodinném penzionu, který je kompletně zařízený ve stylu 30. let minulého století a odpočívejte tak uprostřed přírody, která obklopuje historický městys Rataje nad Sázavou.
Rataje nad Sázavou, Středočeský kraj