ÚvodKalendář akcíVýstavyVýstava Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300
Výstavy

Výstava Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300

Tato akce již proběhla a není tedy aktuální. Prohlédněte si aktuální akce v okolí této již neaktuální akce, prozkoumejte aktuální akce v regionu Praha nebo navštivte Výstavy v celé ČR.
Nejvýznamnější mezinárodní výstavní projekt roku 2014 pod názvem „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300“ Národní galerie v Praze. Výstava je do 15. března 2015.

Výstavní projekt Národní galerie v Praze připravuje společně s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Centrem medievistických studií Akademie věd ČR, Národní knihovnou ČR a Národním muzeem. Na odborné přípravě projektu se podílí řada českých i zahraničních institucí a specialistů.

Výstavu Národní galerie v Praze ve Valdštejnské jízdárně doplní expozice v Galerii Klementinum, pod patronátem Národní knihovny ČR, která představí dosud nikdy neprezentované rukopisy 10. a 11. století. Další expozice se připravují v benediktinském opatství a na Pražském hradě. Nedílnou součástí projektu bude i rozsáhlý vědecký katalog a řada doprovodných kulturních, edukačních a lektorských programů.

V Praze tak budou vedle českých exponátů poprvé k vidění špičková díla z ostatních středoevropských zemí (Švýcarsko, Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko), prezentující vysokou duchovní a uměleckou hodnotu benediktinského řádu ve střední Evropě v době ranného a vrcholného středověku.   
 

250 exponátů 

Na výstavě bude shromážděno více než 250 exponátů architektonických, sochařských, dále památek knižní malby a především zlatnictví a ostatního uměleckého řemesla, které budou zapůjčeny z významných sbírkových a církevních institucí. Kurátory výstavy jsou prof. Vít Vlnas a dr. Jan Klípa z Národní galerie v Praze. Na přípravě výstavy a doprovodných publikací odborně spolupracuje dalších patnáct specialistů.

Návštěvník výstavy se bude moci v co nejširší míře seznámit s duchovní a materiální kulturou raně a vrcholně středověkých benediktinských klášterů. Zvláště budou představeny důležité osobnosti benediktinského řádu ve střední Evropě a jednotlivá jeho klíčová centra.

Expozice bude členěna tak, aby svojí strukturou evokovala ideální uspořádání benediktinského kláštera, které známe ze slavného plánu, dochovaného ve švýcarském St. Gallen. Výstava provede návštěvníka benediktinským chrámem s mnišským chórem a kryptou, dále pak křížovou chodbou, prelaturou i kapitulní síní. Seznámí jej i s privátními a technickými částmi kláštera, jako jsou refektář, dormitář či infirmarium. 

Výběr zapůjčených uměleckých děl zohlední i dějiny pronikání benediktinského řádu na území střední Evropy od generace zakladatelů přes rozvoj důležitých benediktinských center až po dobu přelomu 13. a 14. století, kdy benediktini ustupují z dominantní pozice mezi nově vznikajícími řády. Třetí linie, kterou výstavní koncepce sleduje, se pak týká prezentace bohatství románského umění. 
 

Vystavená díla 

K nejcennějším vystaveným dílům bude patřit Vyšehradský kodex, nejslavnější iluminovaný rukopis románské doby na českém území, jehož originál zpřístupní Národní knihovna veřejnosti v moderní době vůbec poprvé. K vidění bude též s kodexem spojená skupina rukopisů, které byly na počátku 11. století iluminovány pravděpodobně ve skriptoriu břevnovských benediktinů. Zcela unikátní soubor představují artefakty spojené s prvním klášterem benediktinek v českých zemích u sv. Jiří na Pražském hradě, který je zároveň vůbec nejstarším klášterem v Čechách.

Prezentovány budou památky kamenosochařské (tympanon s trůnící madonou), zlatnické (relikviářová paže sv. Jiří, relikviářová herma sv. Ludmily, berla svatojiřské abatyše) a zejména památky knižní malby – v první řadě slavný Pasionál abatyše Kunhuty, soubor pěti duchovních textů z počátku vzniklý z popudu Kunhuty Přemyslovny, z první čtvrtiny 14. století. Ze zahraničních zápůjček pak bude vůbec poprvé v Praze k vidění ostatkový kříž uherské královny Adelheidy, který darovala kolem roku 1080 klášteru sv. Blažeje v Bavorsku a dnes je uložen v klášteře sv. Pavla v Lavanttalu. Ze stejného kláštera budou zapůjčeny dvě unikátní bohatě vyšívané románské kasule, řadu cenných exponátů zapůjčí klášter sv. Petra v Salcburku. Velmi cenným exponátem je ostatkový kříž z kláštera ve Zwiefalten, který bude v expozici představen v blízkosti obdobného kříže z nelahozeveských lobkowiczkých sbírek.
 

Doprovodné akce 

Výsledky práce ohledně výstavy budou představeny v podobě doprovodných publikací. Vedle velké odborné monografie, na jejímž vzniku se podílí i řada zahraničních kolegů, jde především o vědecký katalog výstavy. Publikace budou připraveny k datu zahájení výstavy. Výstavu ve Valdštejnské jízdárně doplní expozice v Galerii Klementinum v Národní knihovně ČR, která představí produkci břevnovského skriptoria na přelomu 10. a 11. století na unikátním a dosud společně nikdy neprezentovaném souboru rukopisů z okruhu Korunovačního evangelistáře Vratislava II. zvaný Vyšehradský kodex. Národní muzeum při této příležitosti připravuje výstavu Fabrica et Funeralia, která představí v Lapidáriu Národního muzea uměleckou produkci benediktinských dílen. Prezentovány budou šperky, kovové výrobky, náhrobní kameny, vzácná sochařská díla i architektonická plastika.

Aktuality

Geologický den – pojďte si vyzkoušet práci geologa!

Přijďte si vyzkoušet, co obnáší práce geologa. Zažijte na vlastní kůži sběr vzorků, hledání zkamenělin, rýžování zlata, sestavení geologické mapy nebo zkoumání minerálů pod mikroskopem. To a mnohé další nabízí Geologický den na České geologické službě.
Praha 1, Praha

Valdštejnské léto v Senátu

V sezoně 2024 opět přinášíme do krásných prostor Valdštejnské zahrady kvalitní kulturní a hudební zážitek. Letos přivítáme třeba pěvecký sbor nebo dechový orchestr.
Praha 1, Praha

Valdštejnské léto v Senátu

V sezoně 2024 opět přinášíme do krásných prostor Valdštejnské zahrady kvalitní kulturní a hudební zážitek. Letos přivítáme třeba pěvecký sbor nebo dechový orchestr.
Praha 1, Praha

Valdštejnské léto v Senátu

V sezoně 2024 opět přinášíme do krásných prostor Valdštejnské zahrady kvalitní kulturní a hudební zážitek. Letos přivítáme třeba pěvecký sbor nebo dechový orchestr.
Praha 1, Praha

Valdštejnské léto v Senátu

V sezoně 2024 opět přinášíme do krásných prostor Valdštejnské zahrady kvalitní kulturní a hudební zážitek. Letos přivítáme třeba pěvecký sbor nebo dechový orchestr.
Praha 1, Praha

Valdštejnské léto v Senátu

V sezoně 2024 opět přinášíme do krásných prostor Valdštejnské zahrady kvalitní kulturní a hudební zážitek. Letos přivítáme třeba pěvecký sbor nebo dechový orchestr.
Praha 1, Praha

Valdštejnské léto v Senátu

V sezoně 2024 opět přinášíme do krásných prostor Valdštejnské zahrady kvalitní kulturní a hudební zážitek. Letos přivítáme třeba pěvecký sbor nebo dechový orchestr.
Praha 1, Praha

Valdštejnské léto v Senátu

V sezoně 2024 opět přinášíme do krásných prostor Valdštejnské zahrady kvalitní kulturní a hudební zážitek. Letos přivítáme třeba pěvecký sbor nebo dechový orchestr.
Praha 1, Praha

Aktivity v okolí

Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská jízdárna byla postavena v roce 1630 jako součást raně barokního paláce Albrechta z Valdštejna. V současnosti Valdštejnská jízdárna slouží jako prestižní výstavní prostor Národní galerie pro konání krátkodobých výstav.
Praha 1, Praha

Park brutalistních miniatur Kryštofa Kintery na Klárově

V malém parku Holubička na Klárově naproti budově Kunsthalle Praha, si prohlédnete mimořádný soubor modelů brutalistních “soch domů”, které stojí či stávaly v pražských ulicích. Vytvořil je výtvarník Kryštof Kintera.
Praha 1, Praha

Kunsthalle Praha

Nové centrum pro umění Kunsthalle Praha vzniklo na Klárově přestavbou Zengerovy trafostanice. Program se soustředí na pořádání dočasných výstav, na výzkum v oblasti moderního a současného umění a na inovativní přístupy ve výstavní činnosti.
Praha 1, Praha

Muzeum Kouzlo starých časů – oděvy a doplňky z let 1850-1920

Muzeum Kouzlo starých časů v Praze, na Malé Straně, je zaměřeno na historické oděvy, doplňky a kuriozity z období 1850-1920.
Praha 1, Praha

Kokpit café – klub v bývalé trafostanici

Kokpit je k dispozici všem, kdo chtějí předvést něco zajímavého.
Praha 1, Praha

Památník Okřídlený lev na Klárově

V Praze na Klárově poblíž ulice U Železné lávky naleznete působivou sochu okřídleného lva od britského sochaře Colina Spoffortha. Památník věnovali Britové československým letcům, kteří během druhé světové války bojovali v Britském královském letectvu.
Praha 1, Praha

Městské questy po Praze s Quest Adventure

Vydejte se na nezapomenutelnou cestu srdcem Prahy s našimi jedinečnými městskými questy!
Praha 1, Praha

Zahrada Strakovy akademie

V areálu Strakovy akademie, kde sídlí Úřad vlády ČR, je v letní sezóně přístupná reprezentativní zahrada. Obdivovat zde můžete na patnáct tisíc květin i hrající fontánu. Vstup je možný z Kosárkova nábřeží skrze bezpečnostní rám.
Praha 1, Praha

Ubytování a restaurace v okolí

Bistro v Kunsthalle Praha

V industriálně laděném Bistru v Kunsthalle Praha pro vás každý den připravují obědové menu, slané i sladké snacky a mnohem víc.
Praha 1, Praha

Villa Richter a Svatováclavská vinice – unikátní výhled na historickou Prahu

Součástí Pražského hradu je Svatováclavská vinice s Richterovou vilou. Unikátní prostředí vinice nabízí výhled na nejkrásnější část historické Prahy. Sama Richterova vila je významnou klasicistní památkou a tvoří nepřehlédnutelnou architektonickou dominantu při průjezdu Chotkovými sady.
Praha 1, Praha

Ada restaurant

Příjemná a stylová restaurace v hotelu Hoffmeister & Spa nabízí moderní zážitkovou kuchyni.
Praha 1, Praha

Luxusní ubytování u Rudolfa Jelínka v Praze na Malé Straně

Muzeum slivovice Rudolf Jelínek nabízí ubytování ve starém pražském domě na Malé Straně. Užijte si naprosté soukromí v malostranském domě, ve kterém bydlela slavná česká filmová a divadelní herečka Slávka Budínová.
Praha 1, Praha

Hanavský pavilon na Letné v Praze

Restaurant Hanavský pavilon s letní terasou láká do luxusního výjimečného interiéru půvabné stavby v pseudobarokním stylu, kde nabízí nejen vše z gastronomického umění, ale i jedinečný nezapomenutelný pohled na pověstné pražské mosty a věže z ptačí perspektivy, v celé jejich historické kráse.
Praha 7, Praha

Malostranská pivnice – Švejk restaurant na Malé Straně v Praze

Švejk restaurant "Malostranská pivnice" se nachází v historickém centru Malé strany Na Kampě. Restaurace je proslulá nejen svou typickou českou atmosférou ve stylu staročeské pivnice, ale i svým "Plzeňským" pivem výtečné kvality tankového piva a tradiční českou i mezinárodní kuchyní.
Praha 1, Praha

Augustine Hotel na Malé Straně v Praze

Pětihvězdičkový hotel Augustine v Praze na Malé straně se nachází mezi Pražským Hradem a Karlovým mostem. Původně v jedné z budov dnešního hotelu býval středověký klášter a díky rozsáhlé rekonstrukci se jej podařilo přestavět na hotel na nejvyšší úrovni.
Praha 1, Praha

Augustine Restaurant

Přijďte si vychutnat unikátní kulinářský zážitek do překrásných historických prostor restaurace Augustine, která představuje klidnou oázu na Malé Straně.
Praha 1, Praha