Úvod > Co chcete dělat? > Památky > Klášter Sázava – pouť za svatým Prokopem a jeho pokračovateli
Památky

Klášter Sázava – pouť za svatým Prokopem a jeho pokračovateli

Sázavský klášter úzce spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách. Přijďte i Vy a okuste atmosféru místa posvěceného prací, modlitbou a zázraky sv. Prokopa.
Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách se nachází v místě, kde se na začátku 11. století v jeskyni nad řekou Sázavou usadil poustevník jménem Prokop. Časem kolem sebe shromáždil komunitu poustevníků, která se kolem roku 1032 díky přemyslovským knížatům Oldřichovi a jeho synovi Břetislavovi proměnila v benediktinský klášter.

Zvláštností kláštera bylo po celé 11. století slovanská liturgie.  Klášter tak navázal na někdejší dědictví věrozvěstů Velké Moravy sv. Cyrila a sv. Metoděje.  Slovanští benediktini v Sázavě vytvořili řadu významných slovanských písemných památek. Klášter proslul i jako místo, kde chudí a nemocní nacházeli zastání a uzdravení. Dnes Národní památkový ústav nabízí prohlídkový okruh s průvodcem pod názvem  Svatoprokopská Sázava, nově můžete zvolit i samostatnou prohlídku s pomocí videoaudioprůvodce – aplikaci si stáhnete na pokladně kláštera. Pravidelně též nabízíme interaktivní prohlídky s tvůrčími dílnami pro jednozlivce i skupiny a příležitostně i opravdu mimořádné prohlídky, zpravidla běžně nepřístupných míst a také jiné kulturní aktivity – koncerty, divalo, festivaly – například prázdninový Květinový den.
 

Okruh s průvodcem Svatoprokopská Sázava

Prohlídková trasa s průvodcem zahrnuje severní zahradu se základy románského kostela zasvěceného sv. Kříži již v roce 1070, v jehož blízkosti se nachází i pověstná svatoprokopskám jeskyně (přístupná jen mimořádně). Dále procházíme kolem gotické monumentální architektury nikdy nedostavěného chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele ze 14. století. Pokračujeme do bývalého klášterního obydlí, kde volnějším tempem můžete obdivovat nebo poznávat spousty klášterních archeologických nálezů, modelů a  středověkých rukopisů ve slovanském, latinském i českém jazyce. To nejcennější, kde můžete zakusit ještě ozvěny středověkého mnišského života je ale výjimečná gotická kapitulní síň vyzdobena malbami z doby vlády císaře Karla IV., například zcela výjimečné zobrazení Madony Sázavské kárající malého Ježíška nebo Pannu Marii s těhotenským bříškem. Možná také na klenbě najdete mezi půvabnými tvářemi andělů toho svéhho anděla ochránce. V křížové chodbě a bývalé mnišské jídelně se zase budete moci ponořit díky rozsáhlým nástropním freskám do jakési obrazové legendy a příběhů kláštera sv. Prokopa. Prohlídkový okruh je kocipován jako příběh od prvopočátků až do dneška a tempem a zájmem se přibližuje konkrétnímun zájmů návštěvníků.
 

Audiovideoprohlídka

Od dubna 2022 ke v Sázavském klášteře k dispozici nová forma prohlídky tohoto okruhu, a to bez živého průvodce a tedy bez nutnosti čekat na pevný začátek prohlídky. V pokladně kláštera si můžete zakoupit tzv. audiovideoprohlídku, kterou si stáhnete na váš chytrý telefon s daty. Zajímavý tento typ prohlůídky je především pro ty, kteří dají přednost vlastnímu tempu bez ohledu na ostatní návštěvníky a také ty, které budou zajímat fotografie a nákresy středověkého kláštera bez novějších úprav, fotografie z práce při objevech ranně středověkých archeologických nálezů, hráče české hry Kingdom Come: Deliverance a duchem středověkého kláštera na Vás dýchnou krátké videoarty z autentických prostor klášterních interiérů včetně zvuků a úryvků starolověnského jazyka.
 

Klášterní lékárna

Nový projekt Sázavského kláštera od dubna 2022 nabízí skupinám školní mládeže a seniorů, v létě pak i běžným zájemcům a rodinám, program s tvořivými dílnami, v němž se seznámí s bylinkami z klášterní zahrádky a jejich zpracováním.
 

Markétina knihovna

Návštěvníci Sázavského kláštera si mohou při čekání na prohlídku nebo jen tak při relaxaci listovat knihami z dřevěné zámecké knihovny umístěné ve volně přístupném vestibulu s pianem, stolečky a židličkami. V knihovně se nacházejí publikace z pozůstalosti po paní Markétě, která před lety stála u myšlenky knihoven, které se nacházejí ve veřejném prostoru. Zájemci si knihy mohou zapůjčit krátkodobě i dlouhodobě domů.
 

Interaktivní programy a tvůrčí dílny

V roce 2022 ve vypsaných termínech od dubna do listopadu také můžou individuální návštěvníci a zejména školní skupiny nebo skupinky seniorů (7 – 20 osob) interaktivní programy s návaznými tvůrčími dílnami, během níž se nejen pobavíte, něco se dozvíte, ale také si vyrobíte ze široké nabídky tvůrčí práce dárek pro sebe nebo své blízké.  
 

Prohlídka Svatý Prokop – český patron

V Sázavském klášteře lze také navštívit i prohlídkový okruh, který zajišťuje místní Římskokatolická farnost pod názvem Svatý Prokop – český patron a obsahuje zejména prohlídku kostela a v něm také instalovanou výstavní expozici. V kostele se také konají pravidelné bohoslužby. 

Zimní prohlídky huti František na Sázavě

Centrum sklářského umění v Huti František v Sázavě nabízí expozici skla, rezidenční pobyty pro výtvarníky, kurzy pro širokou veřejnost, workshopy, sympozia, konference a další aktivity prezentující sklářské řemeslo.
Sázava, Středočeský kraj

Adventní a vánoční prohlídky hradu Český Šternberk

Přijďte se podívat na svátečně vyzdobený hrad, připomeňte si význam, zvyky a průběh adventního období a poznejte, jak se na hradě prožíval advent a slavily Vánoce za první republiky.
Český Šternberk, Středočeský kraj

Adventní a vánoční prohlídky hradu Český Šternberk

Přijďte se podívat na svátečně vyzdobený hrad, připomeňte si význam, zvyky a průběh adventního období a poznejte, jak se na hradě prožíval advent a slavily Vánoce za první republiky.
Český Šternberk, Středočeský kraj

Adventní a vánoční prohlídky hradu Český Šternberk

Přijďte se podívat na svátečně vyzdobený hrad, připomeňte si význam, zvyky a průběh adventního období a poznejte, jak se na hradě prožíval advent a slavily Vánoce za první republiky.
Český Šternberk, Středočeský kraj

Český patron svatý Prokop – prohlídkový okruh v poutním areálu sv. Prokopa v Sázavském klášteře

Nový prohlídkový okruh: Český patron svatý Prokop – Seznámení s životem světce a zemského patrona.
Sázava, Středočeský kraj

Kavalier – designové i laboratorní sklo

Kavalierglass alias Simax ze Sázavy je předním evropským výrobcem laboratorního, technického a varného skla pro domácnost, který má již 180letou tradici ve výrobě borosilikátového skla.
Sázava, Středočeský kraj

Čertova brázda – záhadné místo mezi Sázavou a Chotouní

Čertova či Prokopova brázda je jednou z největších záhad nejenom České republiky, ale také střední Evropy. Jedná se o linii dlouhou desítky kilometrů, která je zaříznutá do krajiny mezi Sázavou a Chotouní.
Sázava, Středočeský kraj

Naučná stezka Votočnice

Součástí čertovské stezky je pět informačních tabulí a dřevěná vyhlídková plošina, z níž je výhled téměř na celou lokalitu.
Sázava, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hostinec Za Vodou v Sázavě

Hostinec Za Vodou v Sázavě nabízí výborná jídla české i mezinárodní kuchyně v příjemném prostředí. Restauraci s dlouhodobou tradicí a nabízenou kvalitou připravovaných pokrmů najdete v blízkosti řeky Sázavy s velmi dobrou dostupností z centra města.
Sázava, Středočeský kraj

Relaxačně-pobytový areál Sázavský ostrov

Nový relaxačně-pobytový areál Sázavský ostrov ve městě Sázava najdete v krásném přírodním prostředí Středního Posázaví. Hosté i návštěvníci ocení přímo v areálu nejen oblíbenou restauraci, množství sportovišť a atrakcí na volný čas, ale i další možnosti, jak strávit příjemný den či dovolenou.
Sázava, Středočeský kraj

Stromhouse – stromový domek v Posázaví

Přijeďte relaxovat do stromového domku Strom house v Posázaví a nabrat životní energii do náruče přírody a zažít nevšední romantiku v korunách stromů! Vychutnejte si večer nad hlavami pasoucích se srnek a za tajuplného houkání soví rodinky.
Vlkančice, Středočeský kraj

Glampingová Chata Hejlovka

Hejlovka je zážitková chata, která vyrostla u lesa nedaleko Sázavy a podle toho, co vše nabízí, by snadno mohla mít i pět hvězdiček.
Vlkančice, Středočeský kraj