Úvod > Co chcete dělat? > Řeka Bečva – řeka sjízdná po celý rok
Příroda

Řeka Bečva – řeka sjízdná po celý rok

Řeka Bečva vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí. Řeka je největším levostranným přítokem Moravy. Nejvíce vody mívá řeka v březnu, nejméně v září, sjízdná je však během celého roku.
Řeka pramení pod Vysokou ve výši asi 760 m n. m., sbírá vody z Javorníků a ze Vsetínských vrchů a u Valašského Meziříčí se stýká s Rožnovskou Bečvou, která pramení na severním svahu Vysoké. Tok Bečvy je dlouhý 119,3 kilometrů. Povodí Bečvy vykazuje značnou rozmanitost. Jejími nejvyššími body jsou Čertův mlýn s výškou 1 207 m n.m a Radhošť s výškou 1 130 m n.m. Naopak nejnižší místo naleznete při ústí Bečvy do Moravy na kótě 195 m n.m.

V roce 1997 patřilo povodí Bečvy po povodních k nejvíce poškozeným. Zničené byly nejvíce města a obce v okolí Přerova a Troubek. Povodeň v roce 1997 velmi značně zasáhla tuto řeku a ovlivnila její charakter. Od Troubek je část vody odváděna umělým kanálem (Malá Bečva) do Moštěnky, který je sjízdný a krajinovitě velmi zajímavý.
 

Informace pro vodáky

Bečva vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí. Až po své ústí do Moravy 62 km, což, podle množství vody, může být výlet na dva až tři dny. Za nižších stavů (pod 20 cm3) jsou nesjízdné sypané jezy, v letních měsících (pod 6 cm3, což bývá vcelku často) můžete už narazit na mělčiny po celé šířce řeky. Plavba na Bečvě je velmi příjemná, protože jen minimálně protéká civilizací. Úplně bezproblémové splutí si užijete na jaře a po deštích při 30 cm3 (tj- 130 – 135 cm na vodočtu v Dluhonicích). Za větší vody plavba svižně ubíhá 6-9 km/h, za malé vody pak cca 4 km/h. Nejvyšší vodní stav nastává v březnu, nejméně vody v září.

Nejlepší místo k nasednutí na řeku je soutok, necelý kilometr z vlakového nádraží. Při lepší vodě lze nasednout už na Rožnovské Bečvě pod železničním mostem (asi 300 metrů z vlakového nádraží). Za soutokem přichází po 500 metrech první peřej (ř. km 61), kde je slalomová trať místní TJ, ideální místo pro tréninkové přejezdy. Splutí můžete spojit také s jízdou na Vsetínské Bečvě.

Na Bečvě se vyskytují poměrně časté kamenné stupně (prahy), které jsou ale již výrazně rozvaleny. Při vyšším stavu vody oživují sjíždění této jinak nepříliš vodácky náročné řeky (pro celý tok platí označení ZW) a vytvářejí drobné peřeje. Jezy pod Valašským Meziříčím jsou nebezpečné a je doporučeno je přenést (nacházejí se kousek od sebe na 58,7 a 58,1 ř. km).
 

Oblíbené vodácké úseky na Bečvě

  • Valašské Meziříčí – Hranice na Moravě, 20,5 km, ZWC
  • Hranice na Moravě – Osek,16 km, ZWC
  • Osek – Přerov nebo až na soutok s Moravou, 12 nebo 24,5 km, ZWC
  • Za nejkrásnější úsek se považuje Choryně – Přerov
  • Obvyklé nástupní místo: Valašské Meziříčí, Choryně, Hustopeče n. B., Hranice, Lipník n.B., Přerov, Troubky
  • Obvyklý konec plavby: Přerov, Troubky
Vsetínská Bečva

Vsetínská Bečva

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
Wellness centrum v Hotelu Abácie

Wellness centrum v Hotelu Abácie

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
Schlattauerova kavárna ve Valašském Meziříčí

Schlattauerova kavárna ve Valašském Meziříčí

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
Naučná stezka Jana Karafiáta ve Valašském Meziříčí

Naučná stezka Jana Karafiáta ve Valašském Meziříčí

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Abácie & Wellness ve Valašském Meziříčí

Hotel Abácie & Wellness ve Valašském Meziříčí

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
Hotel Apollo Valašské Meziříčí

Hotel Apollo Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
Muzeum řeznictví Valašské Meziříčí

Muzeum řeznictví Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj