Úvod > Aktuality > #světovéČesko a nejhlubší sladkovodní jeskyně světa u Hranic
#světovéČesko a nejhlubší sladkovodní jeskyně světa u Hranic
"> "> Hranická propast "> "> "> ">
Příroda

#světovéČesko a nejhlubší sladkovodní jeskyně světa u Hranic

  • Vydáno18. června 2020
Tušíte, kde se nachází nejhlubší sladkovodní jeskyně světa? Hranická propast, která je zároveň nejhlubší propastí v České republice, leží na Moravě nedaleko Hranic na Moravě. Zdá se, jako by snad ani neměla dno. Všechny pokusy o jeho naměření zatím selhaly. Posledním ověřeným údajem je 404 metru, odborníci ale odhadují, že se může vyhoupnout až na úctyhodných 800 metrů. Podle pověsti do ní na koni skočil moravský král Mojmír II., aby totéž v noční temnotě udělali jeho pronásledovatelé z řad zrádných velmožů ohrožujících Moravu.

Hranická propast, která je zároveň nejhlubší propastí v České republice, leží na Moravě nedaleko Hranic na Moravě.

Zdá se, jako by snad ani neměla dno. Všechny pokusy o jeho naměření zatím selhaly. Posledním ověřeným údajem je 404 metru, odborníci ale odhadují, že se může vyhoupnout až na úctyhodných 800 metrů.
Hranická propast
Pozzo del Merro

Hranická propastHranická propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic na katastru města Hranice. Propast se nachází v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných Zbrašovských aragonitových jeskyní. Přístupových tras k Hranické propasti existuje několik. Nejkratší vychází od železniční zastávky Teplice nad Bečvou. Od propasti je také krásný výhled na okolní krajinuHostýn, Kelečský Javorník a Beskydy.

hranická propastNa samé dno zatím nepronikla žádná sonda ani miniponorka. I přesto podle naměřených údajů vyplývá, že Hranická propast je nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyní na světě. Lidé se snažili změřit hloubku propasti odedávna. První průzkumy Hranické propasti se datují do roku 1900, o existenci propasti ale věděl už Jan Amos Komenský, který ji jako vůbec první krasový útvar zachytil na plánu Moravy. Jedná se o nejhlubší propast v České republice. Dno se nejdříve měřilo pomocí olovnice, od šedesátých let 19. století se Hranická propast stává výzvou pro potápěče.

hranická propastRoku 1974 byla spuštěna sonda do hloubky – 175 m, při připočtení suché části dosáhla celková hloubka propasti hodnoty – 245,5 m. Roku 1995 byl do výzkumu zapojen dálkově ovládaný robot – "miniponorka“ R.O.V. Hyball, která dosáhla hloubky – 205 m. Roku 2012 dosáhl tým potápěčů v čele s Krzystofem Starnawským hloubky 373 metrů pod hladinou. Zatím poslední měření je z roku 2016, kdy trasu sondě připravil polský potápěč Krzysztof Starnawski, který se s ní část cesty i potopil. Sondě ve specifickém jeskynním prostředí poskytl co nejlepší výchozí pozici do nejhlubší části jeskyně. Poté už sestupovala sama. V maximální dosažené hloubce 404 metrů musel být průzkum ukončen z důvodu dosažení konce vodícího kabelu robota. Zbytek, u kterého se předpokládá hloubka 700 – 800 metrů, na svůj objev čeká pod vodou.
 

Infocentrum nabízí model propasti a kino

Hranická propastAč je Hranická propast skutečný unikát, pohled dolů vás možná překvapí: pod vašima nohama se rozevře prostor téměř o polovinu menší než Macocha s nepříliš rozsáhlou hladinou, vzdálenou jen pár desítek metrů. Suchá část propasti je přibližně 70 metrů hluboká a je opravdu těžké představit si, že skalní stěny klesají stovky metrů dál do hlubin země. Větší část propasti se zkrátka nachází pod hladinou a v podzemí, takže běžný návštěvník nemá šanci je spatřit.

Hranická propast potápěčiSkutečnou hloubku Hranické propasti si lépe dokážete představit právě díky informačnímu centru, které bylo postaveno v roce 2018. Na velkém 3D modelu, pojednaném jako prostorový řez, uvidíte jednotlivé části propasti s vyznačenými milníky výzkumu její hloubky. Tam, kam se dostanou jen speleologové nebo sondy, se podíváte prostřednictvím brýlí pro zobrazení virtuální reality. V další místnosti je malé kino, kde běží krátký film o průzkumech propasti a atraktivní záběry z ponorů.


Pozzo del Merro: druhá nejhlubší sladkovodní jeskyně světa

pozzo del merroZ pomyslného trůnu byla Hranickou propastí v roce 2016 sesazena italská zatopená propast Pozzo del Merro v regionu Lazio, nedaleko Říma. Poetický název ("pozzo" znamená "studna") označuje 392 m hlubokou podvodní jeskyni, jejíž voda je však slaná. Hladina jezírka se nachází v hloubce 80 metrů od povrchu. Okolí propasti je známé četnými krasovými útvary, jako jsou jeskyně, dutiny a závrty.

voroňjaNejhlubší suchou vertikálou světa je 603 metrů dlouhá jeskyně Vrtoglavica ve Slovinsku. Nachází se v Kaninských horách v Julských Alpách. Také název této jeskyně je dost výstižný, slovo "vrtoglavica" znamená slovinsky "závrať".

V našem výčtu světových rekordů musíme zmínit i vůbec nejhlubší přírodní jeskyni na světě, kterou je 2191 metrů hluboká jeskyně Voroňja (Kubera) v gruzínské Abcházii.
 

Hranický kras vznikl sirnými výrony

Hranický krasHranický kras představuje unikátní území: na rozdíl od většiny krasových útvarů nevznikla leptáním vod prosakujících z povrchu, ale silnými výrony termálních minerálních pramenů z hlubin. Součástí propasti je i jeskyně nad hladinou vody, tzv. Suchá rotunda. Potápěči, kteří se vydali do hlubin jeskyně pod jezírkem, získali krásné záběry krápníkové výzdoby, především tzv. gejzírových krápníků, což jsou krápníky s tvarem sopky a kráterem, ze kterého tryskala minerální voda v dobách největší vulkanické aktivity.

rezervace HůrkaCelá oblast je součástí Národní přírodní rezervace Hůrka. Jedná se o největší hranické zvláště chráněné území, které leží na pravé straně řeky Bečvy na posledních výběžcích Moravskoslezských Beskyd. NPR byla zřízena v roce 1952 za účelem ochrany květeny, zvířeny a krasových jevů. V jejím okolí se nachází krasové území v podobě ostrůvků devonských vápenců.

Rezervací vás provede i Naučná stezka NPR Hůrka. Návštěvníci se mohou na trase stezky seznámit s chráněným územím a jeho společenstvy, které se liší podle dvou odlišných geologických podloží a krasovými jevy. Nachází se zde také zřícenina středověkého hradu Svrčova, odkud se otevírá pohled do údolí řeky Bečvy s areálem lázní.

Cyklostezka Bečva – vyzkoušejte cyklodálnici na Moravě

Cyklostezka Bečva – vyzkoušejte cyklodálnici na Moravě

Doslova od horských pramenů do údolí se můžete vydat na kole díky ojedinělému projektu Cyklostezky Bečva, která je součástí tzv. první „cyklodálnice” C1. Od pramene Rožnovské nebo Vsetínské Bečvy až po její soutok s Moravou projedete více než 160 km po značené cyklotrase vinoucí se podél řeky Bečvy.

Národní přírodní rezervace Hůrka v oblasti Hranického krasu

Národní přírodní rezervace Hůrka v oblasti Hranického krasu

Součástí tzv. Hranického krasu je národní přírodní rezervace Hůrka s rozlohou 37,45 ha. Jedná se o největší hranické zvláště chráněné území, které leží na pravé straně řeky Bečvy na posledních výběžcích Moravskoslezských Beskyd.

Hranická propast – nejhlubší zatopená jeskyně světa

Hranická propast – nejhlubší zatopená jeskyně světa

Hranická propast je nejhlubší propastí se sladkou vodou na světě. Posledním ověřeným údajem je 404 metru, dna propasti však ještě dosaženo. Hranická propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic.

Zbrašovské aragonitové jeskyně – podzemí, kde čaruje kyselka

Zbrašovské aragonitové jeskyně – podzemí, kde čaruje kyselka

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích.

Zřícenina hradu Svrčov

Zřícenina hradu Svrčov

Nad skalnatým srázem, pod nímž vedla důležitá komunikace, stával ve 14. století hrad, tvořený palácem, pozorovatelnou nad srázem a hradbou. Od okolní krajiny byl hrad oddělen příkopem a valem, na němž v případě nebezpečí bylo dostatek místa pro obránce konající aktivní obranu hradu.

Hranická propast – nejhlubší zatopená propast světa

Hranická propast – nejhlubší zatopená propast světa

Nejhlubší propast v České republice a nejhlubší zatopená propast světa. Zdá se, jako by snad ani neměla dno. Všechny pokusy o jeho naměření zatím selhaly. Posledním ověřeným údajem je 404 metrů, odborníci ale odhadují, že se může vyhoupnout až na úctyhodných 1000 metrů.

Komentovaná prohlídka města Hranice s průvodcem

Komentovaná prohlídka města Hranice s průvodcem

V městské památkové zóně a v jejím okolí můžete navštívit renesanční zámek s unikátními arkádami, bývalé židovské ghetto, rozhlednu na věži Staré radnice a unikátní městské opevnění.