Úvod > Aktuality > Projděte se po Capartických loukách v Českém lese!
Zdroj foto: Region Chodsko
"> Zdroj foto: Region Chodsko "> "> "> "> ">
Příroda

Projděte se po Capartických loukách v Českém lese!

  • Vydáno4. listopadu 2021
V jižní části CHKO Český les objevíte pravý skvost – Capartické louky, jednu z nejcennějších lučních lokalit v Českém lese! Provede vás tudy krásná naučná stezka, která zájemcům přiblíží zachovalé druhově bohaté luční porosty s výskytem řady vzácných druhů rostlin. Na zvídavé malé i velké návštěvníky čekají herní prvky.
Capartické loukyNaučná stezka nedaleko Chodova je dlouhá necelé 2 kilometry a seznámí zájemce s běžnými lučními druhy i se vzácnými orchidejemi. Během vycházky se dozvíte navíc něco o historii Capartic a jejich okolí. Nejkrásnější pohled na Capartické louky je sice na jaře a v časném létě, kdy jsou rostliny v plném květu, ale i mimo toto období nabízí stezka řadu zajímavostí. Jsou zde vidět různé druhy motýlů a ptáků a sami si také můžete vyzkoušet, jak zdejší obyvatelé využívali vodu k pohánění strojů, které bývalo v oblasti Českého lesa velmi rozšířené. V lokalitě bylo umístěno pět informačních tabulí a vytvořeno příjemné posezení.

capartické loukyVýlet po capartických loukách je vhodný i pro děti, terén je nenáročný po lesních a lučních cestách. Autem se k capartickým loukám dostanete z Klenčí po hlavní silnici směrem k hraničnímu přechodu Lísková, auto můžete zaparkovat na parkovišti v Caparticích. Pěšky se lze vydat z Klenčí po Baarově stezce (zelená turistická značka) na Výhledy a odtud pokračovat po modrém značení až do Capartic.
 

Kde je mokro... roste pcháč

pcháčV nivě vodoteče protékající Caparticemi se nachází mozaika pcháčových luk, drobných pramenišť, ale i sušších smilkových louček, mokřadních vrbin a různě zapojených porostů náletových dřevin. Nalézt zde lze řadu ohrožených a vzácných druhů rostlin, jakými jsou mochna bahenní, kozlík dvoudomý, hadí mord nízký, lýkovec jedovatý, či vzácná orchidej prstnatec májový.

Jedním z nejrozšířenějších typů luk na podmáčených stanovištích jsou pcháčové louky. V závislosti na stupni zamokření a intenzitě obhospodařování se mění zastoupení dominantních druhů rostlin. Mezi charakteristické druhy těchto luk patří blatouch bahenní, pcháč bahenní, děhel lesní, škarda bahenní, metlice trsnatá, tužebník jilmový nebo skřípina lesní. Charakteristická je přítomnost ostřice obecné, prosové a dalších.

Capartické loukyPro silně zamokřená stanoviště jsou typické slatinné louky. Ve společenstvech nevápnitých mechových slatinišť jsou zastoupeny některé druhy ostřic (ostřice obecná, prosová, zobánkatá), přeslička bahenní a poříční a suchopýr úzkolistý, který je nápadný zejména v době po odkvětu svým bílým chmýrem. Charakteristické je bohatě vyvinuté mechové patro.Od války se většina luk nekosila, proto zarostla křovinami a nálety dřevin. Ty jsou dnes útočištěm řady druhů ptáků, kteří zde nacházejí dostatek úkrytů i potravy. V křovinách a na suchých travinách můžeme spatřit ťuhýka obecného, bramborníčka hnědého, cvrčilku zelenou nebo pěnici černohlavou.
Výlet za přízraky pod Čerchov

Výlet za přízraky pod Čerchov

Lomikarův přízrak je nejuniverzálnější chodské strašidlo, které na sebe bere podoby ohnivého jezdce, čerta, černého psa, kočky, koně, králíka, krávy, býka, koně nebo svině, ale také sudu, kamenné zdi, hořící slámy, tajuplného světýlka či mlhy. S trochou fantazie tak Lomikara můžete poznat téměř v čemkoliv, co na Chodsku potkáte.

Naučná stezka Capartické louky

Naučná stezka Capartické louky

V jižní části CHKO Český les byla otevřena naučná stezka Capartické louky. Stezka přibližuje zachovalé druhově bohaté luční porosty s výskytem řady vzácných druhů rostlin.

Dům přírody v Českém lese

Dům přírody v Českém lese

Dům přírody Českého lesa najdete v objektu Staré pošty na náměstí v Klenčí pod Čerchovem. Hlavním tématem expozice je "Proměna krajiny Českého lesa v čase", která se věnuje místní přírodě a historii.

CHKO Český les

CHKO Český les

Český les tvoří pohraniční pohoří od domažlické části Českého lesa po Dyleňský les. Je geomorfologickým pokračováním Šumavy. Na území Českého lesa byla v roce 2005 zřízena CHKO Český les, dále je zde několik menších chráněných území.