Úvod > Kalendář akcí > Pravěcí zemědělci: expozice Jihomoravského muzea ve Znojmě
Výstavy

Pravěcí zemědělci: expozice Jihomoravského muzea ve Znojmě

Původní expozice archeologie byla sice plná pravěkých a středověkých nádob či kovových šperků, ovšem zaujmout mohla nejspíše studenty archeologie či odbornou veřejnost.
Právě to byl popud k vytvoření nové originální expozice, která archeologii a její nálezy přiblíží široké veřejnosti včetně dětských návštěvníků. A jelikož je Znojemsko regionem zemědělským, vydali se autoři expozice po stopách pravěkých zemědělců.

Už v roce 2011 byla stávající expozice vyklizena a exponáty putovaly do beden či do konzervátorské laboratoře. Rozšířením o prostory bývalé ředitelny a depozitáře došlo k propojení s dalšími výstavními sály, což umožňuje plynulost prohlídky a zvýšení celkového komfortu návštěvníků.

Nová expozice vznikala v letech 2011-2014 podle scénáře archeoložky Aleny Nejedlé. Při vstupu se před návštěvníky otevírá tmavý prostor úzké místnosti, na jehož konci tajemně září replika bohatého hrobu ze starší doby železné. Cestu k němu lemuje vitrína s exponáty, dokumentujícími ranou dobu dějinnou Znojemska. Rekonstrukci dobové krajiny představuje nástěnná tapeta z dílny akademického malíře L. Anlaufa, doplněná o přehlednou časovou osu.

Průchod vás zavede do největšího sálu, jehož prohlídku můžete zahájit u dvou  uzavřených vitrín, obsahujících to nejzajímavější a nejcennější ze znojemského pravěku. Dominantou je pak dlouhá otevřená vitrína, prezentující nálezy od doby prvních zemědělců, tzv. kultury s lineární keramikou, až po dobu římskou. Četné originály doplňují zdařilé kopie, rekonstrukce pece, žárového hrobu nebo hromadného nálezu bronzových předmětů. Na první pohled zaujme figurína lučištníka kultury se zvoncovitými poháry z pozdní doby kamenné.

Trasa pokračuje interiérem zahloubené obytné stavby až do závěrečné části expozice, do krutého období stěhování národů a nakonec do prostředí Velké Moravy. Otevřená vitrína nastíní různá odvětví lidské činnosti, třeba  rybolov, tavbu železa či výrobu velkomoravského šperku. Navíc je prostor doplněn o figurínu bojovníka ze 7. století z ateliéru sochaře J. Lipavského.

Ideální zakončení prohlídky nabízí posezení v multimediálním koutku při sledování krátkých filmů z dílny K. Špalka. „Rok pravěkého zemědělce“ či další dokumenty, zaměřené na tavbu bronzu, výrobu keramiky a pravěké venuše, najdete společně s dalšími zajímavostmi na www.archeologieznojmo.cz.

Děti, na které tvůrci expozice v žádném případě nezapomněli, mohou využít množství interaktivních panelů a herních prvků. Do pravěku také pravidelně cestují školní a zájmové skupiny v rámci oblíbených edukačních programů.
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí