Úvod > Co chcete dělat? > Dlaskův statek u Turnova
Dlaskův statek u Turnova
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> Foto: Rodinný výlet - Dlaskuv statek, autor: Štepán Vrzala "> ">
Přidat foto
Památky

Dlaskův statek u Turnova

Typická a vzácně dochovaná ukázka formy pojizerského domu. Bývalá svobodnická usedlost a rychta byla postavena v malebném údolí řeky Jizery v roce 1716. Je jedním z nejkrásnějších a zároveň nejtypičtějších příkladů roubené architektury českého venkova.
Od svého vzniku prodělal objekt četné stavební úpravy, nejrozsáhlejší v roce 1794 a 1841. Statek tvoří samostatnou urbanistickou jednotku obklopenou trámcovou hradbou se dvěma branami, horní zděnou s dřevěnou zvoničkou vystavěnou v roce 1794 a dolní dřevěnou.
 
Obytný trakt s připojenými hospodářskými prostorami je patrový, roubený. Zděné chlévy a konírna byly vystavěny v témže roce jako horní brána. Původní dispozice domu byla rozšířena v roce 1789 o roubenou světničku v patře upravenou v roce 1842 jako výměnek. Stavební celek doplňuje bohatě skládaná lomenice a pavlač s řezanými sloupky.
 
Z původních staveb se v areálu dvora dochovala roubená stodola. Součástí usedlosti je socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který byl v šedesátých letech přenesen z Malého Rohozce. Pravidelně se zde pořádají přehlídky lidového umění a folklóru především z oblasti Pojizeří.
 

Na statku od jara do zimy – Tradiční zemědělství a agrární obyčeje v Pojizeří

Nová stálá expozice na Dlaskově statku v Dolánkách je věnována tradičnímu zemědělství a způsobům obživy a s tím související podomácké výrobě v oblasti Pojizeří. Expozice je v průběhu roku aktualizována v návaznosti na důležité mezníky hospodářského roku. Seznámí vás se způsobem zahájení zemědělských prací, ale i s agrárními obyčeji, praktikami a zvykoslovím, které je provázely, a s průběhem prací, které se ve velkém statku odehrávaly v období začínajícího léta.

V měsíci září expozice představí práce spojené se sklizní letní a podzimní úrody – obilí, brambor, ovoce – tedy všech produktů, které byly pro obyvatele zemědělských usedlostí v oblasti středního Pojizeří životně důležité.

V doprovodných programech expozici doplňují ukázky obřadů a obyčejů, které byly spojeny se zahájením zemědělských prací (Řehořské voračky) i s oslavou konce sklizně a poděkováním za všechny výdobytky, které se dostaly do stodol, sklepů a komor – Dožínky (oslava sklizně obilí), Dokopná (oslava sklizně brambor). Expozici mimo to doplňují komentované prohlídky a workshopy, které se zaměří na ukázky tradičního hospodaření a tradiční podomácké výroby.


Kolovrátek, stav i jehla

Stálá expozice z roku 2020 představuje zájemcům, jak si obyvatelé Pojizeří vyráběli klasické oděvy – kroje, a to od konce 18. do počátku 20. století.

Návštěvníci se dozví, jak se pěstoval len a konopí, jak se činily kůže a spřádala příze, česala vlna, tkalo plátno, či bělily a barvily látky. Další část se věnuje vlastnímu šití, zdobení krajkou či výšivkou. Pozornost návštěvníka si zaslouží i zajímavá fakta ohledně údržby ošacení – jak se dříve pralo, mandlovalo a žehlilo.

Dlaskův statek

Dlaskův statek

Ubytování a restaurace v okolí

Ábelův Mlýn

Ábelův Mlýn

Turnov, Liberecký kraj