Úvod > Aktuality > Prohlédněte si české archivní filmy
Národní filmový archiv v Praze oslavuje v techto dnech 70 let své existence
"> Národní filmový archiv v Praze oslavuje v techto dnech 70 let své existence "> Soubor deseti nemých dokumentu ze sbírek Národního filmového archivu po celý mesíc ríjen nechává zcela zdarma diváky nahlédnout do samých pocátku filmového remesla "> Divák muže opet pocítit kouzlo dnes již zmizelé Prahy, jejíž prirozenou soucástí byly tramvaje na Staromestském námestí ci na Karlove moste
Kultura

Prohlédněte si české archivní filmy

  • Vydáno16. října 2013
Národní filmový archiv v Praze oslavuje v těchto dnech 70 let své existence a při této příležitosti připravil hned několik nových projektů, jimiž oslovuje nejenom filmové publikum, ale také širokou veřejnost. Díky speciálnímu webu můžete až do konce října zhlédnout výběr deseti archivních filmových dokumentů z let 1898 – 1919.
Národní filmový archiv zpřístupnil staré filmyS oslavami 70 let svého založení se otevírají nejstarší sbírky Národního filmového archivu online prostředí. Soubor deseti němých dokumentů ze sbírek Národního filmového archivu po celý měsíc říjen nechává zcela zdarma diváky nahlédnout do samých počátků filmového řemesla. Diváci tak mají jedinečnou možnost setkat se s částí sbírek mimo prostory kamenných kinosálů a zjistit například, jak vypadala Praha na přelomu století anebo že Vlasta Burian byl nadšeným fotbalistou. Soubor deseti němých dokumentů, vzešlý z kurátorského výběru odborníků, představuje politický i každodenní život společnosti prvních dvou desetiletí 20. století.

Unikátní dobové záběry natočené 28. října 1918 zachycují momenty samotného vzniku Československa. Zobrazují davovou euforii obyvatel proudících na Václavské náměstí i kuriózní věšení nové státní vlajky na sochu svatého Václava. Život předválečné Prahy nastiňuje snímek Stará Praha z roku 1912. Divák může opět pocítit kouzlo dnes již zmizelé Prahy, jejíž přirozenou součástí byly tramvaje na Staroměstském náměstí či koňské povozy přejíždějící přes Karlův most. Atmosféru mladé republiky doplňují krátké filmy Černošice a Svatojánské proudy věnované návštěvám okolí Prahy a tematice specifického života poblíž Vltavy.

Místy až bulvární podívanou nabízí dokument Smrtelný let aeroplánu pod pražským mostem, který pomocí filmové kamery zachycuje kuriózní akrobatický pokus italského letce Tennente Haase, jež se nečekaně mění v první natočenou leteckou tragédii. Vizuální překvapení skýtá také historicky nejstarší zdokumentovaný vědecký experiment s výmluvným názvem Život zabité žáby. Všechny filmy je možné sledovat zdarma do 13. října 2013 prostřednictvím virtuálního dokumentárního portálu Doc Alliance Films.
Naučná stezka Svatojánské proudy

Naučná stezka Svatojánské proudy

Naučná stezka Svatojánské proudy vede romantickým hlubokým skalnatým údolím řeky Vltavy, úsekem bývalých Svatojánských proudů, nyní zatopených Štěchovickou přehradní nádrží. Největší popularitu zažila stezka v meziválečném období, kdy na březích Vltavy vznikaly první trampské osady.

Václavské náměstí v Praze – symbol české státnosti

Václavské náměstí v Praze – symbol české státnosti

Tradiční místo oslav, demonstrací a veřejných shromáždění, na kterém se odehrálo mnoho historických chvil. Druhému největšímu náměstí v Česku vévodí Myslbekova jezdecká socha sv. Václava.

Karlův most – nejstarší most přes Vltavu

Karlův most – nejstarší most přes Vltavu

Karlův most je druhý nejstarší most České republiky a v Praze nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu. Vznikl na místě původního Juditina mostu zničeného roku 1342 táním ledů. Most zakončený z obou stran věžemi založil Karel IV. v roce 1357. Pilíře mostu zdobí 30 soch světců.

Vltava – česká vodácká klasika

Vltava – česká vodácká klasika

Česká vodácká klasika, nejnavštěvovanější řeka splavná pod Lipnem po celý rok. Řeka příjemně teče krajinou a zkouší zručnost kormidelníků v četných peřejkách, které však nepřekročí obtížnost WW I. Na jezech jsou vorové propusti, které zaručují sjízdnost a oživují plavbu.