Úvod > Co chcete dělat? > Památky > Klášter Sázava – pouť za svatým Prokopem a jeho pokračovateli
Památky

Klášter Sázava – pouť za svatým Prokopem a jeho pokračovateli

Sázavský klášter úzce spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa patří k nejpozoruhodnějším poutním i historicky a umělecky místům v Čechách. Přijďte i Vy a okuste atmosféru a krásu místa .
Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách se nachází v místě, kde se na začátku 11. století v jeskyni nad řekou Sázavou usadil poustevník jménem Prokop. Časem kolem sebe shromáždil komunitu poustevníků, která se kolem roku 1032 díky přemyslovským knížatům Oldřichovi a jeho synovi Břetislavovi proměnila v benediktinský klášter.

Zvláštností kláštera bylo po celé 11. století slovanská liturgie.  Klášter tak navázal na někdejší dědictví věrozvěstů Velké Moravy sv. Cyrila a sv. Metoděje.  Slovanští benediktini v Sázavě vytvořili řadu významných slovanských písemných památek. Klášter proslul i jako místo, kde chudí a nemocní nacházeli zastání a uzdravení. Dnes Národní památkový ústav nabízí prohlídkový okruh s průvodcem pod názvem  Svatoprokopská Sázava, nově můžete zvolit i samostatnou prohlídku s pomocí videoaudioprůvodce – aplikaci si stáhnete na pokladně kláštera. Pravidelně též nabízíme interaktivní prohlídky s tvůrčími dílnami pro jednozlivce i skupiny a příležitostně i opravdu mimořádné prohlídky, zpravidla běžně nepřístupných míst a také jiné kulturní aktivity – koncerty, divalo, festivaly – například prázdninový Květinový den.
 

Okruh s průvodcem Svatoprokopská Sázava

Prohlídková trasa s průvodcem zahrnuje severní zahradu se základy románského kostela zasvěceného sv. Kříži již v roce 1070, v jehož blízkosti se nachází i pověstná svatoprokopskám jeskyně (přístupná jen mimořádně). Dále procházíme kolem gotické monumentální architektury nikdy nedostavěného chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele ze 14. století. Pokračujeme do bývalého klášterního obydlí, kde volnějším tempem můžete obdivovat nebo poznávat spousty klášterních archeologických nálezů, modelů a  středověkých rukopisů ve slovanském, latinském i českém jazyce. To nejcennější, kde můžete zakusit ještě ozvěny středověkého mnišského života, je ale výjimečná gotická kapitulní síň vyzdobena malbami z doby vlády císaře Karla IV., například zcela výjimečné zobrazení Madony Sázavské kárající  nebo Pannu Marii s těhotenským bříškem. Možná také na klenbě najdete mezi půvabnými tvářemi andělů toho svéhho anděla ochránce. V křížové chodbě a v bývalé mnišské jídelně se zase budete moci ponořit díky rozsáhlým nástropním freskám do jakési obrazové legendy a příběhů svatého Prokopa a jeho pokračovatelů. Prohlídkový okruh je kocipován jako příběh od prvopočátků až do dneška a tempem a zájmem se přibližuje konkrétnímun zájmů návštěvníků.
 

Audiovideoprohlídka s mobilním telefonem

K dispozici je pro zájemce i nová forma prohlídky tohoto okruhu, a to bez živého průvodce a tedy bez nutnosti čekat na pevný začátek prohlídky. V pokladně kláštera si můžete zakoupit tzv. audiovideoprohlídku, kterou si stáhnete na váš chytrý telefon s daty. Zajímavý tento typ prohlídky je především pro ty, kteří dají přednost vlastnímu tempu bez ohledu na ostatní návštěvníky a také pro ty, které budou zajímat fotografie a nákresy středověkého kláštera bez novějších úprav, fotografie z  objevů ranně středověkých archeologických nálezů, hráče české hry Kingdom Come: Deliverance. Dobou středověkého kláštera na Vás dýchnou krátké videoarty z autentických prostor klášterních interiérů včetně zvuků a úryvků starolověnského jazyka.
 

Prohlídky pro vozíčkáře a neslyšící

Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou mohou využít bezbariérový přístup do exteriérů na nádvoří a v severní zahradě, ale počítejte s mírnými nerovnostmi terénu a různými povrchy s drobnými kamínky a jemně modulovaným trávníkem. Hlavní prohlídkový okruh je s dopomocí přístupný (nutno překonat 2 schody).

Neslyšící a nedoslýchaví mají k dispozici textového průvodce.
 

Klášterní interaktivní programy s tvůrčí dílnou

Nový projekt Sázavského kláštera nabízí ve vybraných dnech dopředu ohlášeným skupinám školní mládeže a seniorů, v létě pak i běžným příchozím zájemcům malým i velkým – zejména rodinám s dětmi – program s tvořivými dílnami, v němž se seznámí nejprve s nejkrásnějšími klášterními prostorami v komunikaci s lektorkou, a poté každý z účastníků si dle své šikovnosti a zájmu vybere následně jednu tvůrčí činnost a výsledkem jeho práce bude dárek nebo suvenýr pro sebe nebo pro své blízké.
 

Markétina knihovna

Návštěvníci Sázavského kláštera si mohou při čekání na prohlídku nebo jen tak při relaxaci listovat knihami z dřevěné zámecké knihovny umístěné ve volně přístupném vestibulu klášterní budovy s pianem, stolečky a židličkami. V knihovně se nacházejí publikace z pozůstalosti po paní Markétě, která před lety stála u myšlenky knihoven, které se nacházejí ve veřejném prostoru. Zájemci si knihy mohou zapůjčit krátkodobě i dlouhodobě domů.
 

Zahrady Sázavského kláštera

Klášter je zahradami obklopen ze všech světových stran. Avšak v současnosti jedinou veřejně přístupnou částí klášterní zahrady je zahrada severní, která leží za věží s oblouky nedostavěného chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Ve středu travnaté severní zahrady se nacházejí základy kostela sv. Kříže z 11. století, které byly odkryty v sedmdesátých letech 20. století. V místě dnešní zahrady, pravděpodobně již od počátků kláštera, se nacházela malá osada laiků. Archeologické průzkumy zde odhalily pozůstatky obydlí i řemeslnických dílen. Vstupné na zahradu zdarma. Protože je ale zahrada i oblíbeným místem pro svatební obřady, může v průběhu jejich konání být vstup na zahradu omezen. V brzké době očekáváme i revitalizaci zahrad Svatoprokopské, Mariánské a Východní. Obnovena a zpřístupněna bude též svatoprokopské jeskyně.
 

Prohlídka v kostele: Svatý Prokop – český patron

V Sázavském klášteře lze také navštívit i prohlídkový okruh, který zajišťuje místní Římskokatolická farnost pod názvem Svatý Prokop – český patron.  obsahuje zejména prohlídku kostela a v něm také instalovanou výstavní expozici. V kostele se také konají pravidelné bohoslužby. 

Klášter Sázava – koncert středověké hudby

Koncert.
Sázava, Středočeský kraj

Magda Kubiasová – Za sklem

V Huti František v Sázavě je až do 22. prosince 2023 umístěna výstava šperkařky Magdy Kubiasové.
Sázava, Středočeský kraj

Kingdom Come: Deliverance – Rataje od středověku po současnost

Skvělá zpráva pro fanoušky hry Kingdom Come: Deliverance. Městys Rataje nad Sázavou otevírá v zámku novou stálou výstavu Kingdom Come: Deliverance. Rataje od středověku po současnost.
Rataje nad Sázavou, Středočeský kraj

Komentovaná vycházka okolím hradu Český Šternberk

Vydejte se na vycházku okolím hradu Český Šternberk! Navštívíte běžně nepřístupnou kapli sv. Jiří, dozvíte se víc o stavebním vývoji hradu i o osudu šternberského panství v různých obdobích. Poznáte nově zrestaurované barokní sochy, které okolí hradu zdobí už 250 let.
Český Šternberk, Středočeský kraj

Meteorický roj Orionidy

Každoročním meteorickým rojem jsou podzimní Orionidy. Aktivita roje je pozvolná, trvá déle než měsíc, od 2. října až do 7. listopadu 2023.
Ondřejov, Středočeský kraj

Meteorický roj Geminidy

Prosincové Geminidy patří k nejaktivnějším meteorickým rojům v roce. Adiant Geminid se nachází východně od dvou nejjasnějších hvězd souhvězdí Blíženců, hvězd Castor a Pollux.
Ondřejov, Středočeský kraj

Vavřinecký potok 2023

Legendární vodácká podzimní akce, na kterou se celou sezónu těší široká vodácká veřejnost. V rychlých peřejích, válcích a nízkých lávkách úzkého úzkého zarostlého potoka nemají začátečníci šanci! Letos už 42. ročník.
Vavřinec, Středočeský kraj

Podzimní Kostelecké trhy 2023

Široká nabídka prodejců, těšit se můžete na farmářské i řemeslné stánky a nebudou chybět ani dílničky.
Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj

Český patron svatý Prokop – prohlídkový okruh v poutním areálu sv. Prokopa v Sázavském klášteře

Nový prohlídkový okruh: Český patron svatý Prokop – Seznámení s životem světce a zemského patrona.
Sázava, Středočeský kraj

Kavalier – designové i laboratorní sklo

Kavalierglass alias Simax ze Sázavy je předním evropským výrobcem laboratorního, technického a varného skla pro domácnost, který má již 180letou tradici ve výrobě borosilikátového skla.
Sázava, Středočeský kraj

Čertova brázda – záhadné místo mezi Sázavou a Chotouní

Čertova či Prokopova brázda je jednou z největších záhad nejenom České republiky, ale také střední Evropy. Jedná se o linii dlouhou desítky kilometrů, která je zaříznutá do krajiny mezi Sázavou a Chotouní.
Sázava, Středočeský kraj

Naučná stezka Votočnice

Součástí čertovské stezky je pět informačních tabulí a dřevěná vyhlídková plošina, z níž je výhled téměř na celou lokalitu.
Sázava, Středočeský kraj

Kulturní síň U Martina v Sázavě

Kulturní síň U Martina v budově bývalého barokně přestavěného kostela v Sázavě, slouží k pořádání kulturních akcí.
Sázava, Středočeský kraj

Huť František v Sázavě – centrum sklářského umění

Nadace Josefa Viewegha v Sázavě přeměnila bývalou sklářskou huť František v unikátní Centrum sklářského umění. Rozsáhlá sbírka představuje jednotlivé sklářské technologie od kahanové techniky, malování a broušení po leštění a pískování skla.
Sázava, Středočeský kraj

Studánka Rakovka s lůžkem sv. Prokopa u Bílého Kamene

Půvabnou studánku Rakovku, na pravém břehu řeky Sázavy asi 2 km jižně od kláštera, najdete skrytou v lesíku blízko naleziště krystalového vápence na Bílém Kameni. Již pravěcí obyvatelé usazení ve zdejším kraji těžili tento kámen a náramky z něho byly známé od pradávna v celé Evropě.
Sázava, Středočeský kraj

Kaple sv. Prokopa a studánka Vosovka v Sázavě

Jen necelé 2 km jihozápadně od Sázavského kláštera příjemnou cestou, která sleduje tok řeky Sázavy najdete kapličku sv. Prokopa nad studánkou jménem Vosovka. Její jméno je prý odvozeno od osiky, které se daří v blízkosti vody.
Sázava, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hostinec Za Vodou v Sázavě

Hostinec Za Vodou v Sázavě nabízí výborná jídla české i mezinárodní kuchyně v příjemném prostředí. Restauraci s dlouhodobou tradicí a nabízenou kvalitou připravovaných pokrmů najdete v blízkosti řeky Sázavy s velmi dobrou dostupností z centra města.
Sázava, Středočeský kraj

Hotel Sázavský ostrov

Hotel Sázavský ostrov je součástí moderního a zároveň romantického rekreačního areálu na řece Sázavě. V areálu hotelu je vám k dispozici stylová restaurace Sázavská taverna, kde si můžete posedět u otevřeného ohniště.
Sázava, Středočeský kraj

Relaxačně-pobytový areál Sázavský ostrov

Nový relaxačně-pobytový areál Sázavský ostrov ve městě Sázava najdete v krásném přírodním prostředí Středního Posázaví. Hosté i návštěvníci ocení přímo v areálu nejen oblíbenou restauraci, množství sportovišť a atrakcí na volný čas, ale i další možnosti, jak strávit příjemný den či dovolenou.
Sázava, Středočeský kraj

Stromhouse – stromový domek v Posázaví

Přijeďte relaxovat do stromového domku Strom house v Posázaví a nabrat životní energii do náruče přírody a zažít nevšední romantiku v korunách stromů! Vychutnejte si večer nad hlavami pasoucích se srnek a za tajuplného houkání soví rodinky.
Vlkančice, Středočeský kraj

Glampingová Chata Hejlovka

Hejlovka je zážitková chata, která vyrostla u lesa nedaleko Sázavy a podle toho, co vše nabízí, by snadno mohla mít i pět hvězdiček.
Vlkančice, Středočeský kraj

Paseca – glampingové ubytování v přírodě

Jedinečné ubytování v minimalistickém domku v srdci malebné krajiny Posázaví. Přímo z luxusní postele Hastens můžete pozorovat ten nejlepší výhled na západ slunce nad lesem.
Vlkančice, Středočeský kraj

Luxusní TeePee Spa u Pyskočel

Luxusně zařízené teepee s venkovními lázněmi – cedrovou saunou a vířivkou, se sluneční i vyhlídkovou terasou a grilem Taranis. To je galmping v Posázaví. Užijte si odpočinek v náručí přírody!
Vlkančice, Středočeský kraj

Tábořiště Na Břečkárně v Ratajích nad Sázavou

Kemp se nachází přímo u řeky Sázavy za železničním mostem v Ratajích nad Sázavou.
Rataje nad Sázavou, Středočeský kraj