Úvod > Co chcete dělat? > Kaple Božího hrobu na Petříně
Památky

Kaple Božího hrobu na Petříně

Na petřínském kopci se nachází hned několik sakrálních památek. Jednou z nich je i Kaple Božího hrobu. Stavba byla postavena v roce 1737 podle kaple, která stojí v Jeruzalémě.
Kaple se nachází v zahradě u Petřínské rozhledny. Vznik této stavby je spojen s blízkým kostelem sv. Vavřince, který zde existoval již od románských dob. Ale kaple Božího hrobu je výrazně mladší, pochází ze začátku osmnáctého století, kdy byl správcem Vavřince Norbert Saatzer. Kaple také měla plnit funkci poslední zastávky Křížové cesty, která zde byla slavena od roku 1733.

Čelní stěna kaple je orientována k západu a je vyzdobena sgrafitem Zmrtvýchvstání Krista od J. Reidlena z roku 1936. Jednou ze zajímavostí je jedno z oken, kterým o Velikonocích přesně v 15 hodin dopadá světlo na obětní kámen uprostřed kaple.

Kaple je od roku 2018 zrestaurovaná. Památka tak dostala kromě odborného očištění erodovaných částí i novou fasádu. Finální barevná úprava exteriéru byla provedena na základě výsledků restaurátorského průzkumu. Restaurátoři zároveň obnovili i malby v interiéru kaple.