ÚvodCo chcete dělat?Letní sportyJizera – řeka mnoha tváří
Letní sporty

Jizera – řeka mnoha tváří

Řeka Jizera pramení v Jizerských horách, kde tvoří hranici Českou republikou a Polskem. Řeka propojuje území Krkonoš, Jizerských hor i Českého ráje, a je osou celého území. Soutěska Jizery od soutoku s Mumlavou do Horní Sytové je v jarních měsících rájem pro milovníky divoké vody a raftingu.
Jizera pramení na české straně hory Smrk v Jizerských horách v nadmořské výšce okolo 1000 m n. m. Na horním toku sbírá Jizera vody z rašelinišť Jizerských hor, pod Bukovcem se zařezává do sevřeného divokého údolí, překonává mohutné balvany a četné skalní výstupy. Zde také přijímá první pravostranný přítok, kterým je Jizerka, a zařezává se do sevřeného údolí s balvany a kaskádami. Až ke Kořenovu tvoří řeka státní hranici s Polskem. V Mýtinách, místní části Harrachova, vstupuje Jizera do Krkonoš a protéká malebnými zákoutími národního parku. Pod Harrachovem přivádí vodu z Krkonoš do Jizery divoká Mumlava, známá svými vodopády.

Řeka protéká Jabloncem nad Jizerou, kde se údolí krátce rozšiřuje, poté se opět svírá a voda rychle proudí k Semilům, které leží při soutoku Jizery s Oleškou. Pod Semily se řeka prodírá krátkou soutěskou, pak se údolí otevírá. Do Železného Brodu vede podél toku malebná Riegrova stezka, kterou vybudoval Klub českých turistů již v roce 1909. Čilým proudem řeka směřuje od Železného Brodu až k Turnovu. Cestou protéká půvabným letoviskem Malou Skálou i městem Turnovem. U Turnova se z horské říčky stává nížinný tok, který zvolna proudí mírně  zvlněnou lučinatou krajinou k Labi. Soutok byste našli za Čelákovicemi v Polabí.

Jizera patří mezi nejčistší řeky v republice a je velice dobře zarybněna. Z tohoto důvodu bývá velmi oblíbená rybáři. Na horním a středním toku žije především pstruh obecný a lipan podhorní. Jizeru vyhledávají ale i milovníci přírodního koupání, kteří se nezaleknou chladnější vody.
 

Informace pro vodáky

Jizera je řekou mnoha tváří a tak přitahuje vyznavače vodních sportů všech výkonostních skupin. Patří k našim velkým řekám horského charakteru a je oblíbena vodáky sjíždějícími obtížnější toky. Na horním toku dosahuje extrémní nesjízdné obtížnosti WW VI, která je pro běžné turistické vodáky smrtelně nebezpečná.

Soutěska Jizery od soutoku s Mumlavou do Horní Sytové je v jarních měsících rájem pro milovníky divoké vody a raftingu. Postupně k Semilům se její tok uklidňuje, zkušení vodáci ocení krásný úsek Semily, Bítouchov – Podspálov, podle kterého vede známá Riegrova stezka. Obtížnější avšak romantická plavba vede úzkou soutěskou s velikými balvany za nižšího stavu vody s obtížnosti WW II-III, která se může zvýšit na již obtížnou WW IV. Řeku obklopují v téměř celém horním toku lesy, dále pak protéká lukami s vrbinami na březích i písčitými tůňkami ve kterých se vyhřívají pstruzi. K Turnovu teče čilým proudem (WW I) a od Turnova se stává nížinnou řekou s mírným proudem, který se zrychlí až před ústím do Labe pod Benátkami. Jedinou nevýhodou je množství nesjízdných jezů, které komplikují vodákům život.

Úsek mezi Malou Skálou a Turnovem je oblíbený především mezi rekreačními vodáky. Pro běžného "hobby" vodáka je Jizera sjízdná od Spálova až k ústí do Labe.
 

Oblíbené vodácké úseky na Jizeře

  • Jablonec nad Jizerou – Semily: 26,5 km, obtížnost WW II-I. Minimum sjízdnosti je 55cm a 15m3 na vodočtu v Jablonci nad Jizerou. Jizera z Jablonce je vhodná pro začátečníky v nafukovacích kanoích. Z Dolní Sytové je možné plout také na plastových kanoích.
  • Semily (Bítouchov) – Podspálov (Riegrova stezka): 3,5 km, obtížnost WW II-III (za větší vody až WW IV). Sjízdný na jaře nebo po deštích, pouze pro zkušené vodáky! Sjízdnost úseku je ovlivěna činností MVE Spálov, která při plném provozu odvádí 12m3 z koryta řeky. Sjízdnost lze posoudit podle dat z vodočtu v Dolní Sytové. Minimum sjízdnosti je pro nafukovací kanoe (Baraka, Rio, Orinco, Pálava) 25m3. Minimum sjízdnosti pro raft (optimum pro nafukovací kanoe) je 30m3.
  • Posdpálov – Turnov: 20,9  km, obtížnost WW I – ZWC. Jizera je z Podspálova sjízdná prakticky celoročně, od Podspálova minimum 140 cm na vodočtu v Železném Brodě. Na trase je množství malých vodních elektráren, která zejména v letních měsících "berou" korytu řeky vodu. Jinak se z řeky nabízejí úchvatné panoramatické pohledy.
  • Turnov – Svijany: 10 km, obtížnost ZWC – ZWA. Patříte mezi vodácké začátečníky? Pak pro vás bude tento úsek naprosto ideální. Je málo vodácky využívaný, zato sjízdný prakticky po celý rok. Voda v řece však plyne velmi pomalu. Narazíte na pouze jeden nesjízdný jez v Přepeřích. Plavba končí kousek od svijanského pivovaruzámku.
  • Svijany – Mnichovo Hradiště: 14 km, obtížnost ZWB – ZWA. Úsek pro začínající vodáky a rodiny s dětmi. Řeka líně protéká rovinatou krajinou.
 

Doporučujeme: Jednodení výlet ze Spálova do Dolánek

Jednodenní výlet Spálov – Dolánky (Turnov) je ideální pro všechny kategorie vodáků. Jizera tu čile proudí územím Českého ráje s obtížností nepřekračující WW I. Z řeky se nabízejí úchvatné panoramatické pohledy. Výlet nejlépe zahájíte v místě zvaném Podspálov, kam se můžete dopravit jak autem, tak vlakem, který sem jezdí každé 2 hodiny. Plavbu začněte nad oblíbenou těžší peřejí zvanou Paraplíčko, kterou vytváří říčka Kamenice, která se do Jizery vlévá. V blízkosti Železného Brodu si můžete zkusit sjet cvičnou slalomovou dráhu.
 
Od Železného Brodu řeka utíká mezi lesy a loukami téměř bez známek civilizace se spoustou možností ke koupání. Jakmile řeka přestane téci a stává se z ní „volej“, blíží se k Turnovu. Po pravém břehu uvidíte jez a Dlaskův statek, výstupní místo s občerstvením.

Pokud jste nechali auto ve Spálově, pozor na záludný vlak – ačkoli se tváří, že je Spálov na trase Turnov – Semily, není tomu tak. V Železném Brodě je třeba přestoupit na linku do Tanvaldu, která ve Spálově staví. Celý splouvaný úsek zabere cca 6 hodin.

Aktuality

Svatováclavská pouť na Dlaskově statku

I v letošním roce se bude odehrávat tradiční Svatováclavské posvícení na Dlaskově statku, slavnost, která byla nejdůležitější společenskou událostí celého roku. Vystoupí folklórní soubory, proběhnou komenotvané prohlídky výstavy, řemeslný jarmark a chutné občerstvení.
Turnov, Liberecký kraj

Řemeslné soboty na Dlaskově statku

Dlaskův statek ožije každou prázdninovou sobotu řemeslem. Představeny budou různé řemeslné techniky, tradiční materiály i zvyky, které se váží k životu na selské usedlosti.
Turnov, Liberecký kraj

Řemeslné soboty na Dlaskově statku

Dlaskův statek ožije každou prázdninovou sobotu řemeslem. Představeny budou různé řemeslné techniky, tradiční materiály i zvyky, které se váží k životu na selské usedlosti.
Turnov, Liberecký kraj

Řemeslné soboty na Dlaskově statku

Dlaskův statek ožije každou prázdninovou sobotu řemeslem. Představeny budou různé řemeslné techniky, tradiční materiály i zvyky, které se váží k životu na selské usedlosti.
Turnov, Liberecký kraj

Řemeslné soboty na Dlaskově statku

Dlaskův statek ožije každou prázdninovou sobotu řemeslem. Představeny budou různé řemeslné techniky, tradiční materiály i zvyky, které se váží k životu na selské usedlosti.
Turnov, Liberecký kraj

Řemeslné soboty na Dlaskově statku

Dlaskův statek ožije každou prázdninovou sobotu řemeslem. Představeny budou různé řemeslné techniky, tradiční materiály i zvyky, které se váží k životu na selské usedlosti.
Turnov, Liberecký kraj

Řemeslné soboty na Dlaskově statku

Dlaskův statek ožije každou prázdninovou sobotu řemeslem. Představeny budou různé řemeslné techniky, tradiční materiály i zvyky, které se váží k životu na selské usedlosti.
Turnov, Liberecký kraj

Netopýří noc v Domě přírody Českého ráje

Seznamte se s našimi jedinými létajícími savci – netopýry! Co dělá netopýr celou zimu, čím tráví noci na jaře, kde se ubytuje na léto a proč je podzim netopýřím obdobím lásky? Připravili jsme si pro vás druhý ročník Netopýří noci v Domě přírody Českého ráje.
Turnov, Liberecký kraj

Dlaskův statek u Turnova

Typická a vzácně dochovaná ukázka formy pojizerského domu. Bývalá svobodnická usedlost a rychta byla postavena v malebném údolí řeky Jizery v roce 1716. Je jedním z nejkrásnějších a zároveň nejtypičtějších příkladů roubené architektury českého venkova.
Turnov, Liberecký kraj

In-line trasa od Dlaskova statku k mostu v Rakousích

V Dolánkách u Turnova vyrostla 6 km dlouhá stezka ideální pro in-line. Vznikla z původní místní komunikace, která vede od Dlaskova statku až k železničnímu mostu v Rakousích. Na druhé straně plynule navazuje silnice k Bartošově peci.
Turnov, Liberecký kraj

Naučná stezka Josefa Pekaře

Naučná stezka Josefa Pekaře vede z Turnova do Jevišovic. Jejím cílem je zvýšit v co nejširší veřejnosti povědomí o životě, díle a odkazu jednoho z nejvýznamnějších českých historiků a turnovských rodáků, profesoru Josefu Pekařovi (1870–1937).
Turnov, Liberecký kraj

Dům přírody Českého ráje

Pro návštěvníky Domu přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova je připravena interaktivní expozice, kde prostřednictvím smyslového vnímaní představujeme fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky a zároveň chceme probudit úctu k přírodě tohoto jedinečného území.
Turnov, Liberecký kraj

Betlémské skály u Turnova

Betlémské skály jsou součástí přírodní rezervace Klokočské skály. Jedná se o severní výběžek Klokočských skal spadající směrem k řece Jizeře. Jejich název je odvozen od Betlémského mlýna, který stál při ústí potoka, jež teče od Podlouček do řeky Jizery.
Turnov, Liberecký kraj

Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec, obklopený nevelkým anglickým parkem, nabízí svým návštěvníkům prohlídku více jak třiceti bohatě zařízených místností, které dříve sloužily jako reprezentační a obytné pokoje příslušníků původem francouzské hraběcí rodiny Des Fours Walderode.
Turnov, Liberecký kraj

Dům malíře Karla Vika v Turnově od Jana Kotěry

Dům akademického malíře Karla Vika byl v Turnově postaven v letech 1922-1924 na základě plánu architekta Jana Kotěry. Jedná se o jednu z jeho posledních realizací.
Turnov, Liberecký kraj

Ski areál Struhy v Turnově

Sjezdovka je dlouhá 300 m s převýšením 50 m, má tedy parametry modré sjezdovky. Areál je vybaven zařízením na výrobu technického sněhu systémem sněžných děl.
Turnov, Liberecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Ábelův Mlýn

Vychutnejte si poctivá jídla s důrazem na regionální produkty a čerstvé sezónní suroviny, nedaleko zámku Hrubý Rohozec, ve zrekonstruovaném mlýně, jež uchvátí svou dobovou atmosférou. Dokonalé místo pro milovníky přírody, historie a velmi dobrého jídla.
Turnov, Liberecký kraj

Kemp Dolánky v romantickém údolí Jizery

Autocamp slouží především turistům, vodákům a rodinám s dětmi, kteří si pro své přenocování zvolili stan nebo karavan. Na široké travnaté ploše hned vedle šumícího jezu můžete trávit příjemné chvíle odpočinku i vodních radovánek.
Turnov, Liberecký kraj

Kemp Dolánky u Turnova v Českém ráji

Vodácký kemp i autokemp v Dolánkách u Turnova v srdci Českého ráje poskytuje ideální zázemí pro vaše výlety na koloběžkách, kolech, lodích či pro turistické pěší tůry.
Turnov, Liberecký kraj

Zámecká kavárna na Hrubém Rohozci

Zámecká kavárna svým návštěvníkům nabízí příjemné posezení na nádvoří, či uvnitř zámku, se širokým výběrem nápojů a drobného občerstvení. Dále nabízí zapůjčení piknikových dek a her do zámeckého parku.
Turnov, Liberecký kraj

Pukū

Barvy a vůně Karibiku, Fidži, Thajska, Indie, Japonska, Číny a Korey? To všechno v srdci Českého ráje, v Turnově? Fakt jo!
Turnov, Liberecký kraj

Rohozecká Restaurace

Navštivte domovskou restauraci Pivovaru Rohozec a vychutnejte si rohozecké pivo přímo z tanku, které nikde jinde nenajdete. Nabízíme denní i stálé menu včetně širokého sortimentu piva Rohozec.
Turnov, Liberecký kraj

Pivovar Rohozec v Turnově

Pivovar Rohozec z Českého ráje vaří pivo dle původní receptury z tuzemských surovin. Voda určená na výrobu piva pochází z vlastních pramenů ve Vazoveckém údolí. Pivovar nabízí několik druhů piva (Skalák, Podskalák atd.), ale i limonády (Malina, Cola, Orange).
Turnov, Liberecký kraj

Ubytování na farmě Necpalová

Přijeďte si odpočinout na naši krásnou farmu. K dispozici pro vás máme apartmán, který se skládá z prostorné ložnice, společenské místnosti – kuchyňský kout, rozkládací gauč, jídelní stůl a sociálního zařízení.
Turnov, Liberecký kraj