!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
Kultura

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Prostor je tvořen hlavním propojeným ateliérem (interaktivní zónou) s čítárnou odborné literatury (relaxační „chill-out“ zónou) a nyní nově také fotografickým ateliérem s temnou komorou a příruční knihovnou, zaměřenou na fotografii, film, divadlo i nová média, a dále malířským ateliérem.
V souladu se strategií GHMP s důrazem na vzdělávací aktivity se otevírají veřejnosti nové prostory edukačního centra v Colloredo-Mansfeldském paláci, které jsou nyní rozšířené na 180 m2.  Nová část EC je opět bezbariérová. Autorem architektonického konceptu je Tomáš Svoboda. EC je určeno všem typům škol, rodinám s dětmi, dospělým, seniorům, znevýhodněným i dalším skupinám návštěvníků a individuálních zájemců.
 
Posláním EC je poskytovat služby všem návštěvníků, tzn. včetně znevýhodněných a handicapovaných občanů. Proběhlo zde již mnoho speciálních akcí pro skupiny se zrakovým, duševním i mentálním postižením, sociálně slabší apod. Uvítali jsme zde děti z Ukrajiny, které přišly o rodiče při rusko-ukrajinském konfliktu a pro které organizuje edukační oddělení již několik let workshopy ve spolupráci s Ukrajinsko- evropskou perspektivou.

Kreativní workshopy v EC  se  týkají  prioritně  témat  aktuálních  výstav,  ale  vycházejí  někdy  přímo  také z architektury objektu i z dalších pestrých okruhů – např. animovaný film, užitá grafika, kostýmy a masky, světelný design a street art. Vybavení ateliéru umožňuje experimentovat s množstvím technik z různých oblastí (kresba, malba, grafika, fotografie, prostorová, intermediální, akční i konceptuální tvorba apod.); prostor funguje jako kreativní výtvarná laboratoř. Akce zajišťují kvalifikovaní interní edukátoři, externí lektoři  s nejrůznějšími specializacemi  a  někdy  i samotní umělci. Rozvíjí se zde interdisciplinární přesahy (k fotografii, filmu, divadlu, novým médiím, literatuře, lingvistice, ekologii).

EC funguje také jako zázemí pro odborné akce (Komora edukačních pracovníků Rady galerií ČR, Asociace výtvarných pedagogů, Národní ústav pro vzdělávání). Schází se zde členové Komory ředitelů, Komory odborných a edukačních pracovníků i předsednictvo RG ČR a realizují se zde  i náslechy pro studenty  z uměleckých  a  pedagogických  škol  (ped.  fakulty  českých  univerzit,  VŠUP  a  AVU).  Díky seminářům k předmětu „pedagogický modul“ (pedagogické minimum) na VŠUP pod vedením PaedDr. M. Pastorové se EC stalo „experimentálním výukovým pracovištěm“ NÚV. Buduje se zde také centrální knihovna KEP RG ČR s dokumenty z významných projektů z KEP RG, ale i z jednotlivých galerií. Základem jsou strategické dokumenty a odborné materiály od PhDr. A. Brabcové, odborné konzultantky RG ČR a vedoucí zdejší pracovní skupiny „vzdělávací strategie galerií“. Knihovna je tedy zdrojem cenných informací pro galerijní pedagogy a studenty tohoto oboru. Výtvarné pedagožky GHMP se spolu s Evropskou rozvojovou agenturou zapojily do několikaletého mezinárodního edukačního výzkumného projektu App Your School (8 evropských zemí, Erasmus+), v rámci něhož se v EC testovaly tzv. „digitální ateliéry“ (smysluplné využití nových médií v edukaci).
 
Zobrazit více